13 juuli 2017

INELO KOOLITAS BRITI JÄRELVALVEAMETNIKKE

Selle aasta 6. juunil viisid Inelo koolitajad Suurbritannias Birminghamis läbi korralise koolituse TachoScan Controli tarkvara kasutavatele Suurbritannia inspektoritele.

 

Birminghami koolitus oli järjekordne oluline üritus, millest võtsid osa mitme asutuse esindajad. 6. juunil koolitati Suurbritannias Birminghamis TachoScan Controli tarkvara kasutavaid Suurbritannia inspektoreid. Koolituse eesmärk oli tuletada meelde ja kinnistada teadmisi, mis saadi baaskoolituse käigus, ning esitleda uute tarkvaraversioonide, peamiselt versiooni 4.0.3 muudatusi ja võimalusi. Inelo koolitajad koolitasid osavõtjad ka viimaste õigusaktide muudatuste osas.

 

Juunikuine koolitus oli eriline sündmus, mille olulisus ja äärmiselt asjatundlik sisu pakkus huvi mitmele kontrollorganile: politseile, DVSA-le (Sõidukijuhtide ja Sõidukite Standardiamet) ja Iirimaa  DVA-le (Sõidukijuhtide ja Sõidukite Amet). Koolitus oli haruldane võimalus vahetada kogemusi, ühtlustada tõlgendusi ja julgustada koostööd.

 

Osavõtjad võtsid koolitusest hoolega osa ja koolitus tõestas, et sellised algatused on väga olulised kontrollorganite igapäevatöö toetamisel. Koolitus on üles ehitatud nii, et selle käigus tutvustatakse arusaadavalt tarkvara kõige värskemaid funktsioone ja näidete abil nende kasutamist ning vastatakse osalejate küsimustele. Saadud hea tagasiside kinnitab, et selline koolitusviis tagab hea tulemuse.

 

Birminghami koolitus oli taas kord üks üritus, mis pakkus suurt huvi ja meelitas kohale suure hulga kontrollorganite esindajaid. Eelmise aasta koolitustel Sloveenias ja Eestis tulid kokku politsei, Maanteeameti ja Tööinspektsiooni esindajad, mistõttu oli koolitus suurepärane võimalus omavahel suhelda ja kogemusi vahetada.

 

Soovime tänada kõiki osalejaid innuka kaasalöömise ja heade hinnangute eest.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl