16 Dec 2020

Oficiālie Eiropas Komisijas paskaidrojumi par mobilitātes paketi

Eiropas Komisija ir publicējusi oficiālus paskaidrojumus jautājumu un atbilžu veidā par mobilitātes paketi, kas palīdzēs pārvadātājiem, autovadītājiem un kontroles dienestiem pareizi piemērot jaunos noteikumus.

 

Komentāri galvenokārt attiecas uz jaunajiem 1. mobilitātes paketes noteikumiem, kas stājās spēkā 2020.g. 20.augustā, īpašu uzmanību pievēršot:

  • obligātai autovadītāja atgriešanās dzīvesvietas valstī vai uzņēmuma atrašanās vietā organizēšanai,
  • aizliegumam veikt iknedēļas atpūtas transportlīdzekļa kabīnē;
  • regulārās iknedēļas atpūtas pārtraukšanai uz prāmja;
  • kompensācijai par divām regulārās iknedēļas atpūtas reizēm pēc kārtas;
  • braukšanas laika pagarināšanai, atgriežoties uz bāzi vai mājām;
  • pienākumam reģistrēt robežu šķērsošanu.

 

Tā kā izstrādātie jautājumi pilnībā nenovērš šaubas, kas saistītas ar jauno noteikumu piemērošanu, tie ir jāpapildina.

Jautājumu un atbilžu oriģināltekstu var atrast vietnē: europa.eu >>>

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl