21 Feb 2020

Mobilitātes pakete – nākamais solis ir aiz muguras, mēs zinām plānotos datumus

20.02.2020. notika vēl viena sanāksme, kuras laikā ES Padome apstiprināja sarunās (trialogos) pieņemto politisko vienošanos par mobilitātes paketi.

 

Laiks pirmajam lasījumam ES Padomē

Pēc vienošanās apstiprināšanas ir pienācis laiks pirmajam lasījumam ES Padomē, kas, visticamāk, būs tikai formalitāte. Interesanti, ka, neskatoties uz to, ka pirmais lasījums vēl nav noticis, tika ierosināts termiņš pēdējam balsojumam par mobilitātes paketi Eiropas Parlamentā, kas bija paredzēts TRAN grafikā šā gada jūnijam.

 

Ko tas nozīmē?

Ja EP apstiprina mobilitātes paketi, pirmās izmaiņas Regulā 561/2006 stāsies spēkā 20 dienas pēc to publicēšanas, t.i., jūnijā/jūlijā. No transporta uzņēmuma viedokļa vissvarīgākais, šķiet, ir vadītāja obligāta atgriešanās mājās ik pēc 4 nedēļām un jauni noteikumi attiecībā uz divu pēc kārtas saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu ņemšanu. Pārējām izmaiņām ir paredzēts garāks sagatavošanas laiks – vismaz 18 mēneši pēc noteikumu publicēšanas.

 

Vai mobilitātes pakete var tikt bloķēta?

Mobilitātes paketes bloķēšana, lai gan šķiet maz ticama, ir iespējama. Centrālās un Austrumeiropas valstis, kurām noteikumi ir nelabvēlīgi, izrāda vislielāko apņēmību to panākt. Tās ir darbības dažādos līmeņos – sākot ar EP deputātu pārliecināšanu, oficiālu iebildumu iesniegšanu, līdz pat sūdzībām EST. Visšaubīgākie ir noteikumi par piekļuvi tirgum, t.i., transportlīdzekļa obligāta atgriešanās uzņēmuma bāzē (tā atrašanās vietas valstī) ik pēc 8 nedēļām un 4 dienu aizliegums veikt kabotāžu tajā pašā valstī ar to pašu transportlīdzekli. Viens no argumentiem pret jauniem noteikumiem ir ietekmes novērtējuma neveikšana attiecībā uz tukšu braucienu skaita palielināšanos, kas var negatīvi ietekmēt vidi un ir pretrunā ar ES politiku un tā saukto “Green deal”. EK oficiāli paziņoja, ka, neraugoties uz atrunām, paketes noteikumus var apstiprināt, un 18 mēnešu laikā pirms to stāšanās spēkā tiks veikts to negatīvās ietekmes uz vidi novērtējums, kura rezultātā var tikt veiktas papildu izmaiņas.

 Mums atliek gaidīt situācijas turpmāko attīstību. Informēsim Jūs par visām izmaiņām.

 

Paredzams turpmāks mobilitātes paketes likumdošanas process

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html#step1

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl