23 Geg 2022

Įmonės reitingas ir nauja pažeidimų klasifikacija – kitas mobilumo paketo įgyvendinimo etapas

Šių metų gegužės 2 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti du nauji reglamentai. Vienu nustatoma įmonės reitingo apskaičiavimo formulė, kitu keičiamas reglamentas (ES) 2016/403, į jį įtraukiant naują pažeidimų klasifikaciją.

Reglamentai, kurie įsigalios nuo šių metų gegužės 23 d. yra dar vienas mobilumo paketo įgyvendinimo etapas.

 

 

Su naujais reglamentais galima susipažinti šiose svetainėse:

 

 

 

Kas naujo šiuose reglamentuose?

 

Vežėjo reitingas iš ERRU/KREPTD, kuris bus rodomas inspektoriams patikrinimų metu (taip pat patikrinimų kelyje metu) 4 spalvomis:

 • vežėjai, kuriems nebuvo atliktas patikrinimas (pilka spalva)
 • 0–100 taškų: mažos rizikos vežėjai (žalia spalva)
 • 101–200 taškų: vidutinės rizikos vežėjai (oranžinė spalva)
 • 201 taškas ar daugiau: didelės rizikos vežėjai (raudona spalva)

 

Už paskutinių dvejų metų nustatytus pažeidimus skiriami balai (NN – 90, BPN – 30, PN – 10, NMW – 1), o jų vidurkis patikrinimui ir transporto priemonėms apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Kur:

R — bendras įmonės rizikos koeficientas

n – tam tikro tipo pažeidimų skaičius per vieną patikrinimą (visų tipų patikrinimai).

i — vienas patikrinimas

v — svertinis rezultatas, priklausantis nuo pažeidimo tipo/sunkumo (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — rimčiausias pažeidimas (angl. most serious infringement)

VSI — labai rimtas pažeidimas (angl. very serious infringement)

SI — rimtas pažeidimas (angl. serious infringement)

MI — nedidelis pažeidimas (angl. minor infringement)

N — per vieną patikrinimą patikrintų transporto priemonių skaičius

r — bendras patikrinimų įmonėje skaičius

g — svertinis koeficientas, kai naudojamas išmanusis tachografas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyriuje.

 

 

Jei įmonė ateityje turės automobilių parką, aprūpinta tik antros kartos išmaniaisiais tachografais, rezultatas sumažės 10 proc.

 

Preliminari analizė rodo, kad dauguma vežėjų bus rodomi pilkai arba žaliai, nes oranžinė spalva reikštų, kad pažeidimų yra labai daug. Tiksliau tariant, oranžinis žymėjimas rodo, kad vidutiniškai per vieną transporto priemonės patikrinimą buvo nustatytas daugiau nei vienas rimčiausias pažeidimas. Rimčiausi pažeidimai yra, pavyzdžiui, manipuliacijos, už kurias taip pat galima Lenkijoje 3 mėnesiams netekti vairuotojo pažymėjimo.

 

Nauja pažeidimų klasifikacija, pagal kurią įvedamas dar neįtrauktų pažeidimų klasifikavimas – daugiausia tai nauji pažeidimai, atsiradę dėl neseniai padarytų mobilumo paketo pakeitimų. Įdomiausi yra šie:

 • normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis arba bet koks ilgesnis nei 45 valandų kassavaitinio poilsio laikotarpis, kuriuo pasinaudojama transporto priemonėje – BPN;
 • darbdavys nedengia būsto ne transporto priemonėje išlaidų – PN;
 • transporto ūkio subjektai vairuotojų darbą neorganizuoja taip, kad vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio veiklos centrą arba sugrįžti į savo gyvenamąją vietą – BPN;
 • atlyginimo dydis priklauso nuo nuvažiuoto atstumo, pristatymo greičio arba vežamų krovinių kiekio – BPN;
 • neteisingas kelto/traukinio ženklinimas arba jo nenaudojimas
 • darbo pradžios/pabaigos šalies simbolių ir sienos kirtimo simbolių neįrašymas – PN – čia atsiranda neatitiktis Lenkijos tarifų lentelėms, nes Lenkijos teisės aktuose šalies simbolio neįrašymas apibrėžiamas kaip BPN;
 • kabotažo taisyklių nesilaikymas (pvz. dokumentų nepateikimas, nėra „cooling-off“ laikotarpio) – BPN
 • komandiravimo paraiškų nepateikimas – BPN;
 • komandiravimo paraiškos neatnaujinimas – PN.

Šių ir kitų pažeidimų įtraukimas yra svarbus, nes yra šalių, kuriose baudos dydis priklauso nuo pažeidimo laipsnio. Kuo daugiau įrašų šiame reglamente, tuo lengviau vežėjas gali prarasti reputaciją, taigi ir galimybę vykdyti veiklą. „Inelo“ įmonėje stengiamės prisitaikyti prie naujų reglamentų. Apie bet kokius pakeitimus informuosime reguliariai.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl