27 Dub 2017

TACHOSCAN CONTROL 4.0.3

Nová verze Tacho Scan Control 4.0.3 je už dostupná. Vyzkoušejte si nové funkcionality.

 

Nejnovější verzi programu TachoScan Control 4.0.3  si můžete stáhnout na našem Serveru nebo v sekci Stáhnout.

 

V rámci nové verze programu byly zavedeny následující důležité změny:

  • Byl přidán nový mechanismus analýzy dat z karet řidičů a tachografů – tím jsou data zpracovávána rychleji, a to prostřednictvím předběžné analýzy a konsolidaci načtených dat. Kromě toho nová verze programu automaticky analyzuje soubory během ukládání a doplňuje data, která byla dříve uložena v systému.
  • Bylo zavedené nové členění porušení v souladu s novým Nařízením Komise (EU) č. 2016/403 ze dne 18. března 2016.
  • V případe silničních kontrol se na základě zvolené země v polí „Země registrace” automaticky nastaví příslušné časové pásmo a volba, jestli má být uplatněn přechod na letní / zimní čas. Díky použití nového modulu analýzy porušení program automaticky zohlední změnu času, čím se zabrání vzniku porušení při přechodu z letního na zimní a ze zimního na letní čas.
  • Nová verze automaticky vypočte najetou vzdálenost pro události jízdy na základě podrobných údajů o rychlosti za posledních 24 hodin jízdy (nebo za posledních 168 hodin jízdy v případe vyčtení souborů S). Nový způsob výpočtu vzdálenosti výrazně zvyšuje přesnost dřívějších výsledků, které byly aproximovány na základě stavu kilometrů zaznamenávaných tachografem.

 

V případe aktualizace z verze 3.x nebo nižší probíhá při prvním spuštění nejnovější verze automatická aktualizace na nejnovější verzi programu, proto se doporučuje provést první spuštění s aktivním připojením na internet. Pokud není připojení na internet k dispozici, bude nutné se obrátit na naše servisní oddělení za účelem provedení ruční aktivace.

 

Pokud by se vyskytly problémy s aktualizací nebo aktivací programu, kontaktujte prosím naše servisní oddělení na telefonním čísle +48 33 496 58 72 nebo na e-mailové adrese serwis@inelo.pl. V případě kontaktu se servisním oddělením vás laskavě žádáme, abyste si připravili své číslo licence a kódy.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl