06 Lap 2017

Małgorzata Stocerz kelintą kartą CORTE valdyboje

Šių metų spalio mėnesį tarptautinės konfederacijos CORTE nariai susitiko svarstymui dėl galutinės Kelio paketo formos, taip pat balsuoti dėl sekančios dviejų metų konfederacijos valdybos kadencijos.

 

Antrą svarstymų dieną konfederacijos nariai balsavo dėl sekančios valdybos kadencijos. Jau birželio mėnesį CORTE svarstymų metu Belgrade buvo pranešta apie galimus pakeitimus konfederacijoje bei tikėtiną iki šiol buvusios ekspertų grupės praplėtimą. Konfederacijos narių grupėje pagrindinai yra inspekcijų, infrastruktūros ir transporto ministerijų bei įmonių siūlančių telematinius sprendimus transportui atstovai.

 

Lenkijos atstovas CORTE valdyboje – Małgorzata Stocerz Pardavimų į užsienį bei INELO Tikrinimo tarnybų aptarnavimo skyriaus vadovė gavo naują mandatą du metus vykdyti CORTE valdybos nario funkciją. Tuo pačiu INELO atstovas kaip vienintelis tarp Lenkijos privataus sektoriaus įmonių bus CORTE valdyboje bei vykdys patariamąją funkciją Europos Komisijoje.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl