12 Bal 2016

INELO KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖS ORGANIZAVIMO KONFEDERACIJOS (CORTE) VALDYBOJE!

Transporto kontrolės organizavimo konfederacija (CORTE) yra viena iš žinomiausių tarptautinių transporto platformų.

 

CORTE  buvo įkurta ir veikia siekiant jungti žmones ir organizacijas iš Europos ir už jos ribų, kurie atsakingi už kelių transportą, eismo saugumą ir jo apsaugą.
CORTE veiksmai apima ES bei tarptautinių teisės aktų, susijusių su transportu, analizę ir interpretavimą. CORTE jungia valstybinės transporto valdžias bei transporto organizacijas.

 

 

Małgorzata Stocerz

CORTE Valdyba inicijuoja CORTE veiksmus. Valdyba, tai „aukšto lygioˮ ekspertų grupė. Džiaugiamės, kad Inelo įmonė gali pasigirti Małgorzata Stocerz, Užsienio pardavimų skyriaus vadovės bei Pagrindinių klientų inspekcinių tarnybų sektoriuje vadovės naryste CORTE Valdyboje.

 

 

 

 

 

 

CORTE veikla remiasi įvairiomis aktyvumo formomis, iš kurių svarbiausios tai:

 

  • Informacinių biuletenių – dokumentų leidyba, kurie susiję su teisės aktų taikymo išreikalavimu, kurių nepaisoma tarptautiniame lygyje, CORTE narių susitarimo su valstybių valdžiomis rezultate, bendradarbiaujant su pagrindinėmis  ES transporto sąjungomis
  • Leidinių susijusių su teisės aktais taikomais kelių transportui leidimas Road Transport Law Magazine, biuletenių, pranešimų spaudai rengimas
  • Tinklas ir platforma jungianti inspekcines tarnybas, transporto sąjungas bei transporto sektoriaus atstovus, skirta dalintis žiniomis ir patirtimi
  • Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir darbinėse grupėse

 

CORTE Valdyba kartu su Stebėtojų taryba sudaro Direktorių tarybą – organą atsakingą už esminių sprendimų priėmimą ir bendros sąjungos veiklos strategijos parengimą. Mūsų Klientams Małgorzata Stocerz narystė CORTE Valdyboje yra dar vienas patvirtinimas, kad žinios kuriomis dalijamės su mūsų Klientais yra profesionalios, tikros ir patikimos.

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl