Posted by & filed under .

  • VYČLENĚNÍ ČÁSTI PODNIKU DO SAMOSTATNÉ SPOLEČNOSTI
  • ZMĚNA SÍDLA A KOUPĚ KANCELÁŘSKÉ BUDOVY
  • VYHRANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ISCTR (INSPEKCE SILNIČNÍ DOPRAVY) RUMUNSKO