Do góry
Wróć

TachoScan Control

Tachoscan control
tachoscan-control-logo_small

 

TachoScan®Control jest specjalną wersją oprogramowania dedykowaną wszystkim Służbom Kontrolnym odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli czasu pracy kierowców. Umożliwia on przeprowadzenie szybkiej i dokładnej analizy danych z karty kierowcy, wykresówek i pamięci tachografu zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

 

Co więcej, prosty i intuicyjny interface umożliwia przeprowadzenie efektywnej i precyzyjnej kontroli wraz z generacją protokołów, na drodze jak i w firmie.

 

TachoScan®Control jest wielojęzycznym oprogramowaniem umożliwiającym inspektorom pracę w wielu językach.

 

 

 


ANALIZA NARUSZEŃ

 

 • Automatyczna i szybka analiza naruszeń związanych z czasem pracy kierowców według Rozporządzenia 561/2006, 1073/2009 i AETR z listą naruszeń
 • Automatyczne i opcjonalne wyszukiwanie 12 kolejnych 24-godzinnych okresów w przypadku okazjonalnych międzynarodowych przewozów pasażerskich
 • Automatyczna weryfikacja odstępstwa 6c opisanego w art. 8 umowy AETR dotyczącym odbierania odpoczynków tygodniowych w przypadku jazdy w załodze
 • Wyszukiwanie „najpoważniejszych naruszeń” zgodnie z załącznikiem IV Rozporządzenia 1071/2009 i klasyfikowanie naruszeń według ich wagi zgodnie z Dyrektywą 2009/5/WE
 • Analiza czasu pracy opisana w Dyrektywie 2002/15/WE
 • Generowanie raportów we wszystkich językach europejskich oraz w języku rosyjskim i tureckim
 • Raporty kontroli z przedstawionymi graficznie czynnościami z zaznaczonymi naruszeniami i szczegółowym opisem dla każdego tygodnia
 • Wiele możliwości analizy naruszeń w celu dostosowania do międzynarodowych przepisów i/oraz interpretacji

 

PREZENTACJA DANYCH

 

 • Kompletna weryfikacja podpisów cyfrowych danych z kart i tachografów cyfrowych
 • Szybka informacja o okresach niezarejestrowanych na karcie kierowcy bez wpisu manualnego
 • Wyświetlanie wszystkich danych odczytanych z tachografu: dane techniczne, kalibracje, zdarzenia i awarie, zdarzenia zmiany kraju, włożenie i wyjęcie karty kierowcy i karty warsztatowej, blokady i odblokowania tachografu, ostatnie pobieranie danych, pełna historia zarejestrowanych kontroli
 • Wykres szczegółowej prędkości odczytanej z tachografu wykorzystywany do analizy wypadków oraz wykrywania manipulacji
 • Analiza szczegółowej prędkości z ostatnich 168 godzin i danych z prędkością zarejestrowaną 4 razy na sekundę (4 Hz), tylko tachografy VDO
 • Szybka i dokładna analiza tarczek analogowych przy użyciu dowolnego skanera. Dane analogowe są konwertowane do cyfrowych i łączone razem w celu pełnej analizy naruszeń ze wszystkich danych (analogowych i cyfrowych) na jednym wykresie
 • Możliwość podglądu i porównania wykresów z karty 1 lub 2 kierowców, wykresów ze slotu 1 i 2 tachografu i wykresu ze szczegółową prędkością w jednym oknie – narzędzie użyteczne dla szybkiego wyszukiwania okresów jazdy bez karty, na kartach innych kierowców, dla wykrywania krótkich podjazdów podczas odpoczynku (poniżej 30 sec.) itd.
 • Pełna edycja danych i możliwość kopiowania czynności z tachografu do czynności kierowcy – użyteczne gdy kierowca nieprawidłowo użył selektora podczas odpoczynku, zapomniał o przełączeniu na prom/pociąg lub wprowadził inną informację, kiedy kierowca celowo prowadzi bez karty lub prowadzi na na karcie innego kierowcy itd.
 • Wykres tygodniowy z czynnościami kierowcy z 7 dniowego okresu – narzędzie użyteczne do analizy i weryfikacji naruszeń wygenerowanych podczas okresu całego tygodnia
 • Wykres miesięczny z czynnościami kierowcy z ostatnich 5 tygodni – używany do weryfikacji i analizy odpoczynków tygodniowych i wyszukiwania niewłaściwego użycia selektora tachografu
 • Historia pobierania danych z tachografów i kart kierowców – funkcja, która automatycznie oblicza ilość dni pomiędzy odczytami z kart kierowców i tachografów, przydatna w przypadku kontroli w firmach w celu weryfikacji czy odczyty wykonywane są zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzeniu (UE) 581/2010

 

OSTRZEŻENIA O MANIPULACJACH

 

Na podstawie naszych doświadczeń i współpracy z inspekcjami pracującymi z naszym oprogramowaniem stworzyliśmy innowacyjny moduł służący do automatycznego wyszukiwania potencjalnych manipulacji. Podstawowe zadania modułu to automatyczna analiza danych odczytanych z tachografów i kart kierowców jak i wykrywanie wszystkich podejrzanych sytuacji. Manipulacje w tachografach są dziś coraz popularniejsze i coraz bardziej skomplikowane, co sprawia, że inspektorzy potrzebują niezawodnego narzędzia do wykrywania manipulacji w możliwie najkrótszym czasie.

 

Wiele zaawansowanych funkcji pozwalających na szybką identyfikację możliwych manipulacji zostało wprowadzonych do oprogramowania TachoScan Control, żeby pomóc inspektorom w ich pracy i skrócić czas kontroli.

 

Obecna wersja TachoScan Control automatycznie generuje więcej niż 20 typów ostrzeżeń o manipulacjach, np.:

 

 • Zarejestrowana prędkość na postoju w slocie 1
 • Jazda bez prawidłowej karty kierowcy
 • Użycie kilku kart kierowcy
 • Istotna zmiana współczynnika (w) lub stałej (k)
 • Data pierwszego parowania czujnika inna niż data pierwszej kalibracji – aktywacji
 • Nagłe przyspieszenie/ spadek prędkości
 • Zdarzenie – przerwa w zasilaniu
 • Zdarzenie – błąd danych o ruchu
 • Awaria – awaria czujnika
 • Zdarzenie – konflikt ruchowy pojazdu

Dla wszystkich ostrzeżeń o manipulacjach znajduje się w programie prosta instrukcja – jak wykryć daną manipulację, co sprawdzać, na czym się skupić. Instrukcja została przygotowana we współpracy z niemiecką inspekcją BAG. Jest to w pewnym sensie wstępne szkolenie dla każdego inspektora zaczynającego pracę z tym tematem.

 

TachoScan Control umożliwia także porównanie odległości z tachografu z mapą dla szybszej preselekcji ciężarówek z manipulacjami. Ta cecha jest wykorzystywana przez Służby Kontrolne do wskazywania bardziej zaawansowanych urządzeń używanych do manipulacji tachografem.

 

Możemy przedstawić więcej informacji na temat ostrzeżeń o manipulacjach na indywidualnym spotkaniu z Państwem.

 


 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl