Posted by & filed under .

  • 36 izpildinstitūcijas un kontroles iestādes 18 Eiropas valstīts izmanto INELO programmatūru
  • Francijas Autotransporta inspekcija izvēlas TachoScan Control programmatūru
  • Maķedonijas Autotransporta inspekcija izvēlas TachoScan Control programmatūru
  • Šveices valsts policija izvēlas TachoScan Control programmatūru