10 juuni 2021

Šoti politsei valis Tachoscan Controli

Šoti politsei ühineb suure hulga Euroopa inspektsioonidega, kes hindavad tarkvara TachoScan Control – IT-lahendust autojuhtide tööajaarvelduse kontrollimiseks. Seega saavad Inelo programmist Euroopas kasu juba 42 inspektsiooni.

  rohkempost - link

17 mai 2021

INELO Euroopa Komisjoni autojuhtide lähetamise ekspertrühmas

Euroopa Komisjon kutsus ellu autojuhtide lähetamise ekspertrühma. Selle rühma liikmeks valiti INELO ekspert Bartłomiej Zgudziak.

rohkempost - link

31 märts 2021

Euroopa Komisjon avaldab tariifid

Autoveoeeskirjade rikkumiste raskusastme ühine klassifikatsioon on veel üks oluline samm rahvusvahelise õiguse ühtse ja eelkõige tõhusa jõustamise suunas Euroopa Liidus.

rohkempost - link

17 märts 2021

Esimene kontrolliteenuste veebikonverents, mille korraldasid Inelo Grupp, Corte ja Euroopa Komisjon

Enam kui 30 riigi 50 eri kontrolliasutuse ligi 130 esindajat osalesid rahvusvahelisel Euroopa kontrolliteenuste veebikonverentsil, mille korraldas Inelo Grupp koos Autovedude kontrolliorganisatsioonide konföderatsiooni (CORTE) juhatusega.

rohkempost - link

11 märts 2021

Täiendavad CO2 heidete kogused annavad põhjust muudatusteks liikuvuspaketis?

Lausa 3,3 miljonit tonni CO2, 704 tonni lämmastikoksiide ja 251 tonni tolmu aastas. See on kahe piirangu tagajärg – veoautode kohustuslik naasmine baasi ja kabotaaži piiramine, mis tulenevad liikuvuspaketist, jõustuvad järgmise aasta veebruaris.

rohkempost - link

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl