18 Mar 2021

Pirmā tiešsaistes konference kontroles dienestiem, ko organizēja “Inelo” grupa, “Corte” un Eiropas Komisija

Gandrīz 130 pārstāvji no 50 dažādām izpildinstitūcijām no vairāk nekā 30 valstīm piedalījās starptautiskajā tiešsaistes konferencē kontroles dienestiem no visas Eiropas, kuru organizēja “Inelo” grupa kopā ar Autotransporta kontroles organizāciju konfederācijas (CORTE) valdi.

Īpaši viesi videokonferencē, kas pilnībā veltīta ar mobilitātes paketi saistītajiem jautājumiem, bija Eiropas Komisijas delegāti.

 

2021.g. 3.martā izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus, notika sanāksme, lai apspriestu jautājumus, kas saistīti ar mobilitātes paketi kontroles iestāžu interpretācijā, un jauno transporta noteikumu praktisku piemērošanu Eiropas Savienībā. Pasākums tika organizēts kā atbilde uz kontroles dienestu, pārvadātāju un pat Eiropas Komisijas uzdotajiem jautājumiem. Lai nodrošinātu taisnīgu piekļuvi tirgum un konkurenci ir nepieciešama konsekventa interpretācija, skaidru un proporcionālu noteikumu izstrāde, kurus visas kontroles iestādes var viegli piemērot visā Eiropas Savienībā. Vēl jo vairāk mēs vēlamies pateikties visiem dalībniekiem par tik aktīvu dalību un kopīgi izstrādātajiem secinājumiem, kas ļaus mums labāk izprast un pielāgoties mobilitātes paketes noteikumiem.  Aicinām iepazīties ar pasākuma aprakstu.

 

Konferences pirmo daļu uzsāka “Inelo” grupas eksperts Michał Franczyk, kurš vispirms apkopoja jaunās izmaiņas Eiropas Savienības autotransporta noteikumos. Viņš atgādināja, ka kopš pagājušā gada 20. augusta izmaiņas autovadītāju braukšanas un atpūtas laikposmos ir stājušās spēkā visā Eiropas Savienībā, un turpmākie noteikumu atjauninājumi, kas attiecas uz norīkošanu un piekļuvi tirgum, stāsies spēkā jau 2022. gadā. Tieši ar noteikumiem par autovadītāju braukšanas un atpūtas laikposmiem, kuri mums jau ir jāievēro, savu runu sāka Eiropas Komisijas pārstāve Inès Maillart. Viņa pievērsās arī jautājumam par jauno noteikumu ieviešanu, tādējādi sniedzot kontroles dienestiem pārskatu par to, kas tos sagaida tuvākajā nākotnē, tostarp reālā laika piekļuvi ERRU, veicot pārbaudes uz ceļa.  Svarīgi ir tas, ka Inès Maillart neaizmirsta par pārvadātājiem, atgādinot, ka Eiropas Komisija ir sniegusi paskaidrojumus jautājumu un atbilžu veidā, lai palīdzētu gan viņiem, gan autovadītājiem un kontroles dienestiem pareizi piemērot jaunos noteikumus. Pirmais jautājumu un atbilžu saraksts jau ir publicēts, un to plānots papildināt ar citiem svarīgiem un aktuāliem jautājumiem.

 

Kāda ir viedo tahogrāfu nākotne? Uz šo jautājumu atbildēja cits runātājs, šoreiz “CORTE” pārstāvis Rémy Russotto. Sākumā viņš runāja par tahogrāfiem, kurus mēs pašlaik izmantojam, un pēc tam gludi pārgāja uz svarīgām izmaiņām, kas uz šīm ierīcēm attieksies 2023.-2025. g. sakarā ar mobilitātes paketes noteikumiem. Rémy Russotto detalizēti iepazīstināja ar viedo tahogrāfu pašreizējām un jaunajām funkcijām. Kontroles dienestiem jau ir piekļuve datiem par sākuma un beigu valstīm, GNSS atrašanās vietām un nākotnē datiem par robežas šķērsošanu vai izkraušanas un iekraušanas vietām. Inspektori noteikti novērtēs paredzamās izmaiņas, veicot pārbaudes uz ceļa.

 

Konferences darba kārtība bija ļoti saspringta, un katrai runai sekoja daudzi  jautājumi, kas bieži pārvērtās par konstruktīvām diskusijām. Tāpēc, nemazinot ātrumu, pēc pārtraukuma runāja Eiropas Komisijas pārstāvis Bernardo Martinez de Miguel, kurš paskaidroja DSRC tehnoloģijas izmantošanu tahogrāfos un attālinātas transportlīdzekļu iepriekšējās atlases iespējas, lai atklātu manipulācijas un pārkāpumus Dalībnieki varēja iegūt praktiskas zināšanas par iepriekšējās atlases darbību un attālinātu tahogrāfa nolasīšanu, izmantojot DSRC Ir vērts atzīmēt, ka šādus datus var nekavējoties analizēt, izmantojot “TachoScan Control” programmatūru, tādējādi sniedzot inspektoram informāciju par to, vai apturēt konkrētu transportlīdzekli rūpīgai pārbaudei.

 

Šo tēmu turpināja “Inelo” grupas eksperts Jarosław Szczotka, kurš sniedza padomus par to, kā jaunos mobilitātes paketes noteikumus var izmantot praksē automatizācijas un pārbaužu efektivitātes palielināšanai, pamatojoties uz datiem, kas jau tiek saņemti no tahogrāfiem. “Inelo” eksperts cita starpā parādīja GNSS un DSRC izmantošanas iespējas pirmās paaudzes viedajos tahogrāfos, un kā automatizēt atbilstības pārbaudi jaunajiem mobilitātes paketes noteikumiem, tostarp, piemēram, vai autovadītājam ik pēc 4 nedēļām tika organizēta atgriešanās bāzē vai mājās, kā tika izmantoti divi saīsināti atpūtas laikposmi pēc kārtas vai tika pagarināts papildu braukšanas laiks, atgriežoties uzņēmuma darbības centrā.

 

Konferences beigās CORTE pārstāvis Rémy Russotto runāja vēlreiz, šoreiz par atšķirībām starp AETR un Regulu 561/2006. Viņš uzsvēra, ka pašlaik tiek gatavoti AETR grozījumi, kā arī iepazīstināja ar plāniem viedo tahogrāfu izmantošanai pārvadājumos uz trešām valstīm un no tām.  Pēc CORTE pārstāvja runas beigām bija pienācis laiks apspriest un apkopot visu, ko teica runātāji.

 

Mēs vēlamies atzīmēt, ka starptautiskā tiešsaistes konference ir liels panākums “Corte”, Eiropas Komisijas un “Inelo” grupas sadarbībā. Kā uzsvēra “Inelo” grupas starptautiskā biznesa attīstības direktors Piotr Żółty:  “Jaunu noteikumu izstrāde un ieviešana ir ilgs un sarežģīts process visām pusēm, ne tikai Eiropas Komisijai, transporta uzņēmumiem un autovadītājiem, bet arī kontroles dienestiem, kuriem ir galvenā loma jauno noteikumu ievērošanas pārbaudē. Šādas sanāksmes palielina izpratni un rada vienotu noteikumu interpretāciju, kas ir īpaši svarīgi transporta uzņēmumiem, kas sniedz starptautiskus transporta pakalpojumus. Es atzinīgi vērtēju Eiropas Komisijas un CORTE stingro apņemšanos šajā sakarā. To ieguldījums ir ļoti svarīgs un palīdz ievērojami palielināt kontroles prakšu izpratni un vienādošanu. Ņemot vērā lielo interesi un pozitīvo konferences novērtējumu, mēs centīsimies atkārtot šādus pasākumus nākotnē, cerot uz turpmāku atbalstu šajā jautājumā. “

 

To, ka mēs virzāmies pareizajā virzienā, apstiprina arī mūsu partneru pateicības par iespēju piedalīties pasākumā, kas ļāva viņiem dalīties zināšanās par jaunajiem autotransporta noteikumiem Eiropas Savienībā.

 

Ewa Ptaszyńska – Directorate General for Mobility and Transport, European Commission, Brussels

Land Transport Policy Officer

“Great initiative by INELO to share the knowledge about the new EU rules in the road transport sector and build a common approach to their implementation. Enforcement community plays a key role in ensuring that the EU rules are applied in the same way throughout the EU.”

 

Remy Russotto – CEO CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

“Dear INELO team,

Thank you very much for organizing the enforcement workshop on the Mobility Package today. This was very much appreciated by CORTE and CORTE Members. It was also a very useful introduction and reminder of the main changes to driving & resting times and the evolution of the tachograph. We believe this was a very useful exercise for enforcers. Now there is still a lot of work ahead of us to make sure we all understand the rules in the same way and reach harmonized enforcement throughout the EU and abroad. I believe we will achieve this working all together.”

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl