Do góry
Wróć

TachoScan Control

Tachoscan control
tachoscan-control-logo_small

 

TachoScan®Control, tai specialus programinės įrangos variantas skiriamas visoms inspekcinėms tarnyboms atsakingoms už darbuotojų darbo laiko tikrinimą. Suteikia galimybę atlikti greitą ir tikslią vairuotojo kortelės, registracijos slapų ir tachografo atminties duomenų analizę atsižvelgiant į galiojančius įstatymus.

 

Daugiau, paprasta ir intuityvi sąsaja suteikia galimybę atlikti efektyvų ir tikslų tikrinimą kartu su ataskaitų generavimu, tiek kelyje, tiek įmonėje.

 

TachoScan®Control, tai daugiakalbė programinė įranga suteikianti galimybę inspektoriams dirbti daugeliu kalbų.

 

 


PAŽEIDIMŲ ANALIZĖ

 

 • Automatinė ir greita pažeidimų, susijusių su vairuotojų darbo laiku, analizė pagal Reglamentą 561/2006, 1073/2009 ir AETR pažeidimų sąrašą
 • Automatinė ir pasirinktinė 12 kitų 24 valandų laikotarpių paieška nereguliarių tarptautinių keleivių pervežimų atveju
 • Automatinis 6c nukrypimo tikrinimas, kuris aprašytas AETR sutarties 8 str. dėl savaitinių poilsių atsiėmimo važiuojant su kolektyvu
 • „Svarbiausių pažeidimų” paieška pagal Reglamento 1071/2009 IV priedą ir pažeidimų kvalifikavimas pagal jų svarbą vadovaujantis Direktyva 2009/5/WE
 • Darbo laiko analizė aprašyta Direktyvoje 2002/15/WE
 • Ataskaitų generavimas visomis oficialiomis kalbomis Europoje bei rusų ir turkų kalbomis
 • Tikrinimo ataskaitos su grafiškai pristatytais veiksmais bei pažymėtais pažeidimais  ir tiksliu aprašymu kiekvienai savaitei
 • Daugelis pažeidimų analizės galimybių siekiant pritaikyti tarptautiniams įstatymams ir/bei jų interpretavimui

 

PRISTATYMAS IR DUOMENŲ REDAGAVIMAS

 

 • Pilnas skaitmeninių parašų tikrinimas iš kortelių ir skaitmeninių tachografų
 • Greita informacija apie neregistruotus laikotarpius vairuotojo kortelėje be manualinio įrašo
 • Visų iš tachografo nuskaitytų duomenų rodymas, techniniai duomenys, kalibravimas, įvykiai ir avarijos, valstybės pakeitimo įvykiai, vairuotojo kortelės ir remonto dirbtuvės kortelės įdėjimas ir išėmimas, tachografo blokavimas ir blokados nuėmimas, paskutinis duomenų siuntimas, pilna registruotų kontrolių istorija
 • Tikslaus greičio grafikas nuskaitytas iš tachografo naudojamas avarijų analizei bei manipuliacijų nustatymui
 • Tikslaus greičio analizė iš pastarųjų 168 valandų ir duomenų su greičiu registruotu 4 kartus per sekundę (4 Hz), tik VDO tachografai
 • Greita ir tiksli analoginių diskelių analizė panaudojant bet kokį skenerį. Analoginiai duomenys konvertuojami į skaitmeninius ir jungiami kartu siekiant atlikti pilną pažeidimų analizę remiantis visais duomenimis (analoginiais ir skaitmeniniais) viename grafike
 • Galimybė peržiūrėti ir palyginti grafikus iš 1 arba 2 vairuotojų kortelės, grafikų iš laiko tarpsnio 1 ir 2 tachografo ir grafiko su tiksliu greičiu viename langelyje – įrankis naudingas greitai grafikų paieškai važiuojant be kortelės, su kitų vairuotojų kortelėmis, siekiant nustatyti trumpus pravažiavimus poilsio metu (mažiau nei 30 sek.) ir pan.
 • Pilnas duomenų redagavimas ir galimybė kopijuoti veiksmus iš tachografo į vairuotojo veiksmus – naudinga, kai vairuotojas neteisingai panaudojo selektorių poilsio metu, užmiršo perjungti į keltas/traukinys arba įvedė kitą informaciją, kada vairuotojas tyčia vairuoja be kortelės arba vairuoja su kito vairuotojo kortelė ir pan.
 • Savaitinis grafikas su vairuotojo veiksmais iš 7 dienų laiko tarpo – įrankis naudingas analizuoti ir tikrinti pažeidimus generuojamus per visos savaitės laikotarpį
 • Mėnesinis grafikas su vairuotojo veiksmais iš pastarųjų 5 savaičių – naudojamas savaitinių poilsių tikrinimui ir analizei ir neteisingo tachografo selektoriaus panaudojimo paieška
 • Duomenų iš tachografų ir vairuotojų kortelių siuntimo istorija – funkcija, kuri automatiškai skaičiuoja dienų skaičių tarp nuskaitymų iš vairuotojų kortelių ir tachografų, naudinga atliekant kontroles įmonėse siekiant patikrinti ar nuskaitymai atliekami pagal terminus apibrėžtus Reglamente (ES) 581/2010

 

ĮSPĖJIMAI APIE MANIPULIACIJAS

 

Vadovaujantis mūsų patirtimi ir bendradarbiavimu su inspekcijomis dirbančiomis su mūsų programine įranga, sukūrėme novatorišką modulį, kuris tarnauja automatinei potencialių manipuliacijų paieškai. Pagrindinės modulio užduotys, tai automatinė duomenų, nuskaitytų iš tachografų ir vairuotojų kortelių, analizė, kaip ir visų įtartinų situacijų nustatymas. Manipuliacijos su tachografais šiandien yra vis populiaresnės ir vis labiau sudėtingos, dėl to inspektoriams reikalingi patikimi įrankiai manipuliacijų nustatymui per galimai trumpiausią laiką.

 

Daug pažangių funkcijų leidžia greitai identifikuoti galimas manipuliacijas įvesta į TachoScan Control programinę įrangą, siekiant padėti inspektoriams jų darbe ir sutrumpinti tikrinimo laiką.

 

Dabartinis TachoScan Control variantas automatiškai generuoja daugiau, nei 20 įspėjimų rūšių apie manipuliacijas, pvz.:

 

 • Registruotas laikas sustojime 1 laiko tarpsnyje
 • Važiavimas be teisingos vairuotojo kortelės
 • Panaudojimas kelių vairuotojų kortelių
 • Esminis koeficiento (w) arba pastovaus (k) pakeitimas
 • Pirma automobilio statymo jutiklio data kitokia, nei pirmo kalibravimo – aktyvavimo
 • Staigus pagreitinimas/greičio sumažėjimas
 • Įvykis – maitinimo nutraukimas
 • Įvykis – klaida duomenyse apie eismą
 • Avarija – jutiklio avarija
 • Įvykis – transporto eismo konfliktas

Visiems įspėjimams apie manipuliacijas programoje yra paprasta instrukcija – kaip nustatyti tam tikrą manipuliaciją, ką tikrinti, į ką atkreipti dėmesį. Instrukcija parengta bendradarbiaujant su Vokietijos BAG inspekcija. Tai tam tikra prasme įžanginis mokymas kiekvienam inspektoriui pradedančiam darbą su šia tema.

 

TachoScan Control suteikia galimybę palyginti nuotolius iš tachografo su žemėlapiu greitesniam išankstiniam sunkvežimių pasirinkimui su manipuliacijomis. Ši savybė naudoja inspekcinių tarnybų labiau pažengusių įrenginių naudojamų manipuliacijoms su tachografu nurodymui.

 

Individualiame susitikime su jumis galime pateikti daugiau informacijos apie įspėjimus dėl manipuliacijų.

 


 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl