27 Apr 2017

TACHOSCAN CONTROL 4.0.3

Tacho Scan Control 4.0.3 jaunākā versija tagad ir pieejama. Iepazīstieties ar jaunajām funkcijām.

 

Jaunāko TachoScan Control 4.0.3  programmas versiju var lejupielādēt mūsu Serveri vai sadaļā Lejupielādēt

 

Jaunajā programmas versijā tika veiktas sekojošas būtiskas izmaiņas:

 

  • Tika pievienots jauns mehānisms, lai analizētu datus no vadītāja kartēm un tahogrāfiem, tāpēc dati tiek pārstrādāti ātrāk, veicot sākotnējo lasījumu analīzi un konsolidāciju. Jaunā programmas versija ierakstīšanas laikā automātiski analizē failus un papildina iepriekš sistēmā ierakstītos datus.
  • Tika ieviests jauns pārkāpumu iedalījums saskaņā ar jauno 2016.g. 18. marta Komisijas regulu (ES) 2016/403.
  • Pārbaudes gadījumā uz ceļa, pamatojoties uz laukā “Reģistrācijas valsts” izvēlēto valsti, automātiski tiek iestatīta atbilstoša laika zona un var izvēlēties, vai piemērot pāreju uz vasaras/ziemas laiku. Izmantojot jauno pārkāpumu analīzes moduli, programma automātiski ņem vērā laika maiņu, novēršot pārkāpumus, pārejot no vasaras uz ziemas laiku, un no ziemas uz vasaras laiku.
  • Jaunā versija automātiski aprēķina nobraukto attālumu braukšanas notikumiem, pamatojoties uz sīkiem ātruma datiem par pēdējām 24 braukšanas stundām  (vai par pēdējām 168 braukšanas stundām nolasot S failus). Jaunā attāluma aprēķina metode ievērojami palielina agrāko rezultātu precizitāti, kas tika aprēķināti, pamatojoties uz tahogrāfa fiksēto nobraukumu.

Ja atjaunināt no 3.x vai agrākas versijas, jaunākās versijas pirmās palaišanas laikā notiek tās automātiskā aktivizēšana, tāpēc pirmās palaišanas laikā ir nepieciešams aktīvs interneta pieslēgums. Ja interneta pieslēgums nav pieejams, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu, lai veiktu manuālo aktivizēšanu.

 

Ja rodas problēmas ar programmas atjaunināšanu vai aktivizēšanu, lūdzu, sazinieties ar apkalpošanas nodaļu, zvanot uz tālruņa numuru +48 33 496 58 72, vai rakstot uz e-pastu serwis@inelo.pl. Ja sazināties ar pakalpojumu nodaļu, lūdzam sagatavot licences numuru un kodu. Ja sazināties ar pakalpojumu nodaļu, lūdzam sagatavot licences numuru un kodu.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl