21 Kwi 2015

WIELKI SUKCES MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI !!!

EUROPA O MANIPULACJACH W TRANSPORCIE
16 kwietnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez firmę Inelo, międzynarodowa konferencja na temat: „Manipulacje tachografem a bezpieczeństwo na drodze”.

Niezwykłe w skali europejskiej wydarzenie, nad którym patronat objęły Komisja Europejska i Główny Inspektorat Transportu Drogowego, dotyczyło problemu z jakim zmagają się nie tylko polskie firmy transportowe. Konferencja służyła wymianie doświadczeń między służbami kontrolnymi państw europejskich oraz zwiększeniu świadomości konsekwencji manipulacji dla kierowców, przedsiębiorców i dla społeczeństwa. W centrum konferencyjnym Stadionu Narodowego zgromadziło się 290 gości, wśród nich eksperci i przedstawiciele służb kontrolnych z Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Austrii, Węgier, Norwegii, Finlandii, Estonii, Białorusi, Szwecji, Serbii, Łotwy, Bułgarii, Turcji, Luksemburga i z Polski.

.

Z prelekcją wystąpili:

 

Bernardo Martinez de Miguel, reprezentant Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE),

Prelekcja Pana Bernarda Martineza skupiała się głównie na ustawodawstwie Unii Europejskiej dotyczącym tachografów.

Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Historia wprowadzania kolejnych wersji tachografów
 • Istotne informacje dotyczące statystyk służb kontrolnych – szacuje się, że 30-35% danych tachografów jest zmanipulowanych
 • Inteligentny tachograf: Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 – ogólna specyfikacja techniczna
 • Terminy dotyczące przyjęcia specyfikacji technicznej do inteligentnych tachografów – marzec 2016
 • Zalecenie Komisji w sprawie wytycznych dot. najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa

 

Veronica Pampa (ISCTR w Rumunii),

Prelekcja Pani Veronici Pampa dotyczyła głównie manipulacji w tachografach.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Charakterystyka ISCTR – zakres obowiązków, podział terytorialny
 • Metody wykrywania manipulacji przez ISCTR
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 i 2015 roku–dwukrotny wzrost wykrywanych manipulacji w pierwszym kwartale 2015 w stosunku do pierwszego kwartału 2014, po wdrożeniu TachoScan Control, 80% manipulacji dotyczy użycia kart kierowców, wykresówek oraz tachografów
 • Przykłady wykrytych manipulacji

 

Dariusz Ciereszko (GITD w Polsce),

Prelekcja Pana Dariusza Ciereszko dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ichnegatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Metody wykrywania manipulacji przez GITD
 • Przykłady manipulacji
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2013 i 2014 roku – ponad 12 tys. ujawnionych manipulacji
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje
 • Konsekwencje wiązane z wykrytymi manipulacjami

 

Chris Dooley (Policja w Wielkiej Brytanii),

Prelekcja Pana Chrisa Dooley’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Informacja na temat Policji w Wielkiej Brytanii – zakres obowiązków, agencje partnerskie
 • Możliwe sankcje i konsekwencje łamania przepisów
 • Przykłady wykrytych manipulacji
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – przykłady wypadków, których powodem były manipulacje

 

Meelis Moor (Policja w Estonii),

Prelekcja Pana Meelisa Moor’a dotyczyła głównie manipulacji w tachografach oraz ich negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Informacja na temat Policji w Estonii – zakres terytorialny, charakterystyka,obowiązki
 • Przykłady wykrytych manipulacji oraz urządzeń służących do manipulacji
 • Statystyki wykrytych manipulacji w 2014 roku
 • Sankcje grożące za wykryte manipulacje
 • Negatywny wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze – film demonstrujący w jaki sposób manipulacje tachografem wpływają na zachowanie pojazdu na drodze

 

Helfried Gössel (Niezależny Ekspert, wieloletni pracownik policji niemieckiej),

Prelekcja Pana Helfrieda Gössel dotyczyła głównie manipulacji w tachografach, sankcji jakie  przewiduje  prawo  niemieckie  za  wykryte  manipulacje  oraz  ich  negatywnego
wpływu na bezpieczeństwo na drodze.

Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:

 • Krótka  charakterystyka  Policji  niemieckiej  –  zakres obowiązków,  zakres terytorialny
 • Co się dzieje kiedy występują manipulacji przy użyciu magnesu? – konsekwencje dla pojazdu, wpływ na bezpieczeństwo na drodze
 • Narzędzia wykrywania manipulacji
 • Sankcje dla kierowcy i przedsiębiorstwa w przypadku wykrycia manipulacji

 

Małgorzata Stocerz (Inelo),

Prelekcja Pani Małgorzaty Stocerz miała na celu przybliżenie tematu wykrywania i konsekwencji manipulacji.
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Główne sposoby wykrywania manipulacji w różnych krajach
 • Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące sposobów kontroli na drogachi w firmach
 • Wpływ manipulacji na bezpieczeństwo na drodze
 • Konsekwencje wykrycia manipulacji
 • Sankcje finansowe wykrycia manipulacji w różnych krajach – kary dla kierowców do 5 000€, a dla firm nawet do 88 000 €w zależności od kraju

 

Piotr Żółty (Inelo).

Prelekcja Pana Piotra Żółtego dotyczyła głównie rodzajów manipulacji oraz najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, a w konsekwencji nawet cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku wykrycia manipulacji
Najważniejszymi kwestiami poruszanymi w tej prelekcji były:
 • Główne rodzaje wykrywanych manipulacji – przykłady z różnych krajów tj.:
  • Jazda bez karty
  • Jazda na karcie nieprawidłowej
  • Krótkie podjazdy
  • Magnesy, wyłączniki napięcia oraz inne urządzenia manipulujące
  • Nielegalne kalibracje
 • Najnowszych zmian w prawie dotyczących możliwości utraty dobrej reputacji, również w przypadku wykrycia manipulacji w innych krajach Unii Europejskiej.
Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl