06 sie 2021

Część druga oficjalnych wyjaśnień KE dotyczących pakietu mobilności

Komisja Europejska opublikowała drugą część oficjalnych pytań i odpowiedzi dotyczących interpretacji przepisów pakietu mobilności. Pierwsze opracowanie zostało udostępnione na oficjalnej witrynie Komisji Europejskiej we wszystkich językach urzędowych UE, w tym w języku polskim w lutym tego roku.

 

Komentarze odnoszą się przede wszystkim do kwestii związanych z regułami, które obowiązują już od 20 sierpnia 2020 roku – szczególnie dotyczących odpoczynków tygodniowych. Komisja Europejska nie rozwiała wszystkich wątpliwości w sprawie interpretacji przepisów. Z udostępnionych odpowiedzi można wyczytać, m.in., że:

– rekompensaty dwóch kolejnych skróconych odpoczynków tygodniowych powinny się w całości zmieścić przed końcem 6 okresów 24-godzinnych po ostatnim odpoczynku tygodniowym skróconym,

– dodatkowe odpoczynki powyżej 24 godzin, w tracie korzystania z odstępstwa dotyczącego dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych z rzędu, nie wymagają rekompensaty,

– w przypadku załogi możliwe jest wykorzystanie dyspozycyjności, jako przerwy w czasie jazdy ciągłej w dwóch częściach tj. 15 + 30 minut,

– zakaz odpoczynku tygodniowego regularnego w kabinie (pow. 45 godzin) dotyczy również kierowców samozatrudnionych.

 

Łącznie w ramach drugiej części Q&A udzielono odpowiedzi na 16 pytań. Na ten moment odpowiedzi dostępne są w języku angielskim, jednak

w najbliższym czasie mają zostać przetłumaczone na inne języki. Plik PDF z pytaniami i odpowiedziami można pobrać z linku:

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/qa_mobipack_part_ii.pdf

 

Należy zaznaczyć, iż Komisja Europejska zastrzega, że zestaw pytań i odpowiedzi został przygotowany przez służby Komisji i nie jest dla niej zobowiązujący. Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do wykładni prawa unijnego. Zapowiedziano również dalsze rozszerzanie wyjaśnień o kolejne przykłady.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl