Posted by & filed under .

  • 36 inspektorátů a kontrolních orgánů v 18 zemích Evropy pracuje se softwarem od INELO
  • Francouzská Inspekce silniční dopravy zvolila software TachoScan Control
  • Makedonská Inspekce silniční dopravy zvolila software TachoScan Control
  • Švýcarská Policie zvolila software TachoScan Control