08 Led 2018

Změny EK v silniční dopravě přinesou úspory ve výší 1,4 mld. eur ročně.

Evropská komise odhaduje, že změny zavedené v silniční dopravě mohou vynést dokonce 1,4 miliardy eur ročně na úsporách mezi lety 2025-2035. Výhody budou vyplývat především ze zavedení systému eCall, přesnější kontroly doby řízení a snížení nelegální kabotáže.

 

Během druhé edice Tachograph Forum byl předložen raport připraven na zakázku Evropské komise, která je analýzou potenciálních změn v dopravě, z hlediska jejich účinnosti. Z předložených údajů vyplývá, že zavedení moderních zařízení může přinést značné úspory. Omezení nelegální kabotáže bude znamenat přínos až ve výši 300 milionů eur ročně. Dalším tématem je zavedení systému eCall (celoevropského systému rychlého informování o dopravních nehodách) a důkladnější sledování pracovní doby řidičů, což přispěje k průměrným ročním úsporám ve výši až 900 milionů eur. Kdežto zlepšení účinnosti kontrol na evropských silnicích může způsobit, že roční zisky vynesou v průměru 200 milionů eur.

 

Jak zdůrazňuje Evropská komise, základem úspěchu je povinné zavedení změn v rámci celé EU. Dobrovolné připojení jednotlivých zemí k iniciativě inteligentních tachografů by neumožnilo dosáhnout úspor ve výši 1,400 milionů eur ročně. Konečný termín pro zavedení systému ve všech členských státech je naplánován na rok 2025. Komise odhaduje, že země a společnost na tomto získá nejvíce, asi kolem 5 miliard eur – říká Piotr Żółty, expert firmy INELO, který se účastní této události.

 

Hlavním cílem Tachograph bylo představení složité analýzy (technické, ekonomické, právní, politické) a zavedení na trh unikátního systému monitorování dopravy.

 

Během Tachograph Forum byly předloženy změny pro nové tachografy a byly to většinou opravy, které mohou mít vliv na funkčnost zařízení. V současné době je důležitou informací pro dopravní podniky to, že moderní systémy budou také spolupracovat se starými kartami řidičů a firem. Díky tomu ve chvíli zavedení na trh inteligentních tachografů, nebude nutná výměna karet nyní používaných firmami a řidiči – sděluje Piotr Żółty.

 

Bylo to již druhé setkání pořádané Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) Evropské komise, které bylo věnováno tématice digitálních tachografů. Mezi účastníky byli především odborníci v tomto oboru a zástupci evropských zemí, silniční inspekce, výrobci tachografů a softwaru, a také představitelé sdružení řidičů. Příští setkání je plánováno na čtvrtý kvartál roku 2018.

 

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKO

Oddělení služeb pro kontrolní orgány

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 linka 111

e-mail: control@inelo.pl

Servisní oddělení

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl