07 styczeń 2019

NOWA WERSJA TACHOSCAN CONTROL 4.0.14

W dniu dzisiejszym została udostępniona najnowsza wersja programu TachoScan Control 4.0.14, którą można pobrać z naszego serwera poprzez adres: tachoscancontrol.com/pl/pobierz/

 

W ramach nowej wersji programu zostały wprowadzone następujące istotne zmiany:

 • Nowa opcja pozwalająca przed 3 września 2018 wykazywać naruszenia z nowego i starego taryfikatora jednocześnie
 • Oznaczenie graficzne na wykresach naruszeń z ustawy o czasie pracy kierowców
 • Możliwość ustawienia tolerancji dla wpisów kraju rozpoczęcia oraz zakończenia pracy
 • Wyświetlanie aktualności ze strony tachoscancontrol.com bezpośrednio w oprogramowaniu TachoScan Control®

 

Szczegółową listę wszystkich zmian znajdą Państwo w dokumencie poniżej:

 

ISTOTNE ZMIANY

 

Nowa opcja pozwalająca przed 3 września 2018 wykazywać naruszenia z nowego i starego taryfikatora jednocześnie

W menu: „Ustawienia” -> „Ustawienia analizy” -> Analiza dodano opcję „Naruszenia popełnione przed 3 września 2018 wykazuj wg starego i nowego taryfikatora”. Po zaznaczeniu tej opcji naruszenia sprzed 03.09.2018 będą wykazywane zarówno wg starego jak i nowego taryfikatora. Naruszenia, dla których kary dla przedsiębiorcy są mniej korzystne będą domyślnie niezatwierdzone i oznaczone kolorem szarym. Użytkownik ma możliwość zmiany zatwierdzania poszczególnych naruszeń. Dodano też opcję pozwalającą filtrować wyłącznie zatwierdzone naruszenia.

 

Oznaczenie graficzne na wykresach naruszeń z ustawy o czasie pracy kierowców

 Na wykresach: tygodniowym oraz miesięcznym (menu: „Raporty” -> „Wykres tygodniowy” oraz „Raporty” -> „Wykres miesięczny”) dodano oznaczenie graficzne następujących naruszeń czasu pracy:

 • przekroczenie 60 godzin pracy w tygodniu
 • przekroczenie (średnio)tygodniowego czasu pracy 48 godzin
 • przekroczenie limitu 10 godzin pracy, jeśli wystąpiła praca w porze nocnej
 • przekroczenie 6 godzin pracy bez wymaganej przerwy

 

Możliwość ustawienia tolerancji dla wpisów kraju rozpoczęcia oraz zakończenia pracy

W menu: „Ustawienia” -> „Ustawienia analizy” -> „Tolerancja” dodano opcje pozwalające na ustawienie tolerancji dla wpis kraju rozpoczęcia oraz zakończenia pracy:

 • Akceptuj wpis kraju rozpoczęcia do x minut po rozpoczęciu dziennego okresu pracy (ustawienie domyślnie 1 min)
 • Akceptuj wpis kraju zakończenia do x minut przed zakończeniem dziennego okresu pracy – ustawienie domyślne 1 min)

Wyświetlanie aktualności ze strony www.tachoscancontrol.com bezpośrednio w oprogramowaniu TachoScan Control®

 

 • W menu głównym dodano przycisk  otwierający zakładkę „Aktualności”, w której prezentowane są informacje ze strony internetowej tachoscancontrol.com.

W przypadku aktualizacji z wersji 3.x lub niższej w trakcie pierwszego uruchomienia najnowszej wersji, wykonywana jest automatyczna aktywacja do wersji TachoScan Control 4.0.14, dlatego zalecane jest wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z aktywnym połączeniem internetowym. W przypadku, gdy połączenie internetowe jest niedostępne, niezbędny będzie kontakt z naszym działem serwisu w celu wykonania ręcznej aktywacji.

 W przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją lub aktywacją programu, bardzo proszę o kontakt z działem serwisu pod numerem telefonu +48 33 496 58 72 lub na adres e-mail serwis@inelo.pl.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl