06 Lap 2017

CORTE teikia pastabas Kelio paketui

Pastarųjų svarstymų metu, kurie vyko šių metų spaly, CORTE konfederacija kalbėjo apie galutinę Sąjungos pakeitimų formą dėl kelio transporto, kurie visuotinai žinomi kaip Kelio paketas. Susitikimo metu CORTE nariai parengė daugiau, nei 20 pakeitimų, kurių tikslas suvienodinti planuojamus pakeitimus įstatymuose.

 

Spalio mėnesį įvyko kitas CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) suvažiavimas, kurio pagrindine tema buvo Kelio paketo teisiniai reglamentai. CORTE atstovai pristatė savo pastabas dokumentui paskelbtam šių metų spalio 31 dieną. Pakeitimų pasiūlymai yra ekspertų veikiančių kaip Calculation Rules Working Group darbo rezultatas.

Spalio mėnesį vykęs CORTE susitikimas buvo Calculation Rules Working Group veiksmų apibendrinimas. Ši komanda nuo birželio detaliai analizavo Kelio paketą. Šis darbas padėjo mums parengti daugiau, nei 20 pakeitimų pasiūlymų, kurie gali turėti realią įtaką galutinei Sąjungos dokumento formai, o rezultate gali remti Lenkijos ir tarptautinius transporto sektoriaus verslininkus. Tikimės teigiamo valstybių narių atstovų mūsų pastabų priėmimo – sako Małgorzata Stocerz, INELO ekspertė, CORTE Valdybos narė.

 

Svarbiausias dalykas, kuris tapo CORTE pastabų objektas, tai visų pirma savaitę trunkančių poilsių atsiėmimas. Planuojami pakeitimai numato privalomą bent dviejų reguliarių ir dviejų sutrumpintų savaitinių poilsių atsiėmimą keturių savaičių laikotarpiu. Tačiau CORTE nariai pastebėjo, kad toks reglamentavimas gali sukelti neaiškumus vairuotojo darbo laiko tikrinimo metu. Kitas dalykas, kuris gali sukelti didelių problemų praktikoje, yra neaiškumai dėl valstybių sienų kirtimo raportavimo:

 

Šiuo metu visos tarnybos kelio patikrinimo atveju gali tikrinti duomenis iš pastarųjų 28 vairuotojo darbo dienų. Dėl to, Calculation Rules Working Group priėjome išvados, kad dėl EK pasiūlymo įvesti savaitinių poilsių atsiėmimą per keturias, o ne per dvi savaites, gali atsitikti taip, kad patikrinimo metu jie išvis nebus verifikuojami. Kitas svarbus Kelio paketo iššūkis yra taip pat neaiškūs valstybinių sienų kirtimo raportavimą reglamentuojantys įstatymai. Poreikis ranka įvesti tokius duomenis gali sukelti sunkumus sklandžiam kelio eismui. Dėl to pasiūlyti pakeitimai, kurių tikslas palengvinti vairuotojo darbą ir pagreitinti valstybės registravimo procesą. Taip pat atkreiptas dėmesys į ribotą vairuotojo kortelės talpą bei būtinybę informuoti vairuotoją tuo atveju, kai automatiškai nebus įregistruotas valstybės sienos kirtimas. Eilė pasiūlytų pakeitimų parodo poreikį tiksliau ir vienareikšmiškiau formuoti įstatymus, nes praktika rodo, kad ten kur atsiranda problemos susijusius su įstatymų skaidrumu (tiek patiems verslininkams, tiek ir tikrinimo tarnyboms), nesunku juos interpretuoti transporto įmonėms nepalankiu atžvilgiu ir skirti baudas – apibendrina Małgorzata Stocerz.

Visos svarstymų metu patikslintos pastabos bus nedelsiant perduotos Europos Komisijai. Derybos dėl galutinio Kelio paketo turinio turėtų baigtis 2018 m. biržely.

 

Inelo logo

INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POLAND

KRS 0000702969

 

Inspekcijos aptarnavimo skyrius

tel.: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 ext. 111

el. paštas:control@inelo.pl

Serviso skyrius

tel.: +48 33 496 58 74

el. paštas : support@inelo.pl