12 Apr 2016

INELO TIKA IEKĻAUTA PĀRSTĀVĪBU AUTOTRANSPORTA TIESĪBAIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJU KONFEDERĀCIJAS (CORTE) VALDĒ!

Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācija (CORTE) ir viena no zināmākajām starptautiskajām transporta platformām.

 

CORTE tika izveidota un darbojas, lai apvienotu cilvēkus un organizācijas no Eiropas un ārpus tās, kas atbild par autotransportu, drošību un satiksmes aizsardzību. CORTE darbības ietver ES un starptautisko transporta tiesību aktu analīzi un interpretāciju. CORTE apvieno valstu transporta iestādes un transporta asociācijas.

 

 

Małgorzata Stocerz

CORTE valde ierosina CORTE darbības. Valde ir augsta līmeņa ekspertu grupa. Mēs priecājamies, ka Malgorzata Stocerza – Eksporta tirdzniecības departamenta vadītāja un izpildinstitūciju pakalpojumu galvenā kontu pārzine tika iekļauta CORTE valdes sastāvā.

 

CORTE veic dažādas darbības, no kurām svarīgākās ir šādas:

 

  • Informatīvo biļetenu izdošana saistībā ar tiesību aktu izpildi, ko nepiemēro starptautiskā līmenī, pēc vienošanās starp CORTE locekļiem un valsts iestādēm, sadarbojoties ar galvenajām ES transporta asociācijām.
  • Publikāciju izdošana par tiesību aktiem, kas attiecas uz autotransportu  Road Transport Law Magazine, kā arī  biļetenu un preses paziņojumu izdošana
  • Tīkls un platforma, kas apvieno kontroles iestādes, transporta asociācijas un transporta sektora pārstāvjus, un ļauj dalīties ar zināšanām un pieredzi.
  • Dalība starptautiskos projektos un darba grupās

 

CORTE valde kopā ar Uzraudzības padomi veido Direktoru padomi, kas ir atbildīga par pamatlēmumu pieņemšanu un vispārējas asociācijas darbības stratēģijas izstrādi. Malgorzatas Stocerzas dalība CORTE valdē ir vēl viens apstiprinājums, ka zināšanas, ar ko dalāmies ar mūsu Klientiem, ir profesionālas un uzticamas.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl