03 mar 2023

Pakiet mobilności 1 – w którym miejscu jesteśmy?

”Mobility Package 1: Where do we stand?” – to tytuł spotkania zorganizowanego przez IRU, które odbyło się 2 lutego w postaci hybrydowej.

W wydarzeniu po stronie Inelo udział wzięli: Piotr  Żółty, Małgorzata Pander oraz Małgorzata Gandor-Trzensisko – pozostali uczestnicy to przedstawiciele Komisji Europejskiej, służb kontrolnych (byli obecni inspektorzy GITD), producenci oprogramowania i tachografów oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających zarówno firmy transportowe jak i kierowców

 

Celem warsztatów było podsumowanie postępów poczynionych od lutego 2022 r., kiedy to zaczął obowiązywać pakiet mobilności 1. Prelegentami spotkania byli przedstawiciele grup tematycznych TRACE 2 w czterech kluczowych obszarach pakietu mobilności 1:

  • zmian w przepisach dot. prowadzenia pojazdu i odpoczynków,
  • delegowania kierowców,
  • zasad kabotaży i „cooling off”,
  • powrotu ciężarówek do bazy.

W czasie spotkania podkreślano, że w celu prawidłowego wdrażania pakietu mobilności 1 oraz jego przestrzegania, bardzo ważna jest współpraca między krajami, szczególnie jeśli chodzi o kontrole delegowania kierowców, które powoli zaczynają się intensyfikować. Na chwilę obecną w kontrolach płac minimalnych przodują Duńczycy, chociaż coraz częściej klienci zgłaszają nam również kontrole z Niemiec, Austrii, Francji czy Norwegii.

 

Należy przypomnieć, że naruszenia związane kabotażami zostały zakwalifikowane jako Bardzo Poważne Naruszenia (BPN), za czym idą oczywiście dotkliwsze sankcje.

Prace realizowane przez państwa członkowskie, ale również organizacje międzynarodowe, mają na celu usystematyzowanie przepisów w krajach EU w sposób zharmonizowany, tak, żeby zapewnić uczciwe i skuteczne funkcjonowanie na rynku zarówno przedsiębiorstwom, jak i organom egzekwującym.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl