23 Maj 2018

Nowa wersja TachoScan Control 4.0.7

W dniu dzisiejszym została udostępniona najnowsza wersja programu TachoScan Control 4.0.7, którą można pobrać z naszego serwera poprzez adres: tachoscancontrol.com/pl/pobierz/


W ramach nowej wersji programu zostały wprowadzone następujące istotnie zmiany:

 

  • Rozszerzono program o analizę ryzyka utraty dobrej reputacji lub utraty licencji zgodnie z Rozporządzaniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. Dzięki tej funkcji program wyliczy i wyświetli średnią ilość poważnych naruszeń na kierowcę w kontrolowanej firmie, co w znacznym stopniu przyspieszy pracę inspektorów wykonujących kontrole w przedsiębiorstwach.
  • Wprowadzono nową funkcję porównania danych z karty kierowcy z danymi z tachografu cyfrowego. Zapewnia ona wykrycie brakujących danych oraz związanych z tym nieprawidłowości w pracy kierowców i firm transportowych. Wskazane braki danych pozwalają na szybkie wyznaczenie okresów nie odczytanych z kart kierowców i tachografów, umożliwiają też w szybki sposób wykrycie przypadków nielegalnego użycia obcych kart kierowców oraz pojazdów.
  • Uzupełniono oprogramowanie o analizę profili obrotów silnika zapisanych w plikach „S” z tachografów VDO w sekcji „RPM Profiles”. Opcja ta umożliwia porównanie czasów obrotów silnika z czasami jazdy w poszczególnych dniach, co w znacznym stopniu zwiększa możliwości wykrywania manipulacji bez konieczności ręcznej analizy wydruków z tachografu.
  • Dodano nowe ostrzeżenie manipulacji, które na podstawie danych odczytanych z tachografów automatycznie wykrywa sytuacje, w których użyto dwóch kart kierowców z takim samym numerem, ale różnymi nazwiskami.
  • Umożliwiono otwieranie plików cyfrowych zarchiwizowanych w formacie 7z, ZIP, ARZ, co eliminuje czas potrzebny na rozpakowanie plików cyfrowych z archiwum przed wczytaniem ich do programu.
  • Wprowadzono dla brytyjskiej inspekcji DVSA w ramach indywidualnego projektu automatyczne połączenie z europejską siecią TachoNET, które umożliwi inspektorom sprawdzenie informacji na temat ważności oraz statusu posiadanych przez kierowcę kart.

Lista zmian >>>

 

W przypadku aktualizacji z wersji 3.x lub niższej w trakcie pierwszego uruchomienia najnowszej wersji, wykonywana jest automatyczna aktywacja do wersji TachoScan Control 4.0.7, dlatego zalecane jest wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z aktywnym połączeniem internetowym. W przypadku, gdy połączenie internetowe jest niedostępne, niezbędny będzie kontakt z naszym działem serwisu w celu wykonania ręcznej aktywacji.

 

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją lub aktywacją programu, bardzo proszę o kontakt z działem serwisu pod numerem telefonu +48 33 496 58 72 lub na adres e-mail serwis@inelo.pl.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl