21 apr. 2016

SUUR KORDAMINEK RAHVUSVAHELISEL KONVERENTSIL!!!

EUROOPA MANIPULATSIOONIDEST TRANSPORDISEKTORIS
16. aprillil 2015 toimus Varssavi Rahvusstaadionil Inelo korraldatud konverents „Sõidumeerikute manipuleerimine versus liiklusohutus“.

Ainulaadne üleeuroopaline üritus korraldati Euroopa Komisjoni ja Poola Maanteetranspordi Inspektsiooni egiidi all ja käsitles peale transpordiinspektorite murede teisigi teemasid. Konverentsi eesmärk oli võimaldada Euroopa riikide kontrollorganitel kogemusi vahetada ja tõsta juhtide, ettevõtete ja ühiskonna teadlikkust manipulatsioonide tagajärgedest. Rahvusstaadioni konverentsikeskusesse kogunes üle 290 külastaja, kelle hulka kuulusid asjatundjad ja esindajad näiteks Saksamaalt, Slovakkiast, Suurbritanniast, Taanist, Iirimaalt, Austriast, Ungarist, Norrast, Soomest, Eestist, Valgevenest, Rootsist, Serbiast, Bulgaariast, Lätist, Türgist, Luksemburgist ja Poolast.

 

Ettekandeid tegid:

 

Bernardo Martinez de Miguel, Euroopa Liidu Liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi (DG MOVE) Maatranspordi direktoraadist

Bernardo Martinezi ettekanne keskendus peamiselt sõidumeerikude õigusaktidele Euroopa Liidus.

Ettekande põhipunktid:

 • Sõidumeerikute uute versioonide tutvustamise ajalugu
 • Kontrollorganite olulised arvud – hinnanguliselt on 30–35% sõidumeerikute andmetega manipuleeritud
 • Nutikas sõidumeerik: määrus nr 165/2014 – üldise tehnilised andmed
 • Nutika sõidumeeriku kasutuselevõtu tähtaeg – 2016. aasta märts
 • Komisjoni soovitused kontrollorganite parimate praktikate juhtnööride kohta

 

Veronica Pampa (ISCTR, Rumeenia),

Veronica Pampa ettekanne käsitles peamiselt sõidumeerikutega manipuleerimist.
Ettekande põhipunktid:
 • ISCTRi tutvustus – tegevused, pädevusalad
 • ISCTRi manipulatsioonide tuvastamise viisid
 • 2014. ja 2015. aasta manipulatsioonide statistika – TachoScan Controli kasutuselevõtu järel on 2015. aasta esimesel kvartalil tuvastatud 2014. aasta esimese kvartaliga võrreldes kaks korda rohkem manipulatsioone, 80% manipulatsioonidest on seotud juhikaartide, salvestuslehtede ja sõidumeerikutega.
 • Tuvastatud manipulatsioonide näited

 

Dariusz Ciereszko – GITD in Poland,

Dariusz Ciereszko ettekanne keskendus peamiselt sõidumeerikutega manipuleerimisele ja kuidas see liiklusohutusele halvasti mõjub.
Ettekande põhipunktid:
 • GITD manipulatsioonide tuvastamise viisid
 • Manipulatsioonide näited
 • 2013–2014 tuvastatud manipulatsioonide statistika – üle 12 000 tuvastatud manipulatsioonijuhtumi
 • Manipulatsioonide halb mõju liiklusohutusele – manipulatsioonidest tulenevate õnnetuste näited
 • Tuvastatud manipulatsioonide tagajärjed

 

Chris Dooley – Suurbritannia politsei,

Chris Dooley ettekanne keskendus peamiselt sõidumeerikutega manipuleerimisele ja kuidas see liiklusohutusele halvasti mõjub.
Ettekande põhipunktid:
 • Suurbritannia politsei tutvustus – vastutusalad, partnerasutused
 • Seaduserikkumise võimalikud karistused ja tagajärjed
 • Tuvastatud manipulatsioonide näited
 • Manipulatsioonide halb mõju liiklusohutusele – manipulatsioonidest tulenevate õnnetuste näited

 

Meelis Moor – Eesti politsei

Meelis Moori ettekanne keskendus peamiselt sõidumeerikutega manipuleerimisele ja kuidas see liiklusohutusele halvasti mõjub.
Ettekande põhipunktid:
 • Kiire ülevaade Eesti politseist – pädevusalad, iseloomustus, kohustused
 • Tuvastatud manipulatsioonide ja manipulatsiooniseadmete näited
 • 2014. aastal tuvastatud manipulatsioonid arvudes
 • Tuvastatud manipulatsioonide karistused
 • Manipulatsioonide halb mõju liiklusohutusele – video, mis ilmestab, kuidas sõidumeerikuga manipuleerimine sõiduki käitumise teel mõju avaldab

 

Helfried Gössel (endine politseinik, hetkel vabakutseline asjatundja),

Helfried Gösseli ettekanne keskendus peamiselt sõidumeerikutega manipuleerimisele, Saksamaal kehtivatele manipulatsioonide karistustele ja kuidas manipulatsioonid liiklusohutusele halvasti mõjuvad.

Ettekandes käsitletud põhiteemad:

 • Saksamaa politsei lühike tutvustus – tegevused, pädevusalad
 • Mis juhtub, kui manipuleerimisel kasutatakse magnetit – mõju sõidukile ja liiklusohutusele
 • Manipulatsioonide avastamise vahendid
 • Tuvastatud manipulatsioonide karistused juhile ja ettevõttele

 

Małgorzata Stocerz – Inelo,

Małgorzata Stocerz ettekande eesmärgiks oli ühendada manipulatsioonide tuvastamise ja manipulatsioonide tagajärgede teemad.
Ettekande põhipunktid:
 • Manipulatsioonide tuvastamise peamised viisid eri riikides
 • Euroopa Komisjoni soovitused, kuidas maanteel ja ettevõttes kontrolli läbi viia
 • Manipulatsioonide mõju liiklusohutusele
 • Tuvastatud manipulatsiooni tagajärjed
 • Tuvastatud manipulatsioonide rahalised karistused eri riikides – olenevalt riigist juhi trahvimine kuni 5000 euro ulatuses ja ettevõtte kuni isegi 88 000 euro ulatuses

 

Piotr Żółty (Inelo).

Piotr Żółty ettekanne käsitles peamiselt manipulatsioonide eri tüüpe ja õigusaktide hiljutisi muudatusi, mis on seotud manipulatsioonide tuvastamise tagajärjel ettevõtte hea maine kahjustumisega ja isegi juhi sõiduõiguse peatumisega.
Ettekande põhipunktid:
 • Tuvastatud manipulatsioonide peamised tüübid – näited eri riikidest, nt
  • Ilma juhikaardita sõitmine
  • Nõuetele mittevastava kaardiga sõitmine
  • Lühikesed sõidud
  • Magnet, kaitselüliti ja muud manipuleerimisseadmed
  • Ebaseaduslik kalibreerimine
 • Õigusaktides tehtud viimased muudatused, mis on seatud hea maine kahjustumisega ka juhul, kui manipulatsioon tuvastatakse teises Euroopa Liidu riigis.
Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl