20 Rgp 2020

NAUJAS TACHOSCAN CONTROL 6.3.0 VARIANTAS

Nuo šiandien prieinamas naujausias programos TachoScan Control 6.3.0 variantas, kurį galima parsisiųsti iš mūsų serverio adresu: tachoscancontrol.com/it/parsisiųsti/

 

Svarbiausi pakeitimai:

 

Pakeitimų reglamente 561/2006 bei 165/2014 įgyvendinimas, įvestų per mobilumo paketą nuo 2020-08-20. Tame tarpe:

 • Nukrypimų dėl dviejų sekančių sutrumpintų savaitinių poilsių analizė
 • Vairuotojo grįžimo savaitiniam poilsiui į šalį pažeidimas
 • Atsižvelgimas į galimybę nutraukti savaitinius poilsius kelte/traukinyje
 • Vairavimo laiko prailginimo esant grįžimui savaitiniam poilsiui sąlygų analizė
 • Reguliaraus savaitinio transporto priemonėje pažeidimas
 • Galimybė nustatyti būstinės/gyvenamosios vietos valstybę kiekvienam vairuotojui pažeidimų analizės tikslams
 • Valstybės įrašų rodymas mėnesio grafike
 • Pakeitimai susiję su ekipažo pertraukų analize

Kiti pakeitimai:

 • Išsamių techninių duomenų iš išmaniųjų tachografų rodymas
 • Išsamus pakeitimų sąrašas

 

PAKEITIMŲ REGLAMENTE 561/2006 BEI 165/2014 ĮGYVENDINIMAS, ĮVESTŲ PER MOBILUMO PAKETĄ NUO 2020-08-20

 

Programinėje įrangoje TachoScan Control 6.3.0 pakeitimai reglamento 561/20006 bei 165/2014 pagrindu įvedami per mobilumo paketą pagal reglamentą 2020/2006 bei 165/2014 įvedami per mobilumo paketą pagal potvarkį (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1054). Pakeitimai programinėje įrangoje, ypač  susiję su pažeidimų analize automatiškai galios duomenims po 2020-08-20. Dėmesio! Į pakeitimus nebus atsižvelgiama, jeigu analizės metu bus pasirinkta variantas tikrinimui pagal AETR.

 

Dviejų sekančių sutrumpintų savaitinių poilsių iš eilės nukrypimų analizė

 

Vairuotojų pažeidimų ataskaitoje programinė įranga TachoScan Control automatiškai suras ir išanalizuos sąlygas, susijusias su dviejų savaitinių poilsių iš eilės panaudojimu. Ypač:

 • poilsio vietos pagal šalies įrašus ir GNSS:
  • sutrumpinti savaitiniai poilsiai trasoje turėtų būti išnaudoti už būstinės ir vairuotojo gyvenamosios vietos valstybės teritorijos
  • reguliarus savaitinis poilsis kartu su kompensacijomis, einantis po sutrumpintų savaitinių poilsių, turėtų būti išnaudotas būstinės/gyvenamosios vietos valstybėje
  • galimybė išjungti šalių įrašų analizę pažeidimų analizės nustatymuose
 • atitinkamas savaitinių poilsių skaičius
  • per keturias savaites dienas turėtų būti bent keturi savaitiniai poilsiai, iš to bent du reguliarūs
 • kompensacijos atsiėmimas
  • sutrumpinti savaitiniai poilsiai turi būti kompensuoti tiesiogiai prieš kitą reguliarų savaitinį poilsį

 

 

Vairuotojo grįžimo savaitiniam poilsiui į valstybę pažeidimas

 

Programinė įranga vadovaujantis valstybės simbolių įrašais bei GNSS lokalizacija analizuoja, ar tenkinama pareiga grįžti į būstinės arba vairuotojo gyvenamosios vietos valstybę kas maksimaliai 4 savaites bent 45 valandų poilsiui. Tuo atveju, kai nėra grįžimo, nustatomas pažeidimas:

 


Tikrinant pažeidimus tikrinama valstybė, tačiau nėra išsamiai tikrinama būstinės ar vairuotojo gyvenamoji vieta. Analizės nustatymuose galima išjungti analizavimą ir pažeidimo rodymą.

 

Atsižvelgimas į galimybę nutraukti savaitinius poilsius kelte/traukinyje

 

Programinė įranga automatiškai atsižvelgia į galimybę nutraukti perkėlimo keltu ar kelionės traukinio laikui poilsius ne tik dieninius reguliarius (kaip iki šiol), bet taip pat savaitinius sutrumpintus ir reguliarius, vadovaujantis taisyklėmis pagal galiojančias 561/2006 reglamento nuostatas.

 

 

Sąlygų prailginti vairavimo laiką grįžtant savaitiniam poilsiui analizė

 

Sistema automatiškai tikrina važiavimo dienos metu, savaitinio važiavimo prailginimo sąlygas 1 arba 2 valandoms grįžtant į būstinę/vairuotojo gyvenamąją vietą savaitiniam poilsiui. Ypač atsižvelgiama į valstybės įrašą pradėjus poilsį, poilsio trukmę bei 30 min. pertrauką (viršijus važiavimą 2 valandoms). Tuo atveju, kai nustatomas pažeidimas dėl atitikimo su tomis sąlygomis dėl važiavimo dienos metu, savaitinio važiavimo ar per vėlai išnaudoto dienos poilsio laiko viršijimo, automatiškai rodomas kaip „nepatvirtintasˮ pažeidimas.

 

 

Savaitinio reguliaraus poilsio transporto priemonėje pažeidimas

 

Vadovaujantis informacija apie kortelę įdėtą į tachografą poilsių metu, kuris trunka ilgiau nei 45 valandas, sistema grąžina pažeidimą „Savaitinis poilsis reguliarus transporto priemonėjeˮ. Pridėta galimybė nustatyti toleranciją, kuri priima kortelę įdėtą pradedant poilsį ir baigiant poilsį, nustatyta forma 15 minučių.

 

Galimybė nustatyti būstinės/gyvenamosios vietos valstybę kiekvienam vairuotojui pažeidimų analizės tikslams

 

Vairuotojo redagavime pridėta galimybė nustatyti būstinės/gyvenamosios vietos valstybę. Netiesiogiai, tai valstybė kopijuojama iš įmonės nustatymų, bet galima pakeisti individualiai kiekvienam vairuotojui. Ši valstybė naudojama dviejų sutrumpintų savaitinių poilsių paeiliui nukrypimų nustatymui, ar vairuotojas grįžta į būstinę/gyvenamąją vietą.

 

Rodomi valstybės įrašai mėnesio grafike

 

Mėnesio grafike pridėtas valstybės darbo pradžios/pabaigos simbolių rodymas – tai palengvinimas tikrinant naujus pažeidimus.

 

 

Pakeitimai susiję su pertraukų ekipaže analize

 

Programinė įranga analizuos ekipažo prieinamumą kaip pertrauką, jeigu vairuotojai tenkins sąlygą, nurodytą reglamento 561/2006 4 str. o) punkte, tai reiškia, kad jei bus kartu per kiekvieną transporto priemonės vairavimo laikotarpį (išskyrus pirmą valandą). Tuo atveju, jei netinkinamos taisyklės dėl kelių asmenų prieinamumo, bus pabrėžta mėlyna spalva, o tai reiškia, kad pertrauka nėra laikoma nepertraukiamu vairavimo laikotarpiu. Dienos grafike pridėta galimybė rankiniu būdu nustatyti, ar tam tikras prieinamumas ekipaže turi būti skaitomas kaip pertrauka.

 

 

KITI PAKEITIMAI

 

Išsamių techninių duomenų rodymas iš išmaniųjų tachografų

 

Duomenyse iš tachografų įvesta eilė pakeitimų, kurie leidžia rodyti didesnį duomenų iš išmaniųjų tachografų kiekį. Skyriuje „techniniai duomenysˮ išmaniųjų tachografų atveju bus papildomai rodoma informacija apie plombas, informacija apie didesnį judėjimo jutiklių sujungimo, informacija apie išorinį GNSS įrenginį.

 

Išsamus pakeitimų sąrašas

 

Naujausioje programinės įrangos TachoScan Control 6.3.0 versijoje įvesta eilė kitų pakeitimų ir įgaliojimų. Su visais galima susipažinti išsamiame pakeitimų sąraše >>>

Išsamus pakeitimų sąrašas prieinamas taip pat iš programoje esančio pagalbos skyriaus.

 

 

Atnaujinimas yra nemokamas visoms tarnyboms, turinčioms programinę įrangą TachoScan su galiojančia garantija.

 

Tuo atveju, kai atnaujinamas variantas 3.x arba senesnis, naujausio varianto pirmo paleidimo metu vykdomas automatinis atnaujinimas iki varianto TachoScan 6.3.0 varianto, todėl rekomenduojama pirmą paleidimą atlikti su prieinamu interneto ryšiu. Tuo atveju, kai interneto ryšys yra neprieinamas, būtina susisiekti su mūsų serviso skyriumi siekiant atlikti atnaujinimą rankiniu būdu. Tuo atveju, kai iškyla problemos su atnaujinimu ar programos atnaujinimu, prašau susisiekti su serviso skyriumi telefono numeriu +48 33 496 58 72 arba el. pašto adresu serwis@inelo.pl.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl