31 październik 2017

CORTE zgłasza uwagi do Pakietu drogowego

Podczas ostatnich obrad, które odbyły się w październiku br. konfederacja CORTE debatowała m.in. nad ostatecznym kształtem unijnych zmian w zakresie transportu drogowego, znanych pod nazwą Pakietu drogowego. Podczas spotkania członkowie CORTE wypracowali ponad 20 uwag, których celem jest ujednolicenie planowanych  zmian.

 

W październiku odbył się kolejny zjazd CORTE ( Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement), którego tematem przewodnim były planowane regulacje prawne w zakresie Pakietu drogowego. Przedstawiciele CORTE  przedstawili swoje uwagi do dokumentu ogłoszonego 31 maja br. Propozycje zmian są efektem pracy ekspertów działających w ramach Calculation Rules Working Group.

 

Październikowe spotkanie CORTE było podsumowaniem działań Calculation Rules Working Group. Zespół ten od czerwca zajmował się szczegółową analizą Pakietu drogowego. Praca ta pozwoliła nam na przygotowanie ponad 20 propozycji zmian, które mogą mieć realny wpływ na ostateczny kształt unijnego dokumentu, a w efekcie wesprzeć polskich i międzynarodowych przedsiębiorców transportowych. Liczymy na pozytywne przyjęcie naszych uwag przez przedstawicieli państw członkowskich – mówi Małgorzata Stocerz, ekspert INELO, zasiadająca w Zarządzie CORTE.

 

Najistotniejsza kwestia, która stała się przedmiotem uwag CORTE, to przede wszystkim odbiór odpoczynków tygodniowych. Planowane zmiany zakładają obligatoryjny odbiór minimum dwóch regularnych i dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych w okresie czterech tygodni.  Członkowie CORTE zauważyli jednak, iż takie uregulowanie może powodować niejasności podczas  weryfikacji kontroli czasu pracy kierowcy. Inną kwestią, która może spowodować duże problemy w praktyce, są niejasności w zakresie raportowania przekroczeń granic:

 

Obecnie wszystkie służby w przypadku kontroli drogowej mogą sprawdzać dane z ostatnich 28 dni pracy kierowcy. W związku z tym, w ramach Calculation Rules Working Group, doszliśmy do wniosku, że wprowadzenie propozycji KE co do odbioru odpoczynków tygodniowych w przeciągu czterech, a nie dwóch tygodni, może spowodować, że podczas kontroli nie będą one w ogóle weryfikowane. Kolejnym istotnym wyzwaniem Pakietu drogowego jest także niejasność przepisów dotyczących raportowania przekraczania granic. Konieczność ręcznego wprowadzania takich danych może wywołać utrudnienia w utrzymaniu płynności ruchu drogowego. Z tego względu zaproponowano zmiany mające na celu ułatwienie pracy kierowcy i przyśpieszenie procesu rejestracji kraju. Zwrócono również uwagę na ograniczoną pojemność karty kierowcy oraz konieczność informowania kierowcy w przypadku, gdy nie zostanie zarejestrowane automatycznie przekroczenie granicy. Szereg zgłoszonych sugestii wskazuje na potrzebę bardziej precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania przepisów, ponieważ praktyka pokazuje, że tam, gdzie pojawiają się problemy związane z klarownością przepisów (zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i dla służb kontrolnych), łatwo o niekorzystne dla firm transportowych interpretacje i niepotrzebne kary. – podsumowuje Małgorzata Stocerz.

 

Wszystkie sprecyzowane podczas obrad uwagi zostaną niezwłocznie przekazane do Komisji Europejskiej. Negocjacje w zakresie ostatecznej treści Pakietu drogowego mają się zakończyć do czerwca 2018r.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLSKA

KRS 0000702969

Dział Obsługi Inspekcji

tel.: +48 33 496 58 71

fax: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Dział serwisu

tel.: +48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl