21 Vas 2020

Mobilumo paketas – kitas žingsnis už mūsų, žinome apie planuojamus terminus

2020-02-20 įvyko kitas susitikimas, kurio metu ES Taryba patvirtino politinį susitarimą dėl Mobilumo paketo, priimto kaip derybų (trišalio dialogo) dalį.

 

Laikas pirmam skaitymui ES Taryboje

Patvirtinus susitarimą, dabar atėjo laikas pirmam skaitymui ES Taryboje, kuris ko gero bus tik formalumas. Įdomu tai, kad nepaisant to, jog pirmo skaitymo dar nebuvo, tai jau pateiktas galutinio balsavimo dėl Mobilumo paketo Europos Parlamente terminas, kuris numatytas šių metų birželio mėnesio TRAN tvarkaraštyje.

 

Ką tai reiškia?

Jeigu EP galutinai patvirtins Mobilumo paketą, pirmi reglamento 561/2006 pakeitimai pradės galioti praėjus 20 dienų po jų paskelbimo, tai yra birželio ir liepos sandūroje. Iš transporto įmonės taško, svarbiausias atrodo vairuotojo grįžimas namo kas 4 savaites bei naujos dviejų sutrumpintų savaitinių poilsių paeiliui išnaudojimo sąlygos. Kitiems pakeitimams bus ilgesnis pasirengimo laikotarpis – bent 18 mėnesių po nuostatų paskelbimo.

 

Ar mobilumo paketas gali būti užblokuotas?

Mobilumo paketo blokavimas atrodo neįmanomas, bet yra tikėtinas. Didžiausią susidomėjimą, kad taip įvyktų, rodo Vidurio ir Rytų Europos valstybės, kurioms nuostatos yra nenaudingos. Tai veiksmai įvairiose plotmėse – nuo europarlamentarų įtikinėjimo, oficialių pastabų teikimo, net iki skundų ESTT. Daugiausia abejonių kelia įrašai dėl patekimo į rinką, tai yra privalomas transporto priemonės grįžimas į įmonės bazę (valstybėje, kurioje yra būstinė), kas 8 savaites bei kabotažo draudimas 4 dienas toje pačioje valstybėje, ta pačia transporto priemone. Vienas iš argumentų prieš įrašus yra pasekmių vertinimo stoka padidėjus tuščių važiavimų skaičiui, kurie gali daryti neigiamą įtaką aplinkai, o tai neatitinka ES ir Green deal politikos. EK oficialiai patvirtinimo, kad nepaisant pastabų, paketo įrašai gali būti patvirtinti, o per 18 mėnesių kol įsigalios, bus atliktas jų neigiamų pasekmių aplinkai vertinimas, kuris galimai sukels papildomų pakeitimų įvedimą.

Mums belieka laukti tolesnių pokyčių. Informuosime jus apie visus pakeitimus.

 

Numatomas tolimesnis mobilumo paketo teisėkūros procesas

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html#step1

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl