23 mai 2022

Ettevõtte riskiastme ja rikkumiste uus klassifikatsioon – liikuvuspaketi rakendamise järgmine etapp

2 mail käesoleval aastal avaldati Euroopa Liidu Teatajas kaks uut määrust. Üks neist määratleb ettevõtte riskiastme arvutamise valemi, teine ​​aga muudab määrust (EL) 2016/403, sisaldades rikkumiste uut klassifikatsiooni.

Määrused, mis hakkavad kehtima käesoleva aasta 23. maist, on liikuvuspaketi rakendamise järgmine ​​element.

 

Uued määrused on kättesaadavad järgmistel veebilehtedel:

 

 

 

Mida uued määrused kehtestavad?

 

Vedaja riskiaste, mis kuvatakse inspektoritele ERRU/KREPTD-kontrollide (k.a maanteekontrolli) ajal 4 värvi kujul:

 • ettevõtjad, kelle suhtes kontrolle ei tehtud (hall vahemik);
 • 0–100 punkti: madala riskitasemega ettevõtjad (roheline vahemik);
 • 101–200 punkti: keskmise riskiga ettevõtjad (kollane vahemik);
 • punkti või rohkem: kõrge riskitasemega ettevõtjad (punane vahemik).

 

Punkte antakse vastavalt tuvastatud rikkumiste eest (MSI – 90, VSI – 30, SI – 10, MI – 1) viimase kahe aasta jooksul ning nende keskmine arvutatakse kontolli ja sõidukite alusel alljärgneva valemi järgi:

 

 

kus:

R – ettevõtja üldine riskiaste,

n – teatavat liiki rikkumiste arv iga üksiku kontrolli kohta (kõik kontrollide liigid),

i – individuaalne kontroll,

v – kaalutud hindepunktid vastavalt rikkumise liigile/raskusastmele (MI/SI/VSI/MSI),

MSI – kõige raskem rikkumine (ingl most serious infringement),

VSI – väga raske rikkumine (ingl very serious infringement),

SI – raske rikkumine (ingl serious infringement),

MI – väike rikkumine (ingl minor infringement),

N — individuaalse kontrolli käigus kontrollitud sõidukite arv,

r – ettevõtja suhtes tehtud kontrollide koguarv,

g – kaalutegur aruka sõidumeeriku kasutamisel vastavalt määruse (EL) nr 165/2014 II peatükile.

 

 

Kui ettevõtte sõidukipark on tulevikus varustatud eranditult arukate sõidumeerikutega, vähendatakse tulemust 10% võrra.

 

Esialgne analüüs näitab, et enamik vedajaid kuvatakse halli või rohelisena, kuna isegi kollase värvi saavutamine tähendab, et rikkumisi on väga palju. Täpsemalt öeldes näitab kollane vahemik, et keskmiselt on sõiduki kontrolli kohta olnud rohkem kui üks kõige raskem rikkumine. Kõige raskemad rikkumised on näiteks manipulatsioonid, mille eest võib Poolas kolmeks kuuks ka juhiloa kaotada.

 

Rikkumiste uus klassifikatsioon, mis kehtestab veel määratlemata rikkumiste liigitamise – peamiselt on tegemist liikuvuspaketi hiljutistest muudatustest tulenevate uute rikkumistega. Kõige huvitavamad neist on:

 • regulaarne iganädalane puhkeperiood või üle 45-tunnine iganädalane puhkeperiood veedetakse sõidukis – VSI;
 • autoveo-ettevõtja ei korralda juhtide tööd selliselt, et juht saab naasta tööandja tegevuskeskusesse või juhi elukohta – VSI;
 • palga/tasu sidumine läbisõidetud vahemaaga, kohaletoimetamise kiirusega või edasitoimetatud kauba kogusega – VSI;
 • märgi „parvlaev/rong“ ebaõige kasutamine või kasutamata jätmine – SI;
 • puuduvad nende riikide tähised, kus juht igapäevast tööaega alustas ja kus ta selle lõpetas, ning puuduvad nende riikide tähised, mille piirid juht igapäevasel tööajal ületas – SI; siin ilmneb vastuolu Poola tariifiga, kuna Poola eeskirjades on riigi tähise puudumine määratletud kui VSI;
 • kabotaažireeglite eiramine (nt dokumentide esitamata jätmine, järelemõtlemisaja puudumine) – VSI;
 • lähetusdeklaratsiooni puudumine – VSI;
 • lähetusdeklaratsiooni ajakohastamata jätmine – SI.

Nende ja teiste rikkumiste lisamine on oluline, kuna on riike, kus karistuse suurus sõltub just rikkumise astmest. Mida rohkem punkte selles määruses on, seda kergemini võib vedaja kaotada oma maine ja seeläbi ka ameti teostamise võime. Inelo tegeleb uute määrustega kohanemisega, millega hoiame teid jooksvalt kursis.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl