18 Kov 2021

Pirmoji „Inelo“ grupės, „Corte“ ir Europos Komisijos organizuota internetinė konferencija tikrinimo tarnyboms

Beveik 130 atstovų iš 50 skirtingų inspekcijų iš daugiau nei 30 šalių dalyvavo tarptautinėje internetinėje konferencijoje tikrinimo tarnyboms iš visos Europos, kurią organizavo „Inelo“ grupė kartu su Kelių transporto kontrolės organizacijų konfederacijos (CORTE) valdyba.

Vaizdo konferencijos, skirtos visiškai su mobilumo paketu susijusiems klausimams, ypatingi svečiai buvo Europos Komisijos delegatai.

 

2021 m. kovo 3 d., naudojantis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis, buvo surengtas susitikimas, kuriame buvo aptarti su mobilumo paketu susiję klausimai, kaip jie aiškinami tikrinimo įstaigų, ir praktinis naujųjų transporto taisyklių taikymas Europos Sąjungoje. Renginį suorganizavome, atsakydami į tikrinimo tarnybų, vežėjų ir net Europos Komisijos užduotus klausimus. Nuoseklus aiškinimas, aiškių, proporcingų taisyklių, kurias visos tikrinimo įstaigos gali lengvai taikyti visoje Europos Sąjungoje, sukūrimas yra būtinas sąžiningo patekimo į rinką ir konkurencijos požiūriu. Tuo labiau norėtume padėkoti visiems dalyviams už tokį gausų dalyvavimą ir kartu padarytas išvadas, kurios mums leis geriau suprasti ir prisitaikyti prie mobilumo paketo nuostatų. Kviečiame susipažinti su renginio aprašymu.

 

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo „Inelo“ grupės ekspertas Michał Franczyk, kuris pirmiausia apibendrino naujus Europos Sąjungos kelių transporto taisyklių pakeitimus. Jis priminė, kad nuo praėjusių metų rugpjūčio 20 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko pakeitimai, o vėlesni reglamentų atnaujinimai, apimantys komandiravimą ir patekimą į rinką, įsigalios jau 2022 metų pradžioje. Būtent nuo vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko taisyklių, kurių jau turime laikytis, savo kalbą pradėjo Europos Komisijos atstovė Inès Maillart. Ji taip pat atkreipė dėmesį į naujų reglamentų įgyvendinimo klausimą, taip suteikdama tikrinimo tarnyboms požiūrį į tai, kas jų laukia artimiausiu metu, įskaitant prieigą tikruoju laiku prie ERRU patikrinimo kelyje metu. Svarbu tai, kad Inès Maillart nepamiršo apie vežėjus, primindama, kad Europos Komisija pateikė paaiškinimus klausimų ir atsakymų forma, kad padėtų tiek jiems, tiek vairuotojams ir tikrinimo tarnyboms teisingai taikyti naujus reglamentus. Pirmasis klausimų ir atsakymų sąrašas jau paskelbtas, o planuojama jį papildyti ir kitais svarbiais ir aktualiais klausimais.

 

Kokia išmaniųjų tachografų ateitis? Į šį klausimą atsakė kitas kalbėtojas, šį kartą „CORTE“ atstovas Rémy Russotto. Pradžioje jis kalbėjo apie tachografus, kuriuos šiuo metu naudojame, paskui sklandžiai perėjo prie svarbių pakeitimų, kurie dėl mobilumo paketo nuostatų bus taikomi šiems įrenginiams 2023–2025 m. Rémy Russotto išsamiai pristatė dabartines ir naujas išmaniųjų tachografų funkcijas. Tikrinimo tarnybos jau gali naudotis duomenimis apie darbo pradžios ir pabaigos šalis, GNSS vietas, o ateityje taip pat duomenimis apie sienų kirtimą arba iškrovimo ir pakrovimo vietas. Inspektoriai tikrai įvertins numatomus pakeitimus tikrinimų kelyje metu.

 

Konferencijos darbotvarkė buvo labai įtempta, o kiekvieną kalbą lydėjo daugybė klausimų, kurie dažnai virto konstruktyviomis diskusijomis. Todėl, nelėtinant tempo, po pertraukos kalbėjo Europos Komisijos atstovas Bernardo Martinez de Miguel, kuris paaiškino DSRC technologijos naudojimą tachografuose ir nuotolinės išankstinės transporto priemonių atrankos galimybes manipuliacijoms ir pažeidimams nustatyti. Dalyviai galėjo gauti praktinių žinių apie išankstinės atrankos veikimą ir nuotolinį informacijos iš tachografo skaitymą naudojant DSRC. Verta pabrėžti, kad tokius duomenis galima iš karto išanalizuoti naudojant „TachoScan Control“ programinę įrangą, taip suteikiant tikrintojui informaciją, ar sustabdyti tam tikrą transporto priemonę išsamiam patikrinimui.

 

Šią temą tęsė „Inelo“ grupės ekspertas Jarosław Szczotka, teikdamas patarimų, kaip naujas mobilumo paketo nuostatas galima praktiškai panaudoti automatizavimui ir tikrinimo efektyvumo didinimui, remiantis jau turimais duomenimis iš tachografų. „Inelo“ ekspertas, be kita ko, parodė GNSS ir DSRC naudojimo galimybes, kurios atsirado pirmosios kartos išmaniuosiuose tachografuose, taip pat kaip automatizuoti atitikties naujoms mobilumo paketo taisyklėms patikrinimą, įskaitant, pavyzdžiui, ar vairuotojui kas 4 savaites buvo organizuotas grįžimas į bazę ar namus, kaip išnaudoti du sutrumpinti poilsio laikotarpiai iš eilės arba, kaip pratęstas papildomas vairavimo laikas, grįžtant į įmonės veiklos centrą.

 

Konferencijos pabaigoje galimybę pasisakyti vėl turėjo CORTE atstovas Rémy Russotto, kuris kalbėjo apie skirtumus tarp AETR ir Reglamento 561/2006. Jis pabrėžė, kad šiuo metu rengiami AETR pakeitimai, taip pat pristatė išmaniųjų tachografų naudojimo pervežimams į ir iš trečiųjų šalių planus. CORTE atstovui baigus kalbėti atėjo laikas diskutuoti ir apibendrinti visą, kas buvo pasakyta kalbėtojų.

 

Norėtume pažymėti, kad tarptautinė internetinė konferencija dėl „Corte“, Europos Komisijos ir „Inelo“ grupės bendradarbiavimo susilaukė didelio pasisekimo. Kaip pabrėžė Piotr Żółty – „Inelo“ grupės tarptautinio verslo plėtros direktorius:  „Naujų nuostatų rengimas ir įgyvendinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas visoms šalims – ne tik Europos Komisijai, transporto įmonėms ir vairuotojams, bet ir tikrinimo tarnyboms, kurios atlieka labai svarbų vaidmenį tikrinant, ar laikomasi naujų reglamentų. Tokie susitikimai leidžia didinti informuotumą ir sukurti bendrą taisyklių aiškinimą, o tai ypač svarbu tarptautinio transporto paslaugas teikiančioms transporto įmonėms. Džiaugiuosi didžiuliu Europos Komisijos ir CORTE organizacijos atstovų įsipareigojimu šiuo klausimu. Jų indėlis yra labai svarbus ir padeda žymiai padidinti tikrinimo praktikos supratimą ir vienodumą. Atsižvelgdami į didžiulį susidomėjimą ir teigiamą konferencijos įvertinimą, stengsimės pakartoti tokius renginius ateityje, tikėdamiesi tolesnės paramos šiuo klausimu “.

 

Tai, kad einame teisinga kryptimi patvirtina ir mūsų partnerių padėkos už galimybę dalyvauti renginyje, kuris buvo proga pasidalinti žiniomis apie naujus kelių transporto reglamentus Europos Sąjungoje.

 

Ewa Ptaszyńska – Directorate General for Mobility and Transport, European Commission, Brussels

Land Transport Policy Officer

„Great initiative by INELO to share the knowledge about the new EU rules in the road transport sector and build a common approach to their implementation. Enforcement community plays a key role in ensuring that the EU rules are applied in the same way throughout the EU.“

 

Remy Russotto – CEO CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement)

„Dear INELO team,

Thank you very much for organizing the enforcement workshop on the Mobility Package today. This was very much appreciated by CORTE and CORTE Members. It was also a very useful introduction and reminder of the main changes to driving & resting times and the evolution of the tachograph. We believe this was a very useful exercise for enforcers. Now there is still a lot of work ahead of us to make sure we all understand the rules in the same way and reach harmonized enforcement throughout the EU and abroad. I believe we will achieve this working all together.“

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl