23 märts 2018

Euroopa Komisjon töötab transpordis toimuvate manipulatsioonide vastu võitlemise süsteemidega

20. märtsil toimus Brüsselis CORTE rahvusvahelise konföderatsiooni teine ​​kohtumine, mille käigus arutati veoautode automaatse kaalumise süsteemist ja sõidumeerikute sulgemisest sõidukites.

Ühingu liikmed arutasid Euroopa Komisjoni projekte, mille peamine eesmärk on vähendada ELis toimunud rikkumisi ja manipuleerimist.

 

CORTE-märtsi kohtumine kutsuti kokku Enforcement Working Group – ühtse jõustamissüsteemi kaudu kogu ELis ja väljaspool seda – algatusel. Projekt, mille meeskond tegeleb praegu raskeveokite automaatse kaalumisega seotud probleemidega. Nagu eksperdid märgivad, on sõiduki liiga suur kaal üks kõige tõsisemaid veoettevõtjate poolt toime pandud rikkumisi, mis võib kaasa tuua transpordi litsentsi äravõtmise. Poolas on ettevõtjale sõiduki ülekoormamise eest määratud trahv 500-15 000 zlotti.

 

Euroopa Komisjon töötab veoautode automaatse kaalumise süsteemi rakendamise nimel. Esialgsete kokkulepete kohaselt tehakse need mõõtmised veo telgedele paigaldatud andurite abil ja need tulemused salvestatakse sõidumeerikusse. Komisjoni töö selles valdkonnas on oluline, kuna see võib vähendada ülekoormatud sõidukite probleemi kogu Euroopas. Teede ja sildade Uurimisinstituudi andmed näitavad, et isegi iga kolmas Poola teedel liikuv masin kaalub rohkem kui etteantud standard – ütleb Piotr Żółty CORELI liige firmast INELO.

 

Teine teema Euroopa Komisjonis oli ebaõiglaste juhtimisviisidega võitlemine on sõidumeerikute sulgemine sõidukites. Praegu on ainult liikumisandur ja sõidumeerik kaitstud ilma süsteemi kaabelduseta. Samuti on suur kahtlus, et puuduvad ühtsed suunised pitseerimisprotsessi enda kohta, mis võib sõltuda sõiduki tüübist ja margist.

 

Vastavalt Euroopa Komisjoni esialgsetele kavadele peaks uue ja ühtlase pitseerimise süsteemi projekt ühtima ka rasketele kaubaveokitele intelligentsete sõidumeerikute paigaldamise kohustusega. See algatus on kontrollide tõhustamiseks kogu Euroopas ja võimalike rikkumiste vältimiseks juhtide poolt. Taani politsei esindaja andmete kohaselt suureneb sõidumeerikutega seotud tuvastatud manipulatsioonide arv pidevalt ja eelmisel aastal oli see rohkem kui kaks korda suurem kui 2015. aastal, – lisab Piotr Żółty.

 

Sõidumeerikute asendamise või parandamise oluliseks muutuseks võib olla ka suunis, mille kallal on Euroopa Komisjon töötanud juba kaks aastat. Alates 2012. aasta oktoobrist on transpordiettevõtted kohustatud paigaldama sõidumeerikutele uusimad liikumisandurid. Probleemseteks osutuvad siiski olukorrad, kus ainult liikumisandur on kahjustatud. Määruses ei täpsustata, kas seda toodet saab selle remondimisel asendada sama mudeliga või kas see tuleb asendada uuema versiooniga.

 

Kasutatud tavad varieeruvad olenevalt reeglite tõlgendamisest autotöökodade poolt. Äärmuslikel juhtudel määrati Prantsuse autoveo-inspektsiooni kontrolli all olevatele vedajatele karistused kuni mitmesaja euro väärtuses. Kuid Euroopa Komisjon on otsustanud, et kui asendada ainult üksus, mitte kogu sõidumeerik, kohaldatakse sõiduki esmakordsel registreerimisel kohaldatavat olukorda. Kui praegusel hetkel on autosse paigaldatud vanema põlvkonna andur, tohib seda mis tahes remondi korral uuesti kasutada – seletab Kollane.

 

Euroopa Komisjoni suunised avaldatakse automaatselt. Vastavalt ameti esialgsetele plaanidele toimub see veel sellel poolaastal.

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl