18 juuni 2020

Veel üks liikuvuspaketi hääletus on lõppenud

Transpordi- ja turismikomisjon (TRAN) võttis täna kaughääletuse teel vastu muudatusteta liikuvuspaketi. Nüüd liigub projekt vastavalt ELi poolt heaks kiidetud kavale Euroopa Parlamenti, kus hääletus toimub tänavuse juuli täiskogu istungjärgul 8.–10. juulini.

 

 

See on tõenäoliselt viimane hääletus, millele järgneb uute eeskirjade avaldamine. See tähendab, et esimesed muudatused, sealhulgas juhi kohustuslik naasmine baasi/koju maksimaalselt iga nelja nädala järel või muudatused iganädalases puhkeajas võivad jõustuda juba juulis/augustis.

 

Allikas: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200607IPR80701/transport-committee-approves-major-reform-of-road-transport-sector

Inelo logo

INELO

43-300 Bielsko – Biała,

ul. Karpacka 24/U2b

POOLA

Kontrollorganite teenuste osakond

telefon: +48 33 496 58 71

faks: +48 33 496 58 71 lisanumber 111

e-post: control@inelo.pl

Klienditeenindus

telefon: +48 33 496 58 74

e-post: support@inelo.pl