27 kwiecień 2017

TACHOSCAN CONTROL 4.0.3

Nowa wersja Tacho Scan Control 4.0.3 jest już dostępna. Sprawdź nowe funkcjonalności.

 

Najnowszą wersję programu TachoScan Control 4.0.3  możesz pobrać na naszym Serwerze lub w sekcji Pobierz .

 

W ramach nowej wersji programu zostały wprowadzone następujące istotne zmiany:

 

  • Dodano nowy mechanizm analizy danych z kart kierowców i tachografów, dzięki czemu dane są przetwarzane szybciej, poprzez wstępną analizę i konsolidację odczytów. Ponadto nowa wersja programu w trakcie zapisu automatycznie analizuje pliki i uzupełnia wcześniej zapisane dane w systemie.
  • Wprowadzono nowy podział naruszeń zgodnie z nowym Rozporządzaniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.
  • W przypadku kontroli drogowych na podstawie wybranego kraju w polu „Kraj rejestracji” automatycznie ustawiana jest odpowiednia strefa czasowa oraz opcja czy należy zastosować przesunięcie do czasu letniego/zimowego. Dzięki zastosowaniu nowego modułu analizy naruszeń program automatycznie uwzględnia zmianę czasu, co zapobiega pojawianiu się naruszeń w przypadku przesunięcia z czasu letniego na zimowy oraz z czasu zimowego na letni.
  • Nowa wersja automatycznie oblicza przebyty dystans dla zdarzeń jazdy na podstawie danych ze szczegółowej prędkości z ostatnich 24 godzin jazdy (lub z ostatnich 168 godzin jazdy w przypadku odczytu plików S). Nowa metoda obliczania dystansu w znacznym stopniu zwiększa dokładność wcześniejszych wyników aproksymowanych na podstawie stanów kilometrów rejestrowanych przez tachograf.

 

W przypadku aktualizacji z wersji 3.x lub niższej w trakcie pierwszego uruchomienia najnowszej wersji, wykonywana jest automatyczna aktywacja do najnowszej wersji programu, dlatego zalecane jest wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z aktywnym połączeniem internetowym. W przypadku, gdy połączenie internetowe jest niedostępne niezbędny będzie kontakt z naszym działem serwisu w celu wykonania ręcznej aktywacji.

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją lub aktywacją programu, bardzo proszę o kontakt z działem serwisu pod numerem telefonu +48 33 496 58 72 lub na adres e-mail serwis@inelo.pl. Uprzejmie prosimy o przygotowanie numeru i kody licencji w razie kontaktu z działem serwisu. W razie kontaktu z działem serwisu uprzejmie prosimy o przygotowanie numeru i kodu licencji.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl