Do góry
Wróć

TachoScan Control

Tachoscan control
tachoscan-control-logo_small

 

TachoScan® Control ir īpaša programmatūras versija, kas paredzēta visām kontroles iestādēm, kas atbildīgas par vadītāju darba laika kontroli.  TachoScan® Control ļauj ātri un precīzi analizēt datus no vadītāja kartes, reģistrācijas diagrammas un tahogrāfa atmiņas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

Turklāt vienkāršs un intuitīvs interfeiss ļauj veikt efektīvu un precīzu kontroli ar protokoliem gan ceļā, gan uzņēmumā.

 

TachoScan® Control ir daudzvalodu programmatūra, kas ļauj inspektoriem strādāt daudzās valodās.

 

 

 

 


PĀRKĀPUMU ANALĪZE

 

 • Automātiska un ātra pārkāpumu analīze attiecībā uz autovadītāju darba laiku autopārvadājumos saskaņā ar Regulām 561/2006, 1073/2009 ar pārkāpumu sarakstu
 • Automātiska un izvēles 12 secīgu 24 stundu laikposmu notikumu meklēšana neregulāro starptautisko pasažieru pārvadājumu gadījumā
 • Automātiska AETR 8.pantā 6.c punktā minētās atkāpes pārbaude par atrašanos iknedēļas atpūtā apkalpes gadījumā,
 • Meklē “visnopietnākos pārkāpumus”, saskaņā ar Regulas 1071/2009 IV pielikumu, un pārkāpumus ar to klasificēšanu pēc to smaguma saskaņā ar Direktīvu 2009/5/EK
 • Darba laika analīze, kas aprakstīta Direktīvā 2002/15 / EK
 • Ziņojumu sagatavošana visās oficiālajās ES valodās, kā arī turku un krievu valodās
 • Kontroles atskaites ar grafisku prezentāciju par darbībām ar izceltiem pārkāpumiem un detalizētu aprakstu par katru nedēļu.
 • Vairāki pārkāpumu analīzes varianti, kas pielāgoti iekšējiem noteikumiem un / vai interpretācijām

 

DATU PREZENTĀCIJA UN LABOŠANA

 

 • Pilnīga digitālo parakstu pārbaude datiem no vadītāju kartēm un digitālajiem tahogrāfiem
 • Ātrā informācija par periodiem, kas nav reģistrēti vadītāja kartē vai ir bez vadītāja manuāla ieraksta
 • Uzrāda visus datus, kas lasīti no tahogrāfiem: tehniskie dati, kalibrēšanas, notikumi un defekti, valsts maiņas notikumi, vadītāja un darbnīcas karšu ievietošanas un izņemšanas, uzņēmumu ieslēgšanu un izslēgšanu saraksts, iepriekšējā lejupielāde, pilna reģistrēto pārbaužu vēsture
 • Ātruma diagramma no digitālā tahogrāfa negadījumu izmeklēšanai un manipulāciju atklāšanai
 • Detalizēta ātruma analīze par pēdējām 168 stundām un dati par ātrumu, kas reģistrēts 4 reizes 1 sekundē (4 Hz, tikai VDO tahogrāfiem)
 • Ātra un precīza papīra tahogrammu analīze, izmantojot jebkuru skeneri Analogie dati tiek pārveidoti ciparu formātā un savienoti kopā, lai pilnībā analizētu pārkāpumus no visiem datiem (digitāliem un analogiem) vienā grafikā
 • Iespēja skatīt un salīdzināt 1 vai 2 vadītājus (apkalpē) un grafikus no 1. un 2. tahogrāfa ligzdas ar detalizētu ātrumu, visas diagrammas vienā logā – noderīgs līdzeklis, lai ātri atrastu braukšanas laikus bez kartes, ar cita autovadītāja karti, lai noteiktu īslaicīgu braukšanu atpūtas laikā (mazāk par 30 sekundēm) utt.
 • Pilnīga datu rediģēšana un iespēja kopēt darbības no tahogrāfa uz vadītāja darbībām – noderīga, ja vadītājs ir nepareizi izmantojis režīma slēdzi atpūtas laikā, aizmirsis norādīt prāmi / vilcienu vai ievadīt informāciju, kad vadītājs apzināti to vada bez kartes vai ar kāda cita karti utt.
 • Nedēļas grafiks ar vadītāja darbībām 7 dienu periodā – rīks, kas ir noderīgs visu nedēļas laikā radīto pārkāpumu analīzei un pārbaudei
 • Mēneša grafiks ar vadītāja aktivitātēm 5 nedēļās – izmanto iknedēļas atpūtu pārbaudei vai analīzei un tahogrāfa režīma slēdža nepareizas izmantošanas noteikšanai
 • Tahogrāfa un vadītāja karšu lejupielādes vēsture – mehānisms, kas automātiski aprēķina dienu skaitu starp vadītāja kartes un tahogrāfa nolasīšanu, kas noderīga uzņēmuma kontrolē, lai pārliecinātos, vai uzņēmums ievēro datu lejupielādes termiņus saskaņā ar Regulu 581/2010

 

MANIPULĀCIJAS BRĪDINĀJUMI

 

Pamatojoties uz mūsu pieredzi un sadarbību ar kontroles iestādēm, kas izmanto mūsu programmatūru, esam izveidojuši novatorisku moduli, kas automātiski meklē un brīdina par manipulācijām.  Moduļa galvenais uzdevums ir automātiska nolasīto tahogrāfu un vadītāja karšu datu analīze, kā arī visu aizdomīgu situāciju atklāšana.  Tahogrāfu manipulācijas mūsdienās ir arvien populārākas un sarežģītākas, un inspektoriem ir nepieciešams uzticams instruments, lai iespējami īsā laikā atklātu manipulācijas.

 

TachoScan Control programmatūrā ir ieviestas daudzas uzlabotas funkcijas, kas ļauj ātri identificēt iespējamās manipulācijas, lai palīdzētu inspektoriem savā darbā un saīsinātu kontroles laiku.

 

Jaunākā TachoScan Control versija automātiski ģenerē vairāk nekā 20 veidu manipulācijas brīdinājumus, piemēram:

 

 • Ātrums atpūtas laikā 1.ligzdā
 • Braukšana bez atbilstošas kartes
 • Vairāku vadītāja karšu izmantošana
 • Būtiskas koeficienta (w) vai konstantes (k) izmaiņas
 • Pirmā sensora pārošanas datums atšķiras no pirmās kalibrēšanas-aktivizēšanas datuma
 • Straujš paātrinājums/palēninājums
 • Notikums – strāvas pārtraukums
 • Notikums – kustības datu kļūda
 • Kļūda – sensora kļūme
 • Notikums – transportlīdzekļa kustības konflikts

Par katru manipulācijas brīdinājumu ir norādījumi, kā atklāt noteiktu manipulāciju, ko pārbaudīt, uz ko jākoncentrējas.  Rokasgrāmata tika sagatavota sadarbībā ar BAG.  Tas ir pašmācības veids katram inspektoram, kurš sāk strādāt ar šiem jautājumiem.

 

Ar TachoScan Control ir iespējams arī salīdzināt attālumu  tahogrāfa datos ar ģeogrāfiskajiem datiem uz kartes, lai ātrāk atlasītu kravas automašīnas ar manipulācijām.  Šo funkciju izmanto kontroles iestādes, lai atklātu modernākās ierīces tahogrāfu manipulēšanai.

 

Mēs varam sniegt vairāk informācijas par manipulācijas brīdinājumiem individuālā tikšanās ar Jums.

 

 


 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl