20 sierpień 2020

Nowa wersja TachoScan Control 6.3.0

W dniu dzisiejszym została udostępniona najnowsza wersja programu TachoScan Control 6.3.0, którą można pobrać z naszego serwera poprzez adres: tachoscancontrol.com/pl/pobierz/

 

 

Najważniejsze zmiany:

 

Implementacja zmian w rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014 wprowadzonych przez pakiet mobilności od 20.08.2020. W tym m.in.:

 • Analiza odstępstwa dwóch kolejnych odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu
 • Naruszenie powrotu kierowcy na odpoczynek tygodniowy do kraju
 • Uwzględnienie możliwości przerwania odpoczynków tygodniowych na promie/pociągu
 • Analiza warunków przedłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy
 • Naruszenie odpoczynku tygodniowego regularnego w pojeździe
 • Możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania dla każdego kierowców do celów analizy naruszeń
 • Wyświetlanie wpisów kraju na wykresie miesięcznym
 • Zmiany dotyczące analizy przerw w załodze

Pozostałe zmiany:

 • Wyświetlanie szczegółowych danych technicznych z tachografów inteligentnych
 • Szczegółowa lista zmian

 

IMPLEMENTACJA ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU 561/2006 ORAZ 165/2014 WPROWADZONYCH PRZEZ PAKIET MOBILNOŚCI OD 20.08.2020.

 

W oprogramowaniu TachoScan Control 6.3.0 zostały zaimplementowane zmiany w rozporządzeniu 561/2006 oraz 165/2014 wprowadzane przez pakiet mobilności zgodnie z rozporządzeniem 2020/1054 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054). Zmiany w oprogramowaniu, w szczególności w analizie naruszeń będą automatycznie obowiązywać dla danych po 20.08.2020. Uwaga! zmiany nie będą uwzględniane, jeśli podczas analizy została wybrana opcja sprawdzania wg. AETR.

 

Analiza odstępstwa dwóch kolejnych odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu

 

W raporcie naruszeń kierowców oprogramowanie TachoScan Control automatycznie wykryje i przeanalizuje warunki dotyczące odbierania dwóch odpoczynków tygodniowych z rzędu. W szczególności:

 • kraje odbierania odpoczynków na podstawie wpisów krajów i lokalizacji GNSS:
  • skrócone odpoczynki tygodniowe w trasie powinny być odebrane poza krajem siedziby firmy i krajem zamieszkania kierowcy
  • odpoczynek tygodniowy regularny wraz z rekompensatami następujący po odpoczynkach tygodniowych skróconych powinien zostać odebrany w kraju siedziby/zamieszkania
  • możliwość wyłączenia uwzględniania w analizie wpisów kraju w ustawieniach analizy naruszeń
 • odpowiednia ilość odpoczynków tygodniowych
  • w ciągu czterech kolejnych tygodni powinny występować przynajmniej cztery odpoczynki tygodniowe, z czego przynajmniej dwa regularne
 • odbiór rekompensaty
  • rekompensata odpoczynków tygodniowych skróconych powinna nastąpić bezpośrednio przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym

 

Naruszenie powrotu kierowcy na odpoczynek tygodniowy do kraju

 

Oprogramowanie na podstawie wpisów symboli kraju oraz lokalizacji GNSS analizuje spełnienie obowiązku powrotu do kraju siedziby lub kraju zamieszkania kierowcy powrotu co maksymalnie 4 tygodnie na odpoczynek co najmniej 45 godzin. W przypadku wykrycia braku powrotu pojawia się naruszenie:

 


Podczas weryfikacji naruszenia weryfikowany jest kraj, natomiast nie jest weryfikowane dokładne miejsce siedziby lub zamieszkania kierowcy. W ustawieniach analizy można wyłączyć analizowanie i wyświetlanie w/w naruszenia.

 

Uwzględnienie możliwości przerwania odpoczynków tygodniowych na promie/pociągu

 

Oprogramowanie automatycznie uwzględnia, podczas przeprawy na promie lub pociągu, możliwość przerwania odpoczynków nie tylko dziennych regularnych (jak do tej pory), ale także tygodniowych skróconych i regularnych na zasadach zgodnych z zapisami obowiązującymi w rozporządzeniu 561/2006.

 

 

Analiza warunków przedłużenia czasu jazdy przy powrocie na odpoczynek tygodniowy

 

System automatycznie sprawdza warunki przedłużenia jazdy dziennej, tygodniowej o 1 lub 2 godziny podczas powrotu do siedziby/miejsca zamieszkania na odpoczynek tygodniowy. W  szczególności uwzględniany jest wpis kraju przy rozpoczęciu odpoczynku, długość odpoczynku oraz przerwa 30 min (przy przekroczeniu czasu jazdy o 2 godziny). W przypadku wykrycia zgodności z tymi warunkami naruszenia przekroczenia jazdy dziennej, tygodniowej lub za późno odebranego odpoczynku dziennego z automatu są wyświetlane jako naruszenie ‘niezatwierdzone’.

 

 

Naruszenie odpoczynku tygodniowego regularnego w pojeździe

 

Na podstawie informacji o karcie włożonej do tachografu podczas odpoczynków ponad 45 godzin system zwraca naruszenie „Odpoczynek tygodniowy regularny odebrany w pojeździe”. Dodano możliwość ustawienia tolerancji, które akceptuje kartę włożoną przy rozpoczęciu odpoczynku i zakończeniu odpoczynku, domyślnie 15 minut.

 

Możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania dla każdego kierowców do celów analizy naruszeń

 

W edycji kierowcy dodano możliwość ustawienia kraju siedziby/zamieszkania. Domyślnie jest to kraj kopiowany z ustawień firmy, ale można go zmienić indywidualnie do każdego kierowcy. Kraj ten jest wykorzystywany m.in. do analizy odstępstwa dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd, czy powrotu kierowcy do siedziby/miejsca zamieszkania.

 

Wyświetlanie wpisów kraju na wykresie miesięcznym

 

Na wykresie miesięcznym dodano wyświetlanie symboli wpisów kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy – ułatwi to weryfikację nowych naruszeń.

 

 

Zmiany dotyczące analizy przerw w załodze

 

Oprogramowanie będzie analizować dyspozycyjność w załodze jako przerwę jeśli kierowcy spełnią warunek zawarty w art. 4 lit. o) rozporządzenia 561/2006, czyli będą obecni wspólnie podczas każdego okresu prowadzenia pojazdu (z wyjątkiem pierwszej godziny). W przypadku nie spełnienia zasad obsady kilkuosobowej dyspozycyjność będzie podkreślona kolorem niebieskim, co oznacza, że nie jest traktowana jako przerwa w ciągłym okresie prowadzenia pojazdu. Na wykresie dziennym dodano także możliwość ręcznego oznaczania, czy dana dyspozycyjność w załodze ma zostać zaliczona jako przerwa.

 

 

POZOSTAŁE ZMIANY

 

Wyświetlanie szczegółowych danych technicznych z tachografów inteligentnych

 

W danych z tachografu wprowadzano szereg zmian pozwalających na wyświetlenie większej ilości danych z tachografów inteligentnych. Na zakładce „dane techniczne” w przypadku tachografów inteligentnych będą wyświetlane dodatkowo m. in. informacje o plombach, informacje o większej ilości parowań czujnika ruchu, informacje odnośnie zewnętrznego urządzenia GNSS.

 

Szczegółowa lista zmian

 

W najnowszej wersji programu TachoScan Control 6.3.0 wprowadzono także szereg innych zmian i uprawnień. Ze wszystkimi można się zapoznać na szczegółowej liście zmian >>>

Szczegółowa lista zmian dostępna jest także z poziomu pomocy programu.

 

Aktualizacja jest bezpłatna dla wszystkich służb posiadających oprogramowanie TachoScan Control z aktywną gwarancją.

 

W przypadku aktualizacji z wersji 3.x lub niższej w trakcie pierwszego uruchomienia najnowszej wersji, wykonywana jest automatyczna aktywacja do wersji TachoScan Control 6.3.0, dlatego zalecane jest wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z aktywnym połączeniem internetowym. W przypadku, gdy połączenie internetowe jest niedostępne, niezbędny będzie kontakt z naszym działem serwisu w celu wykonania ręcznej aktywacji.

W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją lub aktywacją programu, bardzo proszę o kontakt z działem serwisu pod numerem telefonu +48 33 496 58 72 lub na adres e-mail serwis@inelo.pl.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl