17 Geg 2021

INELO tapo Europos Komisijos vairuotojų komandiravimo ekspertų grupės nariu

Europos Komisija įsteigė ekspertų grupę vairuotojų komandiravimo klausimais. Šios grupės nariu išrinktas „INELO“ ekspertas Bartłomiej Zgudziak. 

Grupė visų pirma padės Europos Komisijai patarimais ir parama rengiant gaires ir rems keitimąsi patirtimi ir gerąja patirtimi socialinių teisės aktų srityje dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje.

 

Komandiravimo taisyklės nuo 2022 m. vasario 2 d

 

Tarptautinio kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklėse, kurios bus taikomos nuo 2022 m. vasario 2 d. yra išsamios nuostatos, susijusios su darbo sąlygų taikymu priimančiojoje šalyje. Pagal naujas taisykles vairuotojai, teikiantys dvišalio transporto paslaugas iš/į įmonės buveinės valstybę narę bei tam tikrus tarpvalstybinius pervežimus, susijusius su dvišaliu transportu, taip pat vairuotojai, tik kertantys valstybės narės teritoriją, nelaikomi komandiruotais. Kitais atvejais komandiravimo deklaracija turėtų būti pateikiama per viešąją sąsają, prijungtą prie Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI), bendrovei užtikrinant priimančioje šalyje galiojančias atlyginimo sąlygas. Praktinis šių taisyklių, įskaitant administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, įgyvendinimas kelia daug klausimų transporto sektoriuje ir bendruomenėje, taip pat valstybėse narėse, kurios rengia perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Norint pasiekti galiojančių teisės aktų tikslus, nepaprastai svarbu užtikrinti bendrą supratimą ir tinkamą taisyklių taikymą.

 

Ekspertų grupė vairuotojų komandiravimo klausimais

 

Šiuo tikslu Komisijos Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas (DG MOVE) nusprendė įsteigti Ekspertų grupę vairuotojų komandiravimo klausimais, kuri palengvins reguliarius keitimusis ir atvejų, kai skiriasi taisyklių supratimas, taikymas ir vykdymas, tyrimą. Grupės tikslas – užtikrinti suderintą supratimą apie ES taisykles dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto srityje ir skatinti bendrą požiūrį į jų įgyvendinimą. Bendras požiūris padės užkirsti kelią situacijoms, kai vežėjai ir vairuotojai yra baudžiami už netyčinį galiojančių taisyklių nesilaikymą dėl jų neteisingo aiškinimo. Tai taip pat užtikrins vienodą taisyklių vykdymą visoje Europos Sąjungoje.

 

Dalyvaudami Ekspertų grupės susitikimuose, „INELO“ klientai bus reguliariai informuojami apie priimtas naujų taisyklių gaires, kurios padės išvengti galimų baudų būsimų patikrinimų metu.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl