Aktuality

Zobrazit všechny aktuality
25 července 2023

NOVÁ VERZE TACHOSCAN CONTROL 6.7.0

Nejnovější verze programu TachoScan Control 6.7.0 je už k dispozici. Lze ji stáhnout přímo z našeho serveru na adrese: tachoscancontrol.com/cs/ke-stazeni/ nebo pomocí softwaru Update Manager.

vícepost - link

21 července 2023

Inelo adjusts its solutions to the new EU requirements for the transport industry!

Pursuant to the new legislation of the European Commission (Annex 1C), the transport market will be subject to new changes – this time, they concern G2V2 tachographs and driver cards.

vícepost - link

6 června 2023

Dočasné tachografy v souladu s harmonogramem

V tomto roce budou všechna nově zaregistrovaná vozidla vybavena inteligentním tachografem ve verzi druhé generace (G2V2).

Podstatné je, že proces výměny nebude opožděn, a to i přes zpoždění v důsledku přípravy technologie pro ověřování polohy signálu zvané OSNMA, která měla být použita v nejnovějších tachografech.

 

Po krátkodobé nejistotě na trhu je nyní situace zcela jasná  – zákonodárce nepředpokládá žádnou změnu v termínech pro zavedení nových tachografů, které budou instalovány v souladu s předem dohodnutým harmonogramem.

V první fázi (povinné od 21. 8. 2023) bude tzv. „dočasný tachograf“ vybaven všemi funkcemi, které jsou vyžadovány pro nový inteligentní tachograf G2V2, vyjma ověřování polohy pomocí technologie OSNMA.

 

Nařízení, které zavádí nezbytné změny

 

Za tímto účelem bylo zveřejněno nařízení (EU) 2023/980, které provádí nezbytné změny nařízení EU 2016/799 popisující požadavky na konstrukci a fungování tachografů, aby jejich výrobci mohli získat homologaci pro nová zařízení. Za tímto účelem byly kdekoli v technickém předpisu vypuštěny pasáže, které odkazují na umístění požadavků na ověřování pravosti této položky. Rovněž bylo doplněno ustanovení o rozlišení dočasného tachografu od cílového tachografu. Kromě toho vše nasvědčuje tomu, že jakmile začne fungovat systém OSNMA, budou mít dočasné tachografy možnost aktualizovat svůj software o tuto funkci.

Nové nařízení (EU) č. 2023/980 rovněž uvádí časový rámec, ve kterém je možné instalovat tzv. „dočasné tachografy“. V praxi to tedy znamená, že dočasné tachografy (bez ověřování polohy) budou montovány minimálně do konce května 2024. Může se stát, že konečné datum bude prodlouženo, pokud nebude včas připravena technologie ověřování polohy signálu.

 

Koho se změny týkají?

 

Zavedení výše uvedených změn pravidel pro konstrukci a provoz tachografů nemá přímý dopad na dopravní podniky. Z pohledu dopravců budou tachografy instalovány a vyměňovány podle předem zveřejněného harmonogramu a absence jediné funkce, jako je ověřování polohy, se neprojeví. Důležité je, že v budoucnu bude možné tachografy aktualizovat, ale nebude to povinné. Popsané změny se dotknou především výrobců tachografů, kteří na tyto předpisy čekali, aby mohli zahájit proces schvalování nových zařízení, a servisů, které musí dbát na další termíny související s instalací tzv. dočasných tachografů.

Tachoscan control

 • nejpokročilejší software na evropském trhu, který je vždy v souladu s platnými právními předpisy
 • používá více než 4500 kontrolních orgánů v 25 zemích EU
 • včasné odhalování více než 20 druhů manipulací
 • porovnání vzdálenosti z tachografu se vzdáleností na mapě
 • odborná školení a technická podpora
 • zprávy ve všech úředních jazycích Evropské unie, jakož i v turečtině a ruštině

 

TachoScan® Control je speciální verze vysoce hodnoceného programu TachoScan®, která je připravena pro všechny kontrolní orgány zabývající se kontrolou pracovní doby řidičů. V současné době je program používán 45 kontrolními orgány ve 25 zemích:

 • POLSKO – Inspektorát silniční dopravy, Státní inspektorát práce, Pohraniční stráž,
 • Celní komora, policie
 • NĚMECKO – Inspekce silniční dopravy, policie
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – Policie, DVA, DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency)
 • FRANCIE – Inspektorát silniční dopravy
 • NIZOZEMSKO – dopravní inspektorát, policie
 • ČESKÁ REPUBLIKA – Policie, Celní úřad ČR, Krajský úřad
 • ESTONSKO – policie, inspektorát práce
 • RUMUNSKO – Inspektorát silniční dopravy a ARR
 • LITVA – Litevský úřad pro bezpečnost dopravy, inspektorát práce,
 • Státní daňová inspekce
 • LOTYŠSKO – Inspektorát silniční dopravy, Policie, Odbor dopravy města Rigy
 • SLOVENSKO – Policie
 • LUCEMBURSKO – Agentura pro cla a spotřební daně, Inspektorát práce a hornictví
 • SLOVINSKO – Policie, Inspekce silniční dopravy, Celní komora
 • MALTA – Inspektorát silniční dopravy
 • BELGIE – Policie, Federální veřejná služba pro mobilitu a dopravu
 • UKRAJINA – Státní inspektorát bezpečnosti pozemní dopravy Ukrajiny (DSBT)
 • UkrTransBezpeka)
 • ŠVÝCARSKO – Policie (Curych)
 • MAKEDONIE – Inspektorát silniční dopravy
 • DÁNSKO – policie
 • ŠVÉDSKO – Švédská dopravní agentura
 • MAĎARSKO – Ministerstvo pro inovace a technologie (odbor silniční kontroly)
 • MAĎARSKO – Ministerstvo pro inovace a technologie (odbor kontroly silničního provozu)
 • PORTUGALSKO – mincovna a společnost pro cenné papíry
 • FINSKO – policie
 • MAROKO – Ministerstvo dopravy
 • ITÁLIE – policie

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl