31 Mar 2021

Komisja Europejska publikuje taryfikatory

Wspólna klasyfikacja wagi naruszeń przepisów w zakresie transportu drogowego jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku jednolitego, a przede wszystkim skutecznego egzekwowania prawa międzynarodowego w Unii Europejskiej.

Stanowi wspólny punkt odniesienia dla państw członkowskich w dostosowaniu krajowych systemów kontroli i sankcji, zacieśnienia współpracy administracyjnej oraz zapewnienia równego traktowania kierowców i przedsiębiorców.

 

Tym samym artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nakłada na państwa członkowskie obowiązek informowania Komisji o krajowych przepisach dotyczących kar stosowanych w przypadku naruszeń przepisów tego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014. Należy zwrócić uwagę, że krajowe systemy kar mogą wymagać dostosowania po przyjęciu zaktualizowanej klasyfikacji wagi naruszeń, uwzględniającej nowe przepisy wprowadzone w ramach pakietu mobilności 1.

 

Na oficjalnej stronie Unia Europejska opublikowała wyciągi z taryfikatorów:

Na ten moment brakuje jeszcze informacji z 5 krajów członkowskich: Belgii, Irlandii, Włoch, Malty oraz Rumunii.

 

Aktualnie taryfikatory dostępne są jedynie w języku angielskim, jednak zgodnie z rozporządzeniem 561 mają zostać udostępnione we wszystkich językach UE. Taryfikatory są ustandaryzowane i podobne do tabeli z rozporządzenia 2016/403: 

 

Warto zaznaczyć, że część krajów podała bezpośrednie odnośniki do aktów prawnych (taryfikatorów) danego państwa. W tabelach nie ma jednak wszystkich kar, np. tych związanych z odpoczynkami 45-godzinnymi w kabinie pojazdu, a o które często pytają przewoźnicy, zawierają natomiast informacje o innych możliwych konsekwencjach, nie tylko o finansowych. Interesujący zostaje również fakt, że większość krajów jeszcze nie wprowadziła do swojego porządku prawnego kar związanych z nowymi naruszeniami np. kwestią organizacji powrotu kierowcy do kraju co 4 tygodnie.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl