21 Bal 2015

DIDŽIULIS TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS PASISEKIMAS !!!

EUROPA APIE MANIPULIACIJAS TRANSPORTE
Balandžio 16 Valstybiniame stadione Varšuvoje įvyko Inelo organizuojama tarptautinė konferencija pavadinimu: „Manipuliavimas tachografu ir saugumas kelyje”.

Neįprastas Europos mastu renginys, kurio globėja tapo Europos Komisija ir Vyriausias kelių transporto inspektoratas, buvo susiję su problema, su kuria kovoja net tik Lenkijos transporto įmonės. Konferencijos dėka buvo galimybė pasikeisti patirtimi tarp Europos valstybių inspekcinių tarnybų bei padidinti vairuotojams, verslininkams ir visuomenės manipuliacijų pasekmių sąmoningumą. Valstybinio stadiono konferencijų centre susirinko 290 svečių, tarp jų ekspertai ir inspekcinių tarnybų atstovai iš Vokietijos, Slovakijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, Airijos, Austrijos, Vengrijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos, Baltarusijos, Švedijos, Serbijos, Latvijos, Bulgarijos, Turkijos, Liuksemburgo ir Lenkijos.

 

Paskaitas skaitė:

 

Bernardo Martinez de Miguel, Europos Komisijos Generalinės direkcijos ekspertas Mobilumo ir transporto klausimais (DG MOVE),

Bernardo Martinez paskaita pagrindinai buvo susijusi su Europos Sąjungos įstatymų, taikomų tachografams, leidyba.

Svarbiausi klausimai aptarti šios paskaitos metu, tai:

 • Kitų tachografų variantų įvedimo istorija
 • Esminės informacijos taikomos inspekcinių tarnybų statistikoms – skaičiuojama, kad 30-35% tachografų duomenimis manipuliuojama
 • Išmanusis tachografas: Reglamentas (ES) nr. 165/2014 – bendra techninė specifikacija
 • Terminai taikomi techninės specifikacijos priėmimui išmaniesiems tachografams – 2016 m. kovas
 • Komisijos rekomendacijos dėl gairių susijusių su geriausiomis praktikomis įstatymų taikymo srityje

 

Veronica Pampa (ISCTR Rumunijoje),

Veronica Pampa paskaita buvo pagrindinai susijusi su manipuliavimu tachografų duomenimis.

Svarbiausi klausimai aptarti šios paskaitos metu, tai:

 • ISCTR charakteristika– pareigų apimtis, teritorinis padalijimas
 • ISCTR manipuliacijų nustatymo metodai
 • Nustatytų manipuliacijų statistikos 2014 ir 2015 metais – dvigubas nustatomų manipuliacijų augimas pirmame 2015 metų ketvirtyje atsižvelgiant į pirmą 2014 metų ketvirtį, įdiegus TachoScan Control, 80% manipuliacijų susijusių su vairuotojų kortelėmis, registracijos lapais ir tachografais
 • Nustatytų manipuliacijų pavyzdžiai

 

Dariusz Ciereszko (GITD Lenkijoje),

Dariusz Ciereszko paskaita buvo susijusi pagrindinai su manipuliavimu tachografo duomenimis bei jų neigiama įtaka kelių eismo saugumui

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • GITD manipuliacijų nustatymo metodai
 • Manipuliacijų pavyzdžiai
 • Nustatytų manipuliacijų statistikos 2013 ir 2014  metais – daugiau nei 12 tūkst. nustatytų manipuliacijų
 • Neigiama manipuliacijų įtaka kelių eismo saugumui – avarijų pavyzdžiai, kurių priežastimi buvo manipuliacijos
 • Pasekmės susijusios su nustatytomis manipuliacijomis

 

Chris Dooley (Policija Didžiojoje Britanijoje)

Chris Dooley paskaita buvo susijusi su manipuliavimu tachografų duomenimis bei jų neigiama įtaka saugumui kelyje.

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • Informacija apie Policiją Didžiojoje Britanijoje – pareigų apimtis, partnerių agentūros
 • Galimos įstatymų pažeidimų sankcijos ir pasekmės
 • Nustatytų manipuliacijų pavyzdžiai
 • Neigiama manipuliacijų įtaka saugumui kelyje – avarijų pavyzdžiai, kurių priežastimi buvo manipuliacijos

 

Meelis Moor (Policija Estijoje)

Meelis Moor paskaita buvo susijusi pagrindinai su manipuliavimu tachografų duomenimis bei jų įtaka saugumui kelyje.

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • Informacija apie Policiją Estijoje – teritorinė apimtis, charakteristika, pareigos
 • Nustatytų manipuliacijų pavyzdžiai bei įrenginiai skirti manipuliavimui
 • Nustatytų manipuliacijų statistikos 2014 metais
 • Sankcijos taikomos už nustatytas manipuliacijas
 • Neigiama manipuliacijų įtaka saugumui kelyje – filmas pristatantis, kokiu būdu manipuliacijos su tachografu daro įtaką transporto priemonės elgesiui kelyje

 

Helfried Gössel (Nepriklausomas ekspertas, ilgametis Vokietijos policijos darbuotojas)

Helfried Gössel paskaita pagrindinai buvo susijusi su manipuliavimu tachografais, sankcijomis, kurias numato Vokietijos įstatymai už nustatytas manipuliacijas bei jų neigiamą įtaką saugumui kelyje.

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • Trumpa Vokietijos policijos charakteristika  –  pareigų apimtis, teritorinė apimtis
 • Kas vyksta, kai manipuliuojama magneto pagalba?– pasekmės transporto priemonei, įtaka saugumui kelyje
 • Manipuliacijų nustatymo įrankiai
 • Sankcijos vairuotojui ir įmonei manipuliacijų nustatymo atveju

 

Małgorzata Stocerz (Inelo),

Małgorzata Stocerz paskaita siekė arčiau pristatyti manipuliacijų nustatymo ir manipuliacijų pasekmių temą.

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • Pagrindiniai manipuliacijų nustatymo būdai įvairiose valstybėse
 • Europos komisijos rekomendacijos taikomos kontrolėms kelyje ir įmonėse
 • Manipuliacijų įtaka saugumui kelyje
 • Manipuliacijų nustatymo pasekmės
 • Finansinės sankcijos po manipuliacijų nustatymo – baudos vairuotojams iki 5 000€, o įmonėms net iki 88 000 €, priklausomai nuo valstybės

 

Piotr Żółty (Inelo).

Piotr Żółty paskaita pagrindinai buvo susijusi su manipuliacijų rūšimis bei naujausiais pakeitimais įstatymuose dėl galimybės prarasti gerą reputaciją, o to pasėkoje net leidimo dirbti vežėjo keliais praradimas, jeigu bus nustatytos manipuliacijos.

Svarbiausi šioje paskaitoje aptarti klausimai:

 • Pagrindinės nustatomų manipuliacijų rūšys – pavyzdžiai iš kitų valstybių, t.y.
  • Važiavimas be kortelės
  • Važiavimas su neteisinga kortele
  • Trumpi pravažiavimai
  • Magnetai, įtampos išjungikliai bei kiti manipuliacijoms skirti prietaisai
  • Nelegalus kalibravimas
 • Naujausi pakeitimai įstatymuose susiję su galimybe prarasti gerą reputaciją, taip pat nustačius manipuliacijas kitose Europos Sąjungos valstybėse.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl