23 Kvě 2022

Hodnocení podniků a nová klasifikace porušení – další etapa provádění balíčku mobility

Dne 2. května letošního roku byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna dvě nová nařízení. Jedno z nich stanoví vzorec pro výpočet hodnocení podniku, zatímco druhé mění nařízení (EU) 2016/403 a zavádí novou klasifikaci porušení předpisů.

Nařízení, která vstoupí v platnost 23. května tohoto roku jsou dalším prvkem v rámci implementace balíčku mobility.

 

 

Nová nařízení jsou k dispozici na níže uvedených webových stránkách:

 

 

 

Co nová nařízení zavádějí?

 

Hodnocení dopravce, které se zobrazí inspektorům při kontrolách (včetně silničních kontrol) ERRU/KREPTD ve 4 barvách:

 • provozovatelé, u nichž nebyly provedeny žádné kontroly (šedé pásmo)
 • 0–100 bodů: provozovatelé s nízkým rizikem (zelené pásmo)
 • 101–200 bodů: provozovatelé se středním rizikem (oranžové pásmo)
 • 201 bodů nebo více: provozovatelé s vysokým rizikem (červené pásmo)

 

Body se přidělují za zjištěná porušení (MSI – 90, VSI – 30, SI – 10, MI – 1) v době posledních dvou let a pak se vypočítají vážené skóre individuální kontroly podle vzorce:

 

 

Kde:

R — celkové hodnocení rizika dopravce

n — počet porušení daného typu na individuální kontrolu (všechny druhy kontrol)

i — individuální kontrola

v — vážené skóre podle typu/závažnosti protiprávního jednání (MI/SI/VSI/MSI)

MSI — „most serious infringement“ (nejvážnější porušení)

VSI — „very serious infringement“ (velmi závažné porušení)

SI — „serious infringement“ (závažné porušení)

MI — „minor infringement“ (méně závažné porušení)

N — počet vozidel kontrolovaných během individuální kontroly

r — celkový počet kontrol dopravce

g — vážení pro použití inteligentního tachografu podle kapitoly II nařízení (EU) č. 165/2014

 

 

Bude-li mít podnik v budoucnu vozový park vybavený pouze inteligentními tachografy druhé generace, pak se výsledek sníží o 10 %.

 

Z předběžné analýzy vyplývá, že většina dopravců bude zobrazena šedě nebo zeleně, protože dosažení i oranžové barvy znamená, že dochází k velkému počtu porušení. Abychom byli přesní, označení oranžovou barvou signalizuje, že v průměru na jednu kontrolu a na jedno vozidlo a připadá více než jedno nejzávažnější porušení. Mezi nejzávažnější porušení předpisů patří např. manipulace, za které navíc lze v Polsku přijít o řidičský průkaz na 3 měsíce.

 

Nová klasifikace porušení, která zavádí stupňování dosud nespecifikovaných porušení předpisů – jedná se především o nová porušení vyplývající z posledních změn balíčku mobility. Mezi nejzajímavější patří:

 • běžná týdenní doba odpočinku nebo jakákoli týdenní doba odpočinku delší než 45 hodin vybraná ve vozidle – VZP;
 • zaměstnavatel nehradí náklady na ubytování mimo vozidlo – ZP;
 • dopravní podnik, který neorganizuje práci řidičů tak, aby se řidiči mohli vrátit do provozovny zaměstnavatele nebo do místa bydliště řidiče – VZP;
 • souvislost mezi mzdou/výplatou a ujetou vzdáleností, rychlostí dodání nebo množstvím přepravovaného zboží – VZP;
 • nesprávné použití nebo nepoužití značky trajekt/vlak – ZP;
 • neuvedení symbolů zemí, ve kterých začala a skončila denní pracovní doba řidiče nebo symbolů zemí, jejichž hranice řidič překročil- ZP – zde existuje nesoulad oproti polskému sazebníku, protože chybějící symbol země má v polských předpisech úroveň závažnosti VZP;
 • nedodržení pravidel kabotáže (např. nepředložení dokladů, neexistence lhůty na rozmyšlenou) – VZP
 • chybějící prohlášení o vyslání – VZP;
 • chybějící aktualizace prohlášení o vyslání – ZP;

Doplnění těchto a dalších porušení je důležité, protože existují země, kde výše sankce závisí právě na úrovni závažnosti porušení. Čím více položek je v tomto nařízení, tím snáze může dopravce ztratit svou dobrou pověst, a tím i možnost výkonu svého povolání. V Inelo pracujeme na přizpůsobení se novým nařízením a budeme vás o tom průběžně informovat.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl