Posted by & filed under .

  • 38 izpildinstitūcijas un kontroles iestādes 20 Eiropas valstīts izmanto INELO programmatūru
  • Dānijas valsts policija izvēlas TachoScan Control programmatūru
  • Swedish Transport Agency izvēlas TachoScan Control programmatūru