23 Mai 2022

Uzņēmuma reitings un jaunā pārkāpumu klasifikācija ir nākamais posms mobilitātes paketes ieviešanā

Šā gada 2. maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicētas divas jaunas regulas Viena nosaka uzņēmuma reitinga aprēķināšanas formulu, un otra groza Regulu (ES) 2016/403, iekļaujot tajā jaunu pārkāpumu klasifikāciju.

Regulas, kas stāsies spēkā šī gada 23. maijā. ir vēl viens mobilitātes paketes ieviešanas posms.

 

 

Jaunas regulas ir pieejamas šādās tīmekļa vietnēs:

 

 

 

Kas jauns šajos noteikumos?

 

Pārvadātāja reitings no ERRU/KREPTD, kas tiks parādīts inspektoriem pārbaužu laikā (ieskaitot pārbaudes uz ceļiem), izmantojot 4 krāsas:

 • pārvadātāji, kuriem nav veikta pārbaude (pelēka krāsa)
 • 0–100 punkti: zema riska pārvadātāji (zaļa krāsa)
 • 101–200 punkti: vidējā riska pārvadātāji (oranža krāsa)
 • 201 punkts vai vairāk: augsta riska pārvadātāji (sarkana krāsa)

 

Par pēdējos divos gados konstatētajiem pārkāpumiem tiek piešķirti attiecīgi punkti (NN – 90, BPN – 30, PN – 10, NMW – 1) un to vidējā vērtība pārbaudei un transportlīdzekļiem tiek aprēķināta pēc šādas formulas:

 

 

Kur:

R – uzņēmuma vispārējais riska novērtējums

n – noteikta veida pārkāpumu skaits vienā pārbaudē (visu veidu pārbaudes).

i — viena pārbaude

v – svērtais rezultāts atkarībā no pārkāpuma veida/nopietnības (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — nopietnākais pārkāpums (ang. most serious infringement)

VSI — ļoti nopietns pārkāpums (ang. very serious infringement)

SI — nopietns pārkāpums (ang. serious infringement)

MI — neliels pārkāpums (ang. minor infringement)

N — vienā pārbaudē pārbaudīto transportlīdzekļu skaits

r — kopējais pārbaužu skaits uzņēmumā

g — svēruma koeficients, gadījumā ja tiek izmantots viedais tahogrāfs, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 182/2011 165/2014 II nodaļā.

 

 

Ja uzņēmumam nākotnē būs transportlīdzekļu parks, kas aprīkots tikai ar otrās paaudzes viedajiem tahogrāfiem, rezultāts samazināsies par 10%.

 

Sākotnējā analīze liecina, ka lielākā daļa pārvadātāju tiks parādīti pelēkā vai zaļā krāsā, jo oranžā krāsa nozīmētu ļoti lielu pārkāpumu skaitu. Konkrētāk, oranžais marķējums norāda, ka vidēji vienā transportlīdzekļa pārbaudē ir konstatēts vairāk nekā viens nopietnākais pārkāpums. Nopietnākie pārkāpumi ir, piemēram, manipulācijas, kuru rezultātā Polijā var tikt arī zaudēta autovadītāja apliecība uz 3 mēnešiem.

 

Jaunā pārkāpumu klasifikācija, kas ievieš vēl neiekļauto pārkāpumu klasifikāciju, galvenokārt tie ir jauni pārkāpumi, kas radušies neseno mobilitātes paketes izmaiņu rezultātā. Interesantākie ir:

 • transportlīdzeklī ņemtais regulārais iknedēļas atpūtas laikposms vai jebkurš iknedēļas atpūtas laikposms, kas pārsniedz 45 stundas – BPN;
 • darba devējs nesedz izmaksas par izmitināšanu ārpus transportlīdzekļa – PN;
 • transporta uzņēmumi neorganizē autovadītāju darbu tā, lai autovadītāji varētu atgriezties darba devēja darbības centrā vai atgriezties savā dzīvesvietā – BPN;
 • atlīdzības apmērs atkarīgs no nobrauktā attāluma, piegādes ātruma vai pārvadātās kravas daudzuma – BPN;
 • nepareizs prāmja/vilciena marķējums vai marķējuma neizmantošana – PN;
 • sākuma/beigu valsts simbola un robežšķērsošanas simbola neiekļaušana – PN – šeit pastāv neatbilstība Polijā piemērojamiem tarifiem, jo ​​Polijas tiesību aktos valsts simbola neiekļaušana ir definēta kā BPN;
 • kabotāžas noteikumu neievērošana (piem., dokumentu neuzrādīšana, nav “cooling-off” perioda) – BPN
 • nedeklarēta norīkošana – BPN;
 • neatjaunināta norīkošanas deklarācija – PN.

Šo un citu pārkāpumu iekļaušana ir svarīga, jo ir valstis, kurās soda apmērs ir atkarīgs no pārkāpuma pakāpes. Jo vairāk ierakstu šajā regulā, jo vieglāk pārvadātājs var zaudēt savu reputāciju un līdz ar to arī iespēju veikt darbību. Uznēmumā “Inelo” strādājam, lai pielāgotos jaunajiem noteikumiem un mēs jūs informēsim par visām izmaiņām.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl