20 Aug 2020

JAUNA VERSIJA TACHOSCAN CONTROL 6.3.0

No šodienas ir pieejama jaunākā programmas TachoScan Control 6.3.0 versija, kuru no mūsu servera var lejupielādēt adresē: tachoscancontrol.com/lv/lejupieladet/

 

Svarīgākās izmaiņas:

 

Izmaiņu ieviešana Regulā 561/2006 un 165/2014, kas izdarītas ar mobilitātes paketi kopš 20.08.2020. Tostarp:

 • Divu secīgu pēc kārtas saīsinātu iknedēļas atpūtu pārkāpuma analīze
 • Autovadītāja pārkāpums, atgriežoties iknedēļas atpūtai uz valsti.
 • Iknedēļas atpūtu pārtraukšanas iespējas iekļaušana uz prāmja/vilcienā
 • Braukšanas laika pagarināšanas nosacījumu analīze, atgriežoties iknedēļas atpūtai
 • Regulārās iknedēļas atpūtas pārkāpums transportlīdzeklī
 • Iespēja iestatīt katra autovadītāja reģistrācijas vietas/dzīvesvietas valsti analīzes nolūkos
 • Valsts ierakstu rādīšana mēneša diagrammā
 • Izmaiņas, kas saistītas ar apkalpes pārtraukumu analīzi

Citas izmaiņas:

 • Detalizētu tehnisko datu rādīšana no viedajiem tahogrāfiem
 • Detalizēts izmaiņu saraksts

 

IZMAIŅU IEVIEŠANA REGULĀ 561/2006 UN 165/2014, KAS IZDARĪTAS AR MOBILITĀTES PAKETI KOPŠ 20.08.2020.

 

“TachoScan Control 6.3.0” programmatūrā tika ieviestas izmaiņas, kas izdarītas Regulā 561/2006 un 165/2014 ar mobilitātes paketi saskaņā ar Regulu 2020/1054 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054). Izmaiņas programmatūrā, jo īpaši pārkāpumu analīzē, automātiski tiks piemērotas datiem kopš 2020.g. 8.marta. Uzmanību! izmaiņas netiks ņemtas vērā, ja analīzes laikā būs izvēlēta opcija pārbaudīt pēc AETR.

 

Divu secīgu pēc kārtas saīsinātu iknedēļas atpūtu pārkāpuma analīze

 

Autovadītāju pārkāpumu ziņojumā “TachoScan Control” programmatūra automātiski noteiks un analizēs apstākļus divu iknedēļas atpūtu veikšanai pēc kārtas. Īpaši:

 • atpūtu veikšanas valstis, pamatojoties uz valstu ierakstiem un GNSS atrašanās vietām:
  • saīsinātas iknedēļas atpūtas uz ceļa būtu jāveic ārpus uzņēmuma reģistrācijas vietas un autovadītāja dzīvesvietas valsts
  • regulārā iknedēļas atpūta kopā ar kompensācijām, kas notiek pēc saīsinātām iknedēļas atpūtām, būtu jāveic reģistrācijas vietas/dzīvesvietas valstī
  • iespēja izslēgt valsts ierakstu iekļaušanu analīzē pārkāpumu analīzes iestatījumos
 • atbilstošs iknedēļas atpūtu skaits
  • četru secīgu nedēļu laikā jābūt vismaz četrām iknedēļas atpūtām, no kurām vismaz divas ir regulāras
 • kompensācijas saņemšana
  • kompensācijai par saīsinātu nedēļas atpūtu būtu jāveic tieši pirms nākamās regulārās iknedēļas atpūtas

 

 

Autovadītāja pārkāpums, atgriežoties iknedēļas atpūtai uz valsti.

 

Balstoties uz valsts simbolu ierakstiem un GNSS atrašanās vietām, programmatūra analizē autovadītāja pienākuma izpildi, atgriežoties reģistrācijas vietas vai dzīvesvietas valstī ik pēc 4 nedēļām vismaz 45 stundu atpūtai. Ja atgriešanās nenotiek, pastāv pārkāpums:

 


Pārkāpuma pārbaudes laikā tiek pārbaudīta valsts, bet precīza autovadītāja reģistrācijas vieta vai dzīvesvieta netiek pārbaudīta. Analīzes iestatījumos varat izslēgt iepriekšminētā pārkāpuma analīzi un rādīšanu.

 

Iknedēļas atpūtu pārtraukšanas iespējas iekļaušana uz prāmja/vilcienā

 

Programmatūra automātiski iekļaus iespēju pārtraukt atpūtu šķērsot robežu uz prāmja vai vilcienā  tikai regulāru ikdienas (kā iepriekš), bet arī saīsinātu un regulāru iknedēļas atpūtu saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Regulā 561/2006.

 

 

Braukšanas laika pagarināšanas nosacījumu analīze, atgriežoties iknedēļas atpūtai

 

Sistēma automātiski pārbauda nosacījumus ikdienas, iknedēļas braukšanas pagarināšanai par 1 vai 2 stundām, atgriežoties reģistrācijas vietā/dzīvesvietā iknedēļas atpūtai. Īpaši tiks ņemts vērā valsts ieraksts, uzsākot atpūtu, atpūtas ilgums un 30 min pārtraukums (pārsniedzot braukšanas laiku par 2 stundām). Ja tiek izpildīti iepriekšminētie nosacījumi, ikdienas, iknedēļas braukšanas laika vai pārāk vēlu veiktās ikdienas atpūtas pārkāpumi tiek automātiski parādīti kā “neapstiprināts” pārkāpums.

 

 

Regulārās iknedēļas atpūtas pārkāpums transportlīdzeklī

 

Balstoties uz informāciju par karti, kas ievietota tahogrāfā atpūtas laikā, kas pārsniedz 45 stundas, sistēma informē par pārkāpumu “Regulāra iknedēļas atpūta transportlīdzeklī”. Pievienota iespēja iestatīt pielaidi, kas pieļauj karti, kas ievietota, uzsākot atpūtu un beidzot atpūtu, pēc noklusējuma 15 minūtes.

 

Iespēja iestatīt katra autovadītāja reģistrācijas vietas/dzīvesvietas valsti analīzes nolūkos

 

Rediģējot autovadītāju ir iespēja iestatīt reģistrācijas vietas/dzīvesvietas valsti. Pēc noklusējuma tā ir valsts, kas kopēta no uzņēmuma iestatījumiem, bet to var mainīt katram autovadītājam atsevišķi Šo valsti izmanto, cita starpā, analizējot divu iknedēļas pēc kārtas saīsināto atpūtu pārkāpumu vai pārkāpumu, autovadītājam atgriežoties reģistrācijas vietā/dzīvesvietā.

 

Valsts ierakstu rādīšana mēneša diagrammā

 

Mēneša diagrammai ir pievienots darbu sākuma/beigu valsts ierakstu simbolu attēlojums – tas atvieglos jaunu pārkāpumu pārbaudi.

 

 

Izmaiņas, kas saistītas ar apkalpes pārtraukumu analīzi

 

Programmatūra analizēs apkalpes pieejamību kā pārtraukumu, ja autovadītāji izpildīs nosacījumus, kas ietverti Regulas Nr. 561/2006 4.panta o) punktā) , t.i., viņi atradīsies kopā katrā braukšanas laikā (izņemot pirmo stundu). Ja netiek izpildīti vairāku transportlīdzekļa vadītāju nosacījumi, pieejamība tiks izcelta zilā krāsā, kas nozīmē, ka tas netiek uzskatīta par pārtraukumu nepārtrauktas braukšanas laikā. Dienas diagrammai ir pievienota arī iespēja manuāli atzīmēt, vai konkrēta apkalpes pieejamība ir jāuzskata par pārtraukumu.

 

 

PĀRĒJĀS IZMAIŅAS

 

Detalizētu tehnisko datu rādīšana no viedajiem tahogrāfiem

 

Tahogrāfa datos ir veiktas vairākas izmaiņas, kas ļauj parādīt vairāk datu no viedajiem tahogrāfiem. Cilnē “tehniskie dati” (viedo tahogrāfu gadījumā) tiks papildus parādīta, cita starpā informācija par plombām, informācija par vairākām kustības sensora pārošanas reizēm, informācija par ārējo GNSS iekārtu.

 

Detalizēts izmaiņu saraksts

Jaunākajā “TachoScan Control 6.3.0” versijā ir ieviestas arī vairākas citas izmaiņas un atļaujas. Tās visas var pārlūkot detalizētajā izmaiņu sarakstā >>>

Detalizēts izmaiņu saraksts ir pieejams arī programmas palīdzības sadaļā.

 

 

Atjauninājums ir bez maksas visām izpildinstitūcijām, kurām ir TachoScan Control programmatūra ar aktīvo garantiju.

 

Ja atjaunināt no 3.x vai agrākas versijas, jaunākās versijas pirmās palaišanas laikā notiek tās automātiskā aktivizēšana līdz TachoScan Control 6.3.0 versijai, tāpēc pirmās palaišanas laikā ir nepieciešams aktīvs interneta pieslēgums. Ja interneta pieslēgums nav pieejams, sazinieties ar mūsu apkalpošanas nodaļu, lai veiktu manuālo aktivizēšanu. Ja rodas problēmas ar programmas atjaunināšanu vai aktivizēšanu, lūdzu, sazinieties ar apkalpošanas nodaļu, zvanot uz tālruņa numuru +48 33 496 58 72, vai rakstot uz e-pastu serwis@inelo.pl.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl