Do góry
Wróć

TachoScan Control

Tachoscan control
tachoscan-control-logo_small

 

TachoScan® Control on eriversioon tarkvarast, mis on loodud kontrollorganitele, kes vastutavad juhtide tööaja järelvalve eest. TachoScan® Control võimaldab kooskõlas kehtivate õigusaktidega kiirelt ja täpselt analüüsida juhikaardi, salvestuslehe ja sõidumeeriku mälu andmeid.

 

Lisaks võimaldab lihtne ja kergesti kasutatav liides kontrollida andmeid täpselt ja tõhusalt nii maanteel kui ettevõttes.

 

TachoScan Control on mitmekeelne tarkvara, mis võimaldab inspektoritel mitmes keeles töötada.

 

 

 


RIKKUMISTE ANALÜÜS

 

 • Juhtide tööaja rikkumiste automaatne ja kiire analüüs koos rikkumiste nimekirjaga kooskõlas määrustega nr 561/2006, 1073/2009 ja AETRiga
 • 12 järjestikkuse 24-tunnise perioodi automaatne ja valikuline otsimine juhuks, kui toimub juhuline rahvusvaheline reisijate vedu
 • AETRi artiklis 8 lõikes 6c kirjeldatud olukorras mitme juhiga veo puhul iganädalase puhkeperioodi võtmisest kõrvale kaldumise automaatne kinnitamine
 • Nn kõige tõsisemate rikkumise otsimine vastavalt määruse nr 1071/2009 lisale IV ja rikkumiste klassifitseerimine tõsiduse järgi vastavalt direktiivile 2009/5/EÜ
 • Direktiivis 2002/15/EÜ kirjeldatud tööaja analüüs
 • Aruande loomine kõigis ametlikes EL-i keeltes ning türgi ja vene keeles
 • Kontrolli aruanded graafikutega, kuhu on märgitud tegevused koos rikkumistega, ja iga nädala üksikasjalikud kirjeldused
 • Suur hulk rikkumiste analüüsi võimalusi, et kontroll vastaks kohalikele määrustele ja/või tõlgendustele

 

ANDMETE ESITLUS JA TÖÖTLEMINE

 

 • Juhikaardi ja digimeerikute digiallkirjade täielik kinnitamine
 • Kiire teave ajaperioodide kohta, mis pole juhikaardile automaatselt ega juhi poolt registreeritud ja mida peab kinnitama
 • Kõigi sõidumeerikult loetud andmete kuvamine: tehnilised andmed, kalibreerimised, sündmused ja rikked, riigipiiri ületamine, juhi- ja töökojakaardi sisestamine ja väljavõtmine, sõidumeeriku lukustamine ja avamine, viimane allalaadimine, registreeritud kontrollide täielik ajalugu
 • Digimeeriku kiirusegraafik õnnetuste analüüsiks ja manipulatsioonide tuvastamiseks
 • Viimase 168 tunni kiiruste ja sagedusel neli korda sekundis (4 Hz) salvestatud andmete üksikasjalik analüüs, ainult VDO sõidumeerikud
 • Analoogketaste kiire ja täpne analüüs mistahes skanneriga. Analoogandmed teisendatakse digitaalseks ja ühendatakse, et kõikidest andmetest (digitaal- ja analoogandmetest) ühe graafiku pealt rikkumisi otsida
 • Võimalik vaadata ja võrrelda esimest ja teist juhti (mitme juhiga sõidu puhul) ning sõidumeeriku esimese ja teise ava andmete üksikasjalikku kiiruste graafikut koos teiste graafikutega ühes aknas – kasulik tööriist, millega näiteks otsida perioode, mil sõideti ilma kaardita või teise juhi kaardiga, ning tuvastada lühikesi sõite (alla 30 sekundi) puhkeperioodi ajal
 • Andmete täielik redigeerimine ja võimalus sõidumeerikust juhi tegevusi kopeerida – kasulik näiteks siis, kui juht valis puhkeperioodil vale tegevuse, unustas vajutada parvlaeva/rongi nuppu või sisestas muud andmed või kui sõitis teadlikult ilma juhikaardita või kellegi teise juhikaardiga
 • Nädalane graafik juhi viimase seitsme päeva tegevustega – kasulik tööriist, millega analüüsida rikkumisi terve nädala ulatuses
 • Kuine graafik juhi viimase viie nädala tegevustega – kasutatakse iganädalaste puhkeperioodide kinnitamiseks ja analüüsiks ning sõidumeeriku valikute vale kasutuse otsimiseks
 • Sõidumeeriku ja juhikaardi andmete allalaadimise ajalugu – funktsioon, mis arvutab automaatselt, millal viimati laaditi juhikaardilt või sõidumeerikust andmeid alla, ja millest on kasu, kui kontrollitakse, kas ettevõte peab kinni määruses nr 581/2010 toodud andmete allalaadimise tähtaegadest

 

MANIPULATSIOONIDE HOIATUSED

 

Kontrollorganite Tachoscani tarkvaraga töötamise ja meie enda kogemuste põhjal lõime uuendusliku mooduli, millega saab manipulatsioonide hoiatusi automaatselt otsida. Mooduli peamiseks ülesandeks on sõidumeerikult või juhikaardilt loetud andmete automaatne analüüs ja kahtlaste olukordade tuvastamine. Sõidumeerikuga manipuleerimine on tänapäeval aina rohkem levinud ja keerulisem, mistõttu on inspektoritel vaja usaldusväärset tööriista, millega manipulatsioone võimalikult kiiresti tuvastada.

 

TachoScan Controli tarkvaras on mitu arenenud funktsiooni, mis võimaldavad võimalikke manipulatsioone tuvastada kiiresti, et inspektorite töö oleks kergem ja kontroll võtaks vähem aega.

 

TachoScan Controli praegune versioon annab automaatselt hoiatusi üle 20 manipulatsioonitüübi kohta, näiteks:

 

 • Sõidumeeriku esimeses avas salvestatakse puhkeaega, aga sõiduk liigub
 • Ilma nõuetekohase juhikaardita sõitmine
 • Mitme juhikaardi kasutamine
 • Märkimisväärne muutus tunnuse koefitsiendis (w) või konstandis (k)
 • Anduri esmakordse ühildamise kuupäev erineb esmakordse kalibreerimise/aktiveerimise kuupäevast
 • Kiire kiirendamine/aeglustamine
 • Sündmus – voolukatkestus
 • Sündmus – liikumisandmete viga
 • Rike – anduri rike
 • Sündmus – sõiduki kokkupõrke

Iga manipulatsioonihoiatuse kohta on olemas juhend, kuidas manipulatsioone tuvastada, mida vaadata ja millele keskenduda. Juhend koostati koostöös BAG-iga. See on omamoodi individuaalne õpijuhis inspektorile, kes hakkab manipulatsioonidega tegelema.

 

TachoScan Controliga on lisaks võimalik võrrelda sõidumeerikus salvestatud vahemaad kaardiga, et kiiresti eelvalida manipulatsioonidega sõidukid. See funktsioon on kontrollorganitele ja viitab keerulisemate manipulatsiooniseadmete kasutusele.

 

Saame anda lisateavet manipulatsioonide hoiatuste kohta isikliku kohtumise käigus.

 


 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl