Uudised

Vaata kõiki uudiseid
31 märts 2021

Euroopa Komisjon avaldab tariifid

Autoveoeeskirjade rikkumiste raskusastme ühine klassifikatsioon on veel üks oluline samm rahvusvahelise õiguse ühtse ja eelkõige tõhusa jõustamise suunas Euroopa Liidus.

rohkempost - link

17 märts 2021

Esimene kontrolliteenuste veebikonverents, mille korraldasid Inelo Grupp, Corte ja Euroopa Komisjon

Enam kui 30 riigi 50 eri kontrolliasutuse ligi 130 esindajat osalesid rahvusvahelisel Euroopa kontrolliteenuste veebikonverentsil, mille korraldas Inelo Grupp koos Autovedude kontrolliorganisatsioonide konföderatsiooni (CORTE) juhatusega.

rohkempost - link

11 märts 2021

Täiendavad CO2 heidete kogused annavad põhjust muudatusteks liikuvuspaketis?

Lausa 3,3 miljonit tonni CO2, 704 tonni lämmastikoksiide ja 251 tonni tolmu aastas. See on kahe piirangu tagajärg – veoautode kohustuslik naasmine baasi ja kabotaaži piiramine, mis tulenevad liikuvuspaketist, jõustuvad järgmise aasta veebruaris.

rohkempost - link

Tachoscan control

 • Õigusaktidega alati kooskõlas olev kõige kiiremini arenev tarkvara Euroopa turul
 • EL-is kasutab seda üle 4000 inspektori 22 riigis
 • Üle 20 tüüpi manipulatsiooni kiire tuvastamine
 • Sõidumeeriku vahemaa võrdlemine kaardiga
 • Asjatundlikud koolitused ja tehniline tugi
 • Aruanded kõigis EL-i keeltes ning lisaks vene ja türgi keeles

 

TachoScan® Control on eriversioon tarkvarast, mis on loodud kontrollorganitele, kes vastutavad juhtide tööaja järelvalve eest. TachoScan Controli kasutab praeguseks:

 • POOLA – Poola Maanteetranspordi Inspektsioon, Tööinspektsioon, piirivalve, toll, politsei,
 • SAKSAMAA – Maanteetranspordi Inspektsioon (BAG)
 • SUURBRITANNIA – politsei, Sõidukijuhtide ja Sõidukite Amet (DVA), Sõidukijuhtide ja Sõidukite Standardiamet (DVSA)
 • HOLLAND – Inimkeskkonna ja Transpordi Inspektsioon (ILT ), politsei
 • TŠEHHI VABARIIK – politsei, toll, kohalikud omavalitsused
 • EESTI – politsei, Tööinspektsioon
 • RUMEENIA –Maanteetranspordi Inspektsioon ISCTR ja ARR
 • LEEDU – Leedu Transpordiohutuse Amet, Tööinspektsioon, Tööinspektsioon, Riiklik maksukontroll
 • LÄTI – Maanteetranspordi Amet, politsei, Riia Linnavalituse liiklusosakond
 • SLOVAKKIA – politsei
 • LUKSEMBURG – Aktsiisi- ja Tolliamet, Töö- ja Kaevanduste Inspektsioon
 • SLOVEENIA – politsei, Transpordiinspektsioon
 • MALTA – Maanteetranspordi Inspektsioon
 • BELGIA – politsei, Föderaalne riiklik transporditeenistus
 • Ukraina Maanteetranspordi Julgeoleku Riiklik Inspektsioon (DSBT UkrTransBezpeka)
 • ŠVEITS – Politsei (Zurich)
 • MAKEDOONIA – Maanteetranspordi Inspektsioon
 • PRANTSUSMAA – Maanteetranspordi Inspektsioon
 • TAANI – politsei
 • ROOTSI – Swedish Transport Agency (STA)
 • Ungari – Innovatsiooni- ja tehnoloogiaministeeriumi maanteetranspordi kontrolli
 • Portugal – Mündivermimise ja väärtpaberite trükikoda
Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl