08 Jan 2018

EK Pārmaiņas autopārvadājumos nesīs 1,4 miljardu EUR ietaupījumu gadā

Eiropas Komisija ir aprēķinājusi, ka izmaiņas autotransporta nozarē 2025.-2035. Gadā var ietaupīt līdz 1,4 miljardiem eiro gadā.  Priekšrocības galvenokārt radīs eCall sistēmas ieviešana, precīzāka transportlīdzekļa vadīšanas laika kontrole un nelegālas kabotāžas operāciju samazināšana.

 

Tahogrāfu foruma otrajā izdevumā tika prezentēts Eiropas Komisijas pasūtīts ziņojums, kurā analizētas iespējamās izmaiņas transportā, ņemot vērā to efektivitāti.  Iesniegtie dati liecina, ka modernu ierīču ieviešana var ievērojami ietaupīt.  Nelikumīgu kabotāžas operāciju samazināšana dos ieguvumus līdz 300 miljoniem eiro gadā.  Vēl viena problēma ir ieviest eCall sistēmas (Paneiropas sistēmu ātrai paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumiem) un precīzāku uzraudzību autovadītāju darba laika, kas novedīs līdz vidēji gadā ietaupīt līdz 900 miljoniem eiro. No otras puses, uzlabojot Eiropas ceļu pārbaužu efektivitāti, vidējais ieguvums gadā var sasniegt EUR 200 miljonus.

 

Kā uzsvēra Eiropas Komisija, panākumu pamatā ir obligāta pārmaiņu ieviešana visā ES.  Ikvienas valsts brīvprātīgas pievienošanās viedo tahogrāfu iniciatīvai neļaus ietaupīt aptuveni 1400 miljonus eiro gadā.  Tādēļ sistēmas ieviešanas pēdējā diena visās dalībvalstīs tika noteikta 2025. gadā. Komisija lēš, ka visvairāk labumu no tā gūs valstis un sabiedrība  – apm. EUR 5 miljardi.” – saka pasākuma dalībnieks Piotr Żółty, INELO eksperts

 

Tahogrāfu foruma galvenais mērķis bija sniegt kompleksu (tehnisku, ekonomisku, juridisku, politisku) analīzi par unikālas satiksmes uzraudzības sistēmas ieviešanu.  Kā uzsvēra pasākuma organizētāji, tikai mijiedarbība starp tahogrāfiem un dažādām intelektuālajām sistēmām un transporta tiesību aizsardzības uzlabošana var dot gaidītos finansiālos ieguvumus.

 

Tahogrāfa jautājumu forumā gaitā tika prezentēti izmaiņas jaunu tahogrāfu un tie galvenokārt bija uzlabojumi, kas ietekmē funkcionalitāti ierīcēm.  Šajā brīdī svarīga informācija transporta uzņēmējiem ir tā, ka modernās sistēmas darbosies arī ar vecajām vadītāja kartēm un uzņēmuma kartēm.  Rezultātā, ieviešot viedos tahogrāfus tirgū, nebūs jāaizstāj kartes, ko pašlaik izmanto uzņēmumi un vadītāji.” – ziņo Piotr Żółty

 

Šī jau bija otrā sanāksme, ko organizēja Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (DG MOVE), kas bija veltīts digitālajiem tahogrāfiem. Dalībnieki galvenokārt bija eksperti šajā jomā, kā arī Eiropas valstu pārstāvji, satiksmes uzraudzības iestādes, tahogrāfu ražotāji un programmatūras izstrādātāji, kā arī automobiļu asociāciju pārstāvji.  Nākamā sanāksme plānota 2018. gada ceturtajā ceturksnī.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Belsko-Bjala,

Karpacka 24/U2b

POLIJA

KRS 0000702969

Izpildinstitūciju apkalpošanas nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 71

fakss: +48 33 496 58 71 ārēj. 111

e-pasts: control@inelo.pl

Servisa nodaļa

tālr.: +48 33 496 58 74

e-pasts: support@inelo.pl