Do góry
Wróć

TachoScan Control

Tachoscan control
tachoscan-control-logo_small

 

TachoScan®Control je speciální verze softwaru věnovaná všem kontrolním orgánům, které jsou zodpovědné za provádění kontrol pracovní doby řidičů. Umožňuje rychlou a přesnou analýzu dat z karty řidiče, záznamových listů a paměti tachografu v souladu s platnými právními předpisy.

 

Kromě toho, jednoduché a intuitivní rozhraní umožňuje provedení efektivní a přesné kontroly včetně generování protokolů, a to jak na silnici, tak i v podniku.

 

TachoScan®Control je vícejazyčný software umožňující inspektorům pracovat ve více jazycích.

 

 

 

 


ANALÝZA PORUŠENÍ

 

 • Automatická a rychlá analýza porušení souvisejících s pracovní dobou řidičů podle Nařízení č. 561/2006, 1073/2009 a AETR včetně seznamu porušení
 • Automatické a volitelné vyhledávání 12 po sobě jdoucích 24hodinových časových úseků v případě příležitostní mezinárodní osobní přepravy
 • Automatické ověření odchylky 6c popsané v čl.  8 dohody AETR o čerpání týdenní doby odpočinku v případě řízení v osádce
 • Vyhledávání „nejzávažnějších porušení” podle přílohy č. IV Nařízení 1071/2009 a klasifikace porušení podle jejich závažnosti na základě Směrnice č. 2009/5/ES
 • Analýza pracovní doby podle Směrnice č. 2002/15/ES
 • Generování sestav ve všech oficiálních evropských jazycích, jakož i v ruštině a turečtině
 • Kontrolní sestavy s graficky znázorněnými aktivitami s označením porušení a podrobným popisem pro každý týden
 • Více možností pro analýzu porušení za účelem přizpůsobení mezinárodním předpisům a/nebo výkladu

 

PREZENTACE i EDITACE DAT

 

 • Kompletní ověření podpisů digitálních dat z karet a digitálních tachografů
 • Rychlá informace o obdobích, která nejsou zaznamenána na kartě řidiče bez ručního zadání
 • Zobrazení všech dat načtených z tachografu: technická data, kalibrace, událostí a poruchy, události změny země, vložení a vyjmutí karty řidiče a dílenské karty, zamknutí a odemknutí tachografu, poslední stahování dat, kompletní historie zaznamenaných kontrol
 • Graf podrobné rychlosti načtené z tachografu, používaný pro analýzu nehod a odhalování manipulací
 • Analýza podrobné rychlosti za posledních 168 hodin a dat s rychlostí zaznamenanou 4krát za sekundu (4 Hz), pouze tachografy VDO
 • Rychlá a přesná analýza analogových kotoučků pomocí libovolného skeneru. Analogová data jsou převáděna digitální podoby a spojována dohromady za účelem provedení úplné analýzy porušení ze všech dat (analogových a digitálních) na jednom grafu
 • Možnost náhledu a srovnání grafů z karty 1 nebo 2 řidičů, grafů ze slotu 1 a 2 tachografu a grafu s podrobnou rychlostí v jednom okně – užitečný nástroj pro rychlé vyhledávání dob řízení bez karty, na karty jiných řidičů, pro odhalování krátkých dojezdů během doby odpočinku (méně než 30 sekund) atd.
 • Úplná editace dat a možnost kopírování činností z tachografu k činnostem řidiče – užitečné, když řidič nesprávně použil selektor během odpočinku, zapomenul na přepnutí na trajekt /železnici nebo zadal jinou informaci, pokud řidič úmyslně řídí bez karty nebo řídí na kartu jiného řidiče atd.
 • Týdenní graf s aktivitami řidiče ze sedmidenního období – nástroj užitečný pro analýzu a ověřování porušení generovaných během celého týdne
 • Měsíční graf s aktivitami řidiče za posledních 5 týdnů – slouží k ověření a analýze týdenních dob odpočinku a vyhledávání nesprávného použití selektoru tachografu
 • Historie stahování dat z tachografů a karet řidičů – funkce, která automaticky spočítá dny mezi vyčteními karet řidičů a tachografů, užitečná v případě kontrol v podnicích za účelem ověření, zda jsou vyčtení prováděna v souladu s termíny stanovenými v Nařízení (EU) č. 581/2010

 

UPOZORNĚNÍ NA MANIPULACE

 

Na základě našich zkušeností a spolupráce s inspekcemi pracujícími s naším softwarem jsme vytvořili inovativní modul sloužící k automatickému vyhledávání možných manipulací. Základními úlohami modulu jsou: automatická analýza dat načtených z tachografů a karet řidičů a odhalování všech podezřelých situací. Manipulace s tachografy jsou dnes stále oblíbenější a sofistikovanější, a proto potřebují inspektoři spolehlivý nástroj pro odhalování manipulací v co nejkratší možné době.

 

Mnoho pokročilých funkcí umožňujících rychlou identifikaci případných manipulací bylo zavedeno do softwaru TachoScan Control, aby pomáhaly inspektorům s jejich prací a zkrátily dobu kontroly.

 

Aktuální verze TachoScan Control automaticky generuje více než 20 typů upozornění na manipulace, jako např.:

 

 • Zaznamenaná rychlost během stání ve slotu 1
 • Jízda bez platné karty řidiče
 • Použití několika karet řidičů
 • Významná změna koeficientu (w) nebo konstanty (k)
 • Datum prvního spárování snímače, jiné než datum první kalibrace – aktivace
 • Prudké zrychlení / zpomalení
 • Událost – přerušení elektrického napájení
 • Událost – chyba pohybových dat
 • Porucha – selhání snímače
 • Událost – pohybový konflikt vozidla

 

Pro všechna upozornění na manipulace je v programu jednoduchý návod – jak odhalit danou manipulaci, co prověřit, na čem se soustředit. Návod byl připraven ve spolupráci s německou inspekcí BAG. Je to v jistém smyslu počáteční školení pro každého inspektora, který začíná pracovat s touto tematikou.

 

TachoScan Control také umožňuje porovnávat vzdálenosti z tachografu s mapou pro rychlejší volbu nákladných vozidel s manipulacemi. Tato funkce je používána kontrolními orgány pro zjišťování pokročilejších zařízení používaných k manipulacím s tachografem.

 

Více informací týkajících se upozornění na manipulace vám můžeme poskytnout během individuálního setkání.

 

 


 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl