21 Apr 2015

LIELS STARPTAUTISKĀS KONFERENCES PANĀKUMS !!!

EIROPA PAR MANIPULĀCIJĀM TRANSPORTĀ
16. aprīlī Varšavas nacionālajā stadionā notika INELO organizētā starptautiskā konference: „Tahogrāfa manipulācijas un ceļu satiksmes drošība”.

Šis neparasts notikums Eiropas mērogā, kas notika Eiropas Komisijas un Autotransporta galvenās inspekcijas patronāžā, attiecās uz problēmu, ar ko cīnās ne tikai Polijas transporta uzņēmumi. Konference bija lieliska iespēja apmainīties ar pieredzi starp Eiropas valstu kontroles iestādēm un palielināt izpratni par manipulāciju sekām attiecībā uz vadītājiem, uzņēmējiem un sabiedrībai. Nacionālā stadiona konferences centrā sapulcējās 290 viesi, tostarp eksperti un inspektori no Vācijas, Slovākijas, Lielbritānijas, Dānijas, Īrijas, Austrijas, Ungārijas, Norvēģijas, Somijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Zviedrjas, Serbijas, Latvijas, Bulgārijas, Turcijas, Luksemburgas un Polijas.

 

Ar priekšlasījumiem uzstājušies:

 

Bernardo Martinez de Miguel, Eiropas Komisijas mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta (DG MOVE) pārstāvis

Berdardo Martinez de Miguel galvenokārt runāja par Eiropas Savienības tiesību aktiem par tahogrāfiem.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Tahogrāfu versiju ieviešanas vēsture
 • Kontroles iestāžu svarīgākie statistiskie dati – tiek lēsts, ka 30-35% no tahogrāfu datiem tiek manipulēti
 • Viedais tahogrāfs: Regula (EK) Nr. 165/2014 – vispārējā tehniskā specifikācija
 • Tehnisko specifikāciju pieņemšanas termiņi viedajiem tahogrāfiem – 2016.g. marts
 • Komisijas ieteikums par labas prakses vadlīnijām tiesībaizsardzības jomā

 

Veronica Pampa (Rumānijas ISCTR),

Veronica Pampa galvenokārt runāja par tahogrāfu manipulācijām.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • ISCTR raksturojums – pienākumu apjoms, teritoriālais iedalījums
 • ISTCR izmantotās manipulācijas atklāšanas metodes
 • Statistiskā informācija par 2014. un 2015. gadā atklātajām manipulācijām – 2015. gada pirmajā ceturksnī atklāto manipulāciju skaits palielinājies divas reizes salīdzinājumā ar  2014.g. pirmo ceturksni pēc TachoScan Control īstenošanas, 80% manipulāciju ir saistītas ar vadītāja karšu, reģistrācijas lapu un tahogrāfu izmantošanu
 • Atklāto manipulāciju piemēri

 

Dariusz Ciereszko (Polijas GITD),

Dariusz Ciereszko galvenokārt runāja par tahogrāfu manipulācijām un to negatīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • IGITD izmantotās manipulācijas atklāšanas metodes
 • Manipulāciju piemēri
 • Statistiskā informācija par 2013. un 2014. gadā atklātajām manipulācijām – tika atklātas vairāk nekā 12 tūkst. manipulāciju
 • Negatīva ietekme uz ceļu satiksmes drošību – negadījumu piemēri, kas saistīti ar manipulācijām
 • Atklāto manipulāciju sekas

 

Chris Dooley (Lielbritānijas policija),

Chrisa Dooley galvenokārt runāja par tahogrāfu manipulācijām un to negatīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Informācija par Policiju Lielbritānijā – pienākumu apjoms, partneraģentūras
 • Iespējamas sankcijas un pārkāpumu sekas
 • Atklāto manipulāciju piemēri
 • Negatīva ietekme uz ceļu satiksmes drošību – negadījumu piemēri, kas saistīti ar manipulācijām

 

Meelis Moor (Igaunijas policija),

Meelis Moor galvenokārt runāja par tahogrāfu manipulācijām un to negatīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Informācija par Policiju Igaunijā – teritoriālā darbības joma, raksturojums, pienākumi
 • Atklāto manipulāciju un manipulācijas ierīču piemēri
 • Statistiskā informācija par 2014.gadā atklātajām manipulācijām
 • Sankcijas par atklātajām manipulācijām
 • Negatīva ietekme uz ceļu satiksmes drošību – filma, kas parāda, kā tahogrāfa manipulācijas ietekmē transportlīdzekļa izturēšanos uz ceļa

 

Helfried Gössel (Neatkarīgais eksperts, pieredzējis Vācijas policijas darbinieks),

Helfried Gössel galvenokārt runāja par tahogrāfu manipulācijām, Vācijas likumos paredzētajām sankcijām par atklātajām manipulācijām un to negatīvu ietekmi uz ceļu satiksmes drošību.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Īss Vācijas policijas raksturojums – pienākumu apjoms, teritoriālā darbības joma
 • Kas notiek, ja tiek veiktas manipulācijas ar magnētu? – sekas attiecībā uz transportlīdzekli, ietekme uz ceļu satiksmes drošību
 • Manipulāciju atklāšanas instrumenti
 • Sankcijas vadītājam un uzņēmumam, ja tiek atklāta manipulācija

 

Małgorzata Stocerz (Inelo),

Małgorzatas Stocerzas priekšlasījums bija veltīts manipulāciju atklāšanas aspektiem un to sekām.

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Galvenie manipulāciju atklāšanas veidi dažādās valstīs
 • Eiropas Komisijas ieteikumi par pārbaudēm uz ceļa un uzņēmumos
 • Manipulāciju ietekme uz ceļu satiksmes drošību
 • Manipulāciju atklāšanas sekas
 • Finanšu sankcijas par manipulācijām dažādās valstīs – atkarībā no valsts naudas sods vadītājiem līdz 5 000€ un uzņēmumiem līdz pat 88 000 €

 

Piotr Żółty (Inelo).

Piotr Żółty galvenokārt runāja par manipulācijas veidiem un jaunākajām izmaiņām tiesību aktos attiecībā uz iespēju zaudēt labu reputāciju un pat atļaujas nodarboties ar kravas autopārvadājumiem anulēšanu manipulācijas atklāšanas gadījumā

Vissvarīgākie priekšlasījuma punkti:

 • Galvenie atklāto manipulāciju veidi – piemēri no dažādām valstīm:
  • Braukšana bez kartes
  • Braukšana ar neatbilstošu karti
  • Īsi braucieni
  • Magnēti, sprieguma izslēdzēji un citas manipulācijas ierīces
  • Neatļauta kalibrēšana
 • Jaunākās izmaiņas tiesību aktos attiecībā uz iespēju zaudēt labu reputāciju arī tad, ja tiek konstatētas manipulācijas citās ES valstīs.
Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl