26 Lie 2017

ĮSTATYMŲ INTERPRETAVIMO SUDERINIMAS EUROPOJE – CORTE DIRBA SU PAKEITIMAIS, KURIE BUS SIŪLOMI EUROPOS KOMISIJAI

Nauji reglamentai turės įtakos ne tik transporto įmonėms ar vairuotojams, bet taip pat inspektoriams, ministerijoms ar tachografų gamintojams ir duomenų analizei skirtos programinės įrangos gamintojams.

 

Išskyrus temas, apie kurias pastaruoju metu buvo itin garsu, t.y. Kelio paketas ir reglamentai taikomi išmaniesiems tachografams, buvo aptartas įstatymų interpretavimo Europoje suderinimo projektas. Ekspertų grupė veikianti prie Calculation Rules Working Group dirba su dokumentu, kuris ko gero šių metų pabaigoje bus perduotas Europos Komisijos konsultacijoms. Jo patvirtinimas ir įtraukimas į galiojančią programą TRACE suteiktų galimybę suderinti inspekcinių tarnybų ir tuo pačiu transporto įmonių ir vairuotojų visose Europos šalyse darbą.

 

Birželio 28-29 dienomis įvyko CORTE valdybos kitas susitikimas, kuriame detaliai aptarti Europos Komisijos pasiūlymai susiję su Kelio paketu. Rudenį konfederacijos nariai planuoja surinkti savo pastabas ir perduoti Sąjungos organui. Kitas svarbus dalykas, kuris bus konsultuojamas su Komisija, tai dokumentas parengtas ekspertų veikiančių prie Calculation Rules Working Group. Šios komandos nariai jau nuo 2014 m. dirba su sistema, kuri padėtų suvienodinti pažeidimų analizės būdus visose Europos valstybėse. Kaip pabrėžia ekspertai, šiuo metu galiojanti TRACE programa nenumato visų galinčių įvykti atvejų. To pasėkoje tai reiškia, kad tie patys teisiniai reglamentai yra skirtingai interpretuojami paskirų inspekcinių tarnybų. Apie pokyčių pasiūlymus parengtus CORTE pasakoja Małgorzata Stocerz iš įmonės INELO,  kuri yra viena iš Lenkijos atstovų esančių konfederacijos valdyboje:

 

CORTE ir Calculation Rules Working Group pirmą kartą kuriamas toks detalus ir platus dokumentas taikomas pažeidimų apskaičiavimui ir analizei. Anksčiau perduodavome Europos Komisijai pavienes paraiškas, kurios vėliau buvo aptariamos. Numatome, kad galutinį variantą mums pavyks sukurti iki šių metų pabaigos. Yra kelios galimybės, kaip bus priimtas mūsų pasiūlymas. Komisija gali tiesiog patvirtinti projektą, o paskui rekomenduoti arba paskelbti jį kaip savo nuorodas. Kita galimybė yra jo įtraukimas į TRACE programą, kuris šiuo metu suderina inspekcijų darbą įvairiose valstybėse ir pagal jį mokomi visi inspektoriai Europoje. Pagal CORTE pastebėjome, kad tai nepilnas dokumentas. Todėl mūsų projektą papildėme pažeidimų atvejais ir neuralginėmis situacijomis, kurios šiuo metu yra neaiškios ir jų nenumato įstatymai. Tikimės, kad Komisija pripažins parengtą dokumentą, to dėka atsiras naujas elementas remiantis ir papildantis ir tuo pačiu galiojantis visoms kelių inspekcijos tarnyboms. Labai svarbu suvienodinti pažeidimų analizės taisykles visose Europos valstybėse ir perduoti sprendimus, kurie tenkins įvairius inspektorių poreikius.

 

 

Kvietimas tapti CORTE nariu

 

CORTE, tai viena iš labiausiai žinomų tarptautinių transporto platformų, kuri buvo įkurta 2004 m. vykdomosios valdžios atstovų iš kelių Europos Sąjungos valstybių. Pagrindinis jos tikslas yra žmonių ir organizacijų iš Europos bei už jos ribų vienijimas, kurie atsakingi už kelių transportą, saugumą bei kelių eismo apsaugą. Konfederacijai priklauso pagrindinai inspekcijų atstovai, infrastruktūros ir transporto ministerijos bei įmonės išduodančios korteles tachografams, tai pat tachografų, programinės įrangos ar prietaisų transporto įmonėms gamintojai. Susitikime vykusiame liepos mėnesį Valdybos nariai išsakė norą plėsti ekspertų ratą kitomis transporto įmonėmis. Iki šiol pagrindinis atstovas iš įmonių pusės yra Tarptautinė Kelių transporto sąjunga (IRU).

 

Artimiausiu laiku CORTE Valdyba pradės paiešką ir kvies į savo gretas transportų įmonių sąjungas. Galvoju, kad toks kvietimas gali patekti į kokią nors tokią sąjungą Lenkijoje. Yra galimybė, kad organizacijos savarankiškai informuotų ir reikštų norą prisijungti prie konfederacijos. Ką verta pabrėžti, kad tai visai neturi būti tarptautinio pobūdžio sąjungos. CORTE ekspertų gretos plečiamos ir tokiais subjektais iš valstybių neesančių ES nariais ir to pavyzdžiu yra mūsų paskutinio susitikimo šeimininkas – sako Małgorzata Stocerz.

 

Birželio mėnesį vykęs CORTE Valdybos susitikimas buvo sukviestas esant ypatingam Serbijos Kelių transporto saugumo agentūros (Road Traffic Safety Agency) kvietimui. CORTE Valdybos atstovams buvo pristatyta, kaip atrodo valstybinės kelių transporto inspektorato darbas, kuris įkurtas tik 2014 m. Šiuo metu šiame organe dirba 60 inspektorių ir jis dinamiškai vystosi.

 

Įdomu tai, kad net 90% tachografų montuojamų Serbijoje, tai analoginiai prietaisai. Tik 10% sudaro skaitmeniniai tachografai. Kitose Europos valstybėse, kurios priklauso ES, pastebime visiškai kitokias statistikas. Nepaisant šių duomenų, privalome prisiminti, kad Serbijos tarnybos ir inspekcinės tarnybos pastoviai vystosi ir kelia savo kvalifikacijas. Vairuotojai, kurie atlieka transporto paslaugas šioje valstybėje, turėtų būti sąmoningi, kad juos gali tikrinti inspektoriai. Tai jau nėra valstybė, į kurią galima įvažiuoti ir išvažiuoti nepatiriant pasekmių dėl padarytų pažeidimų – apibendrina Małgorzata Stocerz.

 

 

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl