11 Бер 2021

Додаткові викиди CO2 виявляться причиною змін у пакеті мобільності?

Навіть 3,3 млн. тонн CO2, 704 тонн оксидів азоту та 251 тонн пилу на рік. Це результат двох обмежень – обов’язкового повернення вантажних автомобілів на базу та обмеження каботажу, що є результатом пакету мобільності, що набуде чинності в лютому наступного року.

Дані беруться з опублікованих досліджень на замовлення Європейської Комісії для оцінки ймовірного впливу цих змін.

 

19 лютого цього року Європейська комісія представила звіт, який показує, що зобов’язання повернути транспортний засіб до однієї з операційних баз у країні перевізника не пізніше ніж кожні вісім тижнів після виїзду з цієї країни сприятиме збільшенню викидів вуглекислого газу на автомобільному транспорті в 2023 році на 4,6%.

 

Слід пам’ятати, що вже під час переговорів щодо пакету мобільності Європейська Комісія висловила занепокоєння тим, що два аспекти змін існуючих транспортних норм в Європейському Союзі, згадані вище, зачіпають принципи Європейського пакту. Тим не менш, ці два положення не були оцінені до моменту прийняття пакету, і тому Європейська Комісія взяла на себе проведення ретельної оцінки їх можливого впливу на клімат, навколишнє середовище та єдиний ринок. Завершені дослідження були проведені незалежними консультантами та надані всім зацікавленим сторонам – державам-членам та Європейському парламенту.

 

Результати чіткі та вказують на те, що зобов’язання повернути вантажівки та зменшення каботажу матимуть негативний вплив на збільшення викидів CO2 від транспорту та суперечитимуть амбіціям Європейського зеленого пакту. Аналіз положення про обов’язкове повернення транспортних засобів за представленим сценарієм показує, що це може спричинити додаткові поїздки, що призведе до додаткових викидів CO2 до 2,9 млн. тонн у 2023 р. У той же час дослідження, зосереджене на скороченні каботажу, оцінює, що запроваджене регулювання може призвести до додаткових 397 000 тонн викидів СО2 та до потенційних негативних довгострокових наслідків на залізничному та інтермодальному вантажному транспорті.

 

Для порівняння, беручи до уваги результати обох досліджень, ці два положення можуть призвести до 3,3 млн додаткових тонн викидів СО2 на рік, що жорівнює річному значенню загальних транспортних викидів в Естонії.

 

На основі даних та результатів досліджень Європейська Комісія прагне розпочати обговорення з державами-членами, Європейським Парламентом та усіма зацікавленими сторонами щодо можливих подальших дій, беручи до уваги досягнення цілей Зеленого пакту, належне функціонування єдиного ринку та необхідності забезпечити високі соціальні стандарти та добробут водіїв.

 

Під час наших тренінгів та вебінарів ми повідомили, що вищезазначена оцінка впливу досліджується, і ми закликали Вас взяти участь в опитуванні. Наші експерти будуть і надалі стежити за розвитком ситуації та інформувати, чи не стануть додаткові викиди СО2 причиною змін у пакеті мобільності, наступні положення якого повинні набути чинності в лютому наступного року.

 

Звіти з  ЄК:

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-02-mobility-package-i-studies_en

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/131db520-72ab-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72659808-7ec1-11ea-aea8-01aa75ed71a1

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 300 Бєльсько-Б’яла,

вул. Карпацька 24/U2b

Польща

KRS 0000702969

Відділ обслуговування контролюючих органів

тел.: +48 33 496 58 71

факс: +48 33 496 58 71 ext. 111

e-mail: control@inelo.pl

Відділ сервісного обслуговування

тел.:+48 33 496 58 74

e-mail: support@inelo.pl