12 Kwi 2016

INELO W ZARZĄDZIE KONFEDERACJI ORGANIZACJI KONTROLI W TRANSPORCIE DROGOWYM (CORTE)!

Konfederacja Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym (CORTE) jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych platform transportowych.

 

CORTE  zostało założone i działa w celu zrzeszenia ludzi i organizacji z Europy i z poza jej granic odpowiedzialnych za transport drogowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego ochronę.

Działania CORTE obejmują analizę i interpretację przepisów UE oraz międzynarodowych przepisów prawnych w zakresie transportu. CORTE zrzesza krajowe władze transportowe oraz stowarzyszenia transportowe.

 

Małgorzata Stocerz

Zarząd CORTE inicjuje działania CORTE. Zarząd to grupa ekspertów „wysokiego szczebla”. Cieszymy się, że firma Inelo może się pochwalić członkostwem Małgorzaty Stocerz, Kierownika Działu Sprzedaży Zagranicznej oraz Kierownika ds. Kluczowych Klientów w zakresie Służb Kontrolnych, w zarządzie CORTE.

 

Działalność CORTE opiera się na różnych rodzajach aktywności, z których najważniejsze to:

 

  • Wydawanie biuletynów informacyjnych – dokumentów dotyczących egzekwowania aktów prawnych nie stosowanych na szczeblu międzynarodowym, w wyniku porozumienia członków CORTE z władzami krajowymi, we współpracy z głównymi stowarzyszeniami transportowymi UE
  • Wydawanie publikacji dotyczących przepisów prawnych związanych z transportem drogowym Road Transport Law Magazine, biuletynów, komunikatów prasowych
  • Sieć i platforma skupiająca służby kontrolne, stowarzyszenia transportowe i przedstawicieli branży transportowej służąca do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami
  • Udział w międzynarodowych projektach i grupach roboczych

 

Zarząd CORTE wraz z Radą Nadzorczą tworzy Radę Dyrektorów – organ odpowiedzialny za podejmowanie podstawowych decyzji i opracowywanie ogólnej strategii działalności stowarzyszenia. Dla naszych Klientów członkostwo Małgorzaty Stocerz w Zarządzie CORTE jest kolejnym potwierdzeniem, że wiedza jaką dzielimy się z naszymi Klientami jest profesjonalna rzetelna i wiarygodna.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl